09. Extensie - Prețuri Ext

Componenta Preturi Ext permite definirea de preturi standard multiple ( max. 5), aplicabile pe intervale de cantitate. În cadrul unui Titular poate fi activ doar unul din cele două modele de prețuri, astfel:
 • fară componentă activată -  prețurile Articolelor vor fi preluate din tab-ul Prețuri, fereastra Articole
 • componentă activată - prețurile Articolelor vor fi preluate din tab-ul Prețuri Ext, fereastra Articole
Pentru activarea componentei este nevoie de:
 • La nivel de Titular se adaugă componenta Preturi Ext. După selectare și resetare cache, va fi disponibil tab-ul Prețuri Ext în ferestrele Articole, Liste Preturi și Liste Prețuri Promoții. De asemenea în Info Articole vor fi disponibile coloanele Pret 1 - Pret 5 și Prag 1 - Prag 5. Acțiunea se poate realiza doar de utilizatorul System.
 • La nivel de Titular, tab-ul Info Titular, in câmpul Pricing Engine Class se introduce "org.bitsoftware.sprc.pricing.Ext". Acțiunea se realizează de utilizatorul cu rol de Admin.
Introducerea prețurilor se realizează manual, fie din fereastra Articole, tab Prețuri Ext; fie din fereastra Liste Preturi -> Versiuni, tab-ul Prețuri Ext, astfel:
 • în câmpurile Pret 1 - Pret 12  se introduce prețul ce va fi completat pe documente funcție de cantitatea introdusă, de regulă, descrescător de la 1 la 12
 • în câmpurile Prag 1 - Prag 12 se introduce pragul minim de cantitate pentru care se aplică prețul corespondent, de regulă, crescător de la 1 la 12
 • pentru aplicarea algoritmului, pragurile nefolosite se completează cu valori 0
  • Exemplu: Pentru un Articol cu prețuri distincte pe 3 intervale de cantitate: 20, 50, 100 campurile se completează astfel:
   • Pret 1 = 100 lei - Prag 1 = 1, pretul se va aplica pe liniile de documente pe care cantitatea de articol este >= 1 si < 20
   • Pret 2 =  80 lei - Prag 2 = 20, pretul se va aplica pe liniile de documente pe care cantitatea de articol este >= 20 si <50
   • Pret 3 =  60 lei - Prag 3 = 50, pretul se va aplica pe liniile de documente pe care cantitatea de articol este >=50 si < 100
   • Pret 4 =  40 lei - Prag 4 = 100, pretul se va aplica pe liniile de documente pe care cantitatea de articol este >=100
   • Pret 5 = 0 - Prag 5 = 0
 • Preț limită - se introduce prețul minim de vânzare