2.2. Utilizarea serviciilor web RESTFul

SocrateOpen Data Exchane Interface este o componentă adițională la sistemul de bază SocrateOpen și are rolul de a pune la dispoziția administratorilor de aplicație o modalitate simplă, dar în același timp sigură și controlată, de transfer de date dinspre și/sau înspre aplicație. Începând cu versiunea 2.9, această componentă permite şi executarea proceselor SocrateOpen.

Accesul la date se face prin metodele HTTP GET pentru interogare sau HTTP PUT pentru transmitere. Executarea