2.2.3. Publicarea proceselor

Orice proces definit în dicţionarul aplicaţiei se poate publica spre apelare din fereastra Procese publicate, meniul Data Exchange Interface. Nu se pot publica procesele de tip raport.

Procese publicate

Câmpuri (cele cu bold sunt obligatorii)i:

 • Titular: titularul care publică datele
 • Societate: tabelele se pot publica doar cu societatea *
 • Proces: procesul care se dorește a fi publicată (accesibilă pentru aplicații externe)
 • Denumire: Numele cu care va fi referită de aplicațiile externe. un proces din AD se poate publica de mai multe ori utilizând denumiri diferite.
 • Comentariu/Ajutor: text explicativ
 • Creează parametrii: generează pe baza dicţionarului aplicaţiei parametrii publicaţi ai procesului.
 • Generare fişier template: generează un fişier xml sau JSON cu structura necesară trimiterii parametrilor publicaţi

Acces rol

Aici se pot specifica rolurile care au acces la publicaţie. În listă apar doar acele roluri care au acces definit în fereastra Servicii Web -> Acces Roluri.

Atenţie! Dacă nu există niciun rol introdus în acest tab sistemul va considera că TOATE rolurile definite în fereastra Servicii Web -> Acces Roluri au acces la această publicaţie.

Parametri

Aici se specifică parametrii publicaţi precum şi secvenţa (ordinea) lor. Nu este obligatoriu să se publice toţi parametrii din definiţia procesului in dicţionarul aplicaţiei. Trebuie însă avut grijă ca acei parametrii care sunt declaraţi obligatorii să se afle în lista celor publicaţi. 
Se poate observa că în exemplul de mai sus parametrul InvoiceDocumentNo nu este publicat deci nu se va putea specifica o valoarea pentru acesta la executarea acestui proces utilizănd serviciile web. 

Parametri

Aici se pot vedea şi se pot seta anumite proprietăţi pentru parametrii publicaţi. 
 • Parametru Proces: parametrul din dicţionarul aplicaţiei
 • Denumire Parametru: denumirea cu care va fi referit la utilizarea serviciulei web
 • Publicat: dacă parametrul este sau nu accesibil prin serviciul web. A se vede si Secventa Param.
 • Secvenţă: numărul de ordine din lista de parametrii publicaţi
 • Modificabil: daca valoarea parametrului poate sau nu fi modificată prin apelaul serviciului web. 
 • Valoare: În cazul în care un parametru nu este modificabil acest câmp devine obligatoriu şi, indiferent ce valoare se transmite prin apelul serviciului, valoare parametrului va fi cel specificat aici. În mod normal aceşti parametrii nici nu trebuie trimişi la apelare serviciului.
 • Set: Specifică daca valorile parametrului sunt de tip interval. Nemodificabilă. Este specificată pe baza definiţiei parametrului din dicţionarul aplicaţiei (fereastraRapoarte&Procese). În acest caz valorile se trimit utilizând formatul valoareStart>>valoareStop.
Parametrul special Record_ID
Anumite procese utilizează un parametru special numit Record_ID prin care se specifică ID-ul înregistrării pentru care se execută procesul. Aceste procesese se apelează în general din ferestrele SocrateOpen iar acest parametru nu este specificat în dicţionarul aplicaţiei pentru procesul respectiv. Din acest motiv acest parametru nu apare in lista de parametrii disponibili spre publicare şi nici nu se poate adăga manual. În schimb se poate introduce manual in fişierul xml prin care se transmit parametrii procesului apelat.