3.1. Setup

Pentru a beneficia de funcționalitatea WebStore este necesară activarea componentei SocrateCloud WebStore, la nivel de titular. Pentru mai multe detalii contactați departamentul de vânzări al BIT SOFTWARE.

Instalare / configurare SocrateWebstore daca exista deja SocrateCloud instalat:

1. Configurare Glassfish pentru conectarea SocrateWebstore la API SocrateCloud:
  1.1 Se deschide Glassfish Admin si se merge in Configuration -> server-config -> JVM Settings -> tab JVM Options. Aici se adauga un parametru nou ("Add JVM Option") cu Value: -Dscloud.api.server=<url-server>/webapi/rest (de ex. https://dev.socratecloud.eu/webapi/rest)
  1.2 Se restarteaza serverul Glassfish
  
2. Instalare aplicatie
  2.1 Se verifica pe my.socratecloud.eu, Livrabilele mele (din pagina de start) disponibilitatea componentei.
  2.2 Se descarca fisierul "Aplicatia WebStore (<versiune>)" sau "Aplicatia WebStore (NightlyBuild)", dupa caz. Numele fisierului este webstore.ear respectiv webstore_nb.ear. Unele browsere (de ex. Chrome) schimba automat extensia acestora in .bin. In acest caz fisierul descarcat trebuie redenumit cu extensia ear.
  2.3 Se migreaza baza de date cu utilitarul "MigrationWizard SocrateOpen" respectiv "MigrationWizard SocrateOpen - NIGHTLY BUILD"
  2.4 Se face deploy pe serverul glassfish pentru fisierul descarcat la pasul 2.2
  
Observatie: daca se utilizeaza varianta NightlyBuild trebuie actualizate toate modulele SocrateOpen! 
	-se descarca de pe WebStore BITSoftware si se dezarhiveaza kit-ul SocrateCloud - NIGHTLY BUILD
	-se descarca eventualele componente aditionale (varianta NightlyBuild) si se copiaza in folderul <SocrateCloud>/components
	-se porneste RUN_Setup.{bat|sh} (.bat sau .sh in functie de sistemul de operare - Windows sau Linux)
	-se face deploy pe pachetele noi din folderul <SocrateCloud>/dist

Pentru ca site-ul WebStore să devină activ, trebuie să fie configurate obligatoriu următoarele:
 • o înregistrare în fereastra WebStore - la nivel de Titular și Societate!
 • un Rol definit pe titularul dvs, prin care acordați drepturi de acces în sistem clienților dvs - rol cu bifa obligatorie "Restricţii Terţ";
 • setări la nivel de Articol pentru a fi expuse pe site (bifa Self Service şi preţ de vânzare).

Fereastra Web Store

După activarea componentei SocrateCloud WebStore, în meniul System Admin -> WebStore veți putea regăsi fereastra Web StoreÎn această fereastră se introduc informații care duc la activarea site-ului și la personalizarea acestuia. 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/20-integrare-webstore/Webstore1.png

Societatea - reprezintă societatea pe care se vor înregistra tranzacțiile rezultate din operațiile efectuate în acest site - trebuie să fie o societate tranzacțională!
Denumirea - se introduce o denumire semnificativă pentru această configurare.
Activ - se bifează la final, după ce s-au completat restul de câmpuri necesare, pentru a activa site-ul. Se pot păstra mai multe configurări în sistem, cu doar una singură activă la un moment dat.
URL - în această versiune câmpul nu trebuie completat. Avem în plan să oferim posibilitatea ca fiecare beneficiar să își stabilească domeniul propriu pentru site.
Web Context - se indică subdomeniul prin care se face particularizarea adresei de acces a site-ului.
Exemplu: <<beneficiar>>.socratecloud.eu - unde "beneficiar" reprezintă subdomeniul completat (achiziționat).

Restricted Role - se indica aici rolul definit pe titular, prin care se acorda drepturi de acces la WebStore clienţilor. Este vorba despre rolul marcat cu bifa Restricţii Terţ.
Reprezentant - reprezentantul implicit pentru comenzi introduse de pe site.  Acesta va fi indicat pe comenzile introduse de clienţi pentru care nu s-a indicat în definiţia lor un alt reprezentant.
Gestiune - se indica gestiunea de bază. Este gestiunea din care se fac livrările pentru comenzile venite din site.
Listă Preţuri - lista de preţuri de vânzare implicită. Este folosită doar pentru clienţii pentru care, în definiţia lor, nu s-a stabilit altă listă de preţ de vânzare. Această 
Condiţii de plată - condiţia implicită. Este folosită doar pentru clienţii pentru care, în definiţia lor, nu s-a stabilit altă condiţie de plată.
Tip comandă - se indica subtipul de document pentru comanda client generată din site. Se recomandă definirea de documente separate pentru tot fluxul de documente generate din comenzile din site (comandă, aviz, factură).

