07. Extensie - Agro

Ferestrele aferente producției din domeniul agricol sunt marcate în SocrateCloud cu "_Agro" și disponibile în meniul Producție.
1. Înregistrare Comandă Producție:
 • Nr. Document : se introduce sau se completează de sistem
 • Data comandă , Data promisă: apar implicit cu data curentă, dar pot fi modificate.
 • Tip Document: este implicit Comanda Lucru (Work Order), se poate selecta un alt tip, dacă este definit.
 • Articol: se introduce articolul ce reprezintă produsul finit al cărui scop îl are comanda de producţie.
 • Instanta Set Proprietăți: dacă pentru articolul selectat s-a definit o Instanţă set proprietăţi, aceasta poate fi introdusă.  Pentru mai multe detalii legate de Instanţă Set Proprietati, consultaţi capitolul 5.3. Atribute articole
 • SCP: se introduce structura, configuraţia unui produs într-o rețetă de producţie predefinită in sistem. 
 • Coeficient Comandă: caracteristică măsurabilă adițională produsului finit obținut  ( ex. grade pentru produse alcoolice)
 • Cantitatea introdusă: cantitatea ce urmează a fi produsă, în funcţie de unitatea de măsura selectată.
 • Gestiune și Celula: reprezintă locaţia unică unde pot fi stocate produsele 
 • Pret: se introduce prețul de intrare al produsului finit
 • Listă Prețuri: se completează cu lista implicită, se poate modifica
 • Prioritate: se indică gradul de importanţă (mare, medie, mică) pentru comandă. Se utilizează in acest caz  în vederea executării, punerii în fabricaţie a unui anumit produs . Dacă există mai multe comenzi pentru un produs, ordinea executării este dictată de prioritate.
 • Data start și Data stop: datele de începere, respectiv finalizare a fabricaţiei articolului selectat.

2. Generarea necesarului de materiale - dispoziția de lucru
Pentru generarea necesarului de materiale( dispoziţiei de lucru), se apasă butonul Generate Dispozitie ConsumSe va deschide o fereastră de confirmare a inserării de noi linii de document în dispoziţia de lucru.
În tab-ul Materiale COL sunt astfel aduse automat , conform reţetei de producţie predefinită , articolele cu cantitaţile specifice ce concură la realizarea produsului finit. 
Dispoziția rezultată se poate printa în vederea pregătirii necesarului de materiale.
După ce s-a generat Dispoziţia de Lucru, se va proceda la finalizarea Comenzii de Lucru,
În continuare vor fi emise bonurile de primire și de consum.
3. Operare derogări consum materiale

În cazul în care se folosesc alte componente decât cele din reţetă (se înlocuieşte un material cu altul) atunci aceste schimbări este recomandabil să se facă în Comanda de Lucru_Agro,  tab-ul ‘Materiale COL’.

Paşii care trebuiesc parcursi sunt:

 • Click pe produsul de înlocuit.

 • Se debifează ‘Utilizare structura

 • Câmpul articol devine editabil.

 • Se selectează produsul echivalent.

 • Se salvează şi se continuă operarea derogărilor (doar produse, nu şi cantităţi) sau se trece la pasul următor (Finalizarea Comenzii şi Emiterea Bonurilor)

Produsele astfel înlocuite nu vor mai apare în raportul de ‘Producţie cu Componente’ ca fiind neconsumate.


Comanda se finalizează. In continuare vor fi emise bonurile de primire și de consum, procedee descrise în capitolele 14.1.4. Bon de primire și 14.1.3. Bon consum.

După emiterea bonurilor de primire, respectiv consum comanda de lucru se printează sub forma unui raport de producție.

4. Actiuni necesare pentru obtinerea rapoartelor de productie
Pentru obținerea unor rapoarte de producție corecte sunt necesare:
 • Bonurile de primire și consum sa fie asociate comenzilor de lucru, respectiv sa fie generate de pe comandă nu introduse manual.
 • Derogările să fie efectuate pe comanda de lucru, sau dacă sunt totusi efectuate pe bonul de consum, înlocuirea unui articol să se facă prin ștergere și adăugare linie, nu prin înlocuirea pe linia generată.
 • Comanda de lucru să aibă coloana Coeficient completată, acolo unde este cazul.
 • Pentru articolele cu caracteristici adiționale măsurabile sunt necesare setări la nivelul de definire ale articolelor - produse finite si componente, in fereastra Articole_Agro
  • Volum: se completeaza cu volumul aferent unității de măsură a produsului ( ex. litri pentru butelie)
  • La articolele componenete de asemenea sa fie completate, dupa caz:
   • camp Volum ( val 1)=pt. calcul volum consumat.
   • camp Tip Raportare Productie:'Consum Volum'
  • sau
   • camp Greutate (val 1) pt. calcul greutate consumata ( de.ex. grade pentru produse alcoolice)
   • camp Tip Raportare Productie:'Consum Greutate'"


5. Rapoarte verificare producție

Pentru verificarea producției înregistrate în Socrate se folosesc cele două rapoarte din meniul Productie:

 • Stare Produtie Finalizata_Agro

 • Productie cu Componente_Agro


Stare Produție Finalizată_Agro

Completănd parametrii disponibili în aceasta fereastra se obține centralizatorul rapoartelor de producție pe un anumit interval.


Productie cu Componente_Agro -
Completand parametrii disponibili în aceasta fereastra se pot obține rapoarte cu privire la comenzile de lucru inregistrate cu bonurile de primire și bonurile de consum aferente.