2.2.6. POST

Notă: formatul JSON este suportat doar începând cu versiunea 13.07!

Descriere

Prin metoda POST se pot executa procese publicate. Valorile parametrilor se trimit în format XML sau JSON în zona DATA al requestului HTTP.
 • parametru de cale (XML sau JSON): se scrie imediat după .../sdeiRESTWs/resources/rfDataExchangeInterface/ și specifică formatul utilizat pentru trimiterea de date.
 • parametrii de query: se scriu după parametrul de cale iar primul caracter este ? (.../sdeiRESTWs/resources/rfDataExchangeInterface/XML?param1=valoare&param2=valoare...)
  • clientID: reprezintă ID-ul titularului - obligatoriu
  • roleID: reprezintă ID-ul rolului cu care se acceseaza datele
  • userName: nume utilizator pentru autentificare
  • password: parola utilizator pentru autentificare
  • publishName: numele de publicare pentru tabelă - obligatoriu

Formatul XML pentru trimiterea de date are structura:

<?xml version="1.0"?>
<webRowSet>
<metadata>
<param-name>Nume parametru 1</param-name>
<param-name>Nume parametru 2</param-name> ..........
<param-name>Nume parametru N</param-name>
</metadata>
<data>
<paramValue>Valoare
parametru 1</paramValue>
<paramValue>Valoare parametru 2</paramValue> ..........
<
paramValue>Valoare parametru N</paramValue>
</data>
</webRowSet>
Formatul JSON pentru trimiterea de date are structura:
{ "<Nume parametru 1>":<Valoare parametru 1>,
"<Nume parametru 1>":<Valoare parametru 1>, .... "<Nume parametru N>":<Valoare parametru N> }
Formatul datelor:
 • Date numerice cu zecimale: parte_întreagă[.parte_fracțională]. Fără separator de mii și punct la separatorul de zecimală
 • Date de tip Dată + Timp: DD-MM-YYYY[ HH:MM:SS]. În cazul în care se dorește folosirea datei/orei curente se poate scrie CURRENT
 • Valorile pentru parametrii de tip interval se transmit sub forma valoareStart>>valoareStop
 • Valorile de tip Dată sau String se incadrează între ghilimele în formatul JSON
Rezultatul (răspunsul) metodei:
 • în caz de succes: mesajul returnat de proces
 • în caz de eroare: mesaj de eroare precedat de cuvântul ERROR
 • null în caz de excepție


Exemple de fişiere

Format XML:

<?xml version="1.0"?>
<webRowSet>
    <metadata>
        <param-name>AD_Org_ID</param-name>
        <param-name>AD_User_ID</param-name>
        <param-name>DateDoc</param-name>
        <param-name>C_Project_ID</param-name>
    </metadata>
    <data>
        <paramValue>11</paramValue>
        <paramValue>101</paramValue>
        <paramValue>01-03-2012>>CURRENT</paramValue>
        <paramValue>1000014</paramValue>
    </data>
</webRowSet>

Format JSON:
{
  "AD_Org_ID":11,
  "AD_User_ID":101,
  "DateDoc":"01-03-2012>>CURRENT",
  "C_Project_ID":1000014
}