Celelalte câmpuri prezente în fereastră nu sunt folosite în versiunea curentă.
Se recomandă efectuarea operațiunii de Reset cache client+server după salvarea înregistrării.
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/20-integrare-webstore/WebStore2.png


Temă - se indică denumirea temei prin care se particularizează designul site-ului. In v14.12 există o singură tema, implicită, dar urmează să lansăm în viitor mai multe teme.
Cod culoare - cod hexa pentru culori - aceasta va fi folosită pentru a stabili nuanța de bază a temei alese.
Poză fundal - fişier jpg - este imaginea care se afişează pe fundal, pe pagina principală a site-ului.
Logo - fişier jpg - este imaginea afişată ca logo în partea superioară, stânga, a paginilor site-ului.
Video MOV, OGG sau MP4 - fișiere video cu formatele indicate - folosite ca fundal dinamic în locul pozei de fundal.
Articol fără poză - indică faptul că site-ul nu va prezenta poze pentru catalogul de articole. Forma de prezentare este restrânsă şi se recomandă pentru cataloagele cu un număr foarte mare de articole, cu o prezentare tip listă.
Dacă nu sunt completate câmpurile Temă, Cod culoare, Poză fundal, Logo, Video MP4, Video OGG sau Video Mov, se vor folosi valori implicite alte temei standard pusă la dispoziţie de site. 
Fişierele ataşate nu pot depăşi dimensiunea maximă pentru fişiere ataşate stabilită la nivel de Titular în câmpul "Dim maximă fişier uploadat (MB)".

Toate câmpurile din secţiunea "Configurare Temă" sunt gestionate din pagina de administrare a site-ului WebStore!
Rol

In fereastra Roluri se definește rolul prin care se acordă drepturi de acces la WebStore unui utilizator (asociat unui client).
 • Se bifează căsuța Restricții terți pentru indica faptul că acest rol este folosit pentru a accesa site-ul WebStore;
 • Se debifează căsuța Access toate soc pentru a limita accesul clienților la societăţile selectate în tab-ul Acces Societăţi;
 • Se bifează căsuța Securizare Info Articole pentru a nu permite clienților să vadă prețurile de achiziție în fereastra Info Articole, zona Istoric Prețuri;
 • Se bifează căsuța Access full API;
 • Nivel preferința și Nivel Customizare - se selecteaza opțiunea Utilizator.
In tab-ul Utilizatori Asignați se atribuie unui utilizator acest rol. 
Detalii despre fereastra Roluri în Roluri.

Articole

In fereastra Articole se definesc articolele ce vor apărea în WebStore.
 • Pentru ca un articol sa apară în lista inițiala (în prin plande pe WebStore se bifează căsuța Important în WebStore;
 • Se bifează căsuța Self Service pentru ca articolul să poată fi comandat prin WebStore.
 • Pentru a fi afișat în WebStore, articolul trebuie sa aibă obligatoriu un preț în lista de preturi selectată în fereastra Web Store. Acest preț va fi folosit doar pentru clienții care nu au o listă specifică de preț. Detalii în Preturi.
 • Un articol poate avea una sau mai multe poze în WebStore. Pozele se atașează ca și fișiere la articole. Pentru a atașa un fișier se selecteaza înregistrarea corespunzătoare articolului și se apasă în bara de instrumente butonul Atașament. Pozele pot fi gestionate şi din pagina de administrare a site-ului WebStore.
Pentru ca un articol să aibă stoc disponibil în WebStore, căsuța Self Service va trebui selectată pentru celula corespunzătoare din gestiune. Detalii în Gestiuni și Locații;

Coadă Utilizatori

Tab-ul Coadă utilizatori din fereastra WebStore conține înregistrări folosite pentru a crea un utilizator nou din Web Store și înregistrările SocrateCloud asociate acestuia (terț, locație). 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/20-integrare-webstore/07-1-setup---webstore/Coada%20Utilizatori.png

Informațiile acest tab sunt completate prin intermediul Web Store în pagina Register New Account:
Secțiunea Contact conține informații folosite pentru a defini utilizatorul din SocrateCloud folosit pentru a accesa Web Store: Denumire, Email, Parolă. 
Secțiunea Terț conține informații folosite pentru a defini un terț (client) asociat utilizatorului, folosit în tranzacțiile din Web Store. 
Sectiunea Locație/Adrese conține informații folosite pentru a defini o locație pentru terț. 

Secțiunea Stare:
Cod Activare - cod generat automat de sistem pentru această înregistrare;
Procesat - se bifează automat în urma rulării procesului Crează Utilizator Web Store;

Procesul Trimite Email Confirmare:
Procesul trimite codul de activare în componenta unui link către adresa de email pentru care se dorește crearea unui utilizator nou. Prin accesarea link-ului respectiv în browser se va rula procesul Crează Utilizator Web Store pentru înregistrarea din tab-ul Coada Utilizatori asociată codului de activare.

Email Confirmare

Web Store registration confirmation

Web Store registration confirmation

Dear Utilizator,
Thank you for registering to Web Store
Please click the link below to complete the registration:

<<confirmation link>>


Procesul Crează Utilizator Web Store:
Procesul va folosi informațiile introduse în tab-ul Coadă Utilizatori pentru a defini în SocrateCloud un terț și pentru acesta un contact / utilizator și o locație. Restul informațiilor folosite la definire vor fi cele implicite (e.g. pentru terț, grupul de terți selectat va fi cel cu bifa Implicit). 

Utilizatorului creat îi va fi atribuit rolul Web Store (rolul prin care se acordă drepturi de acces la Web Store unui utilizator). Procesul va trimite un email utilizatorului nou prin care i se confirma accesul la Web Store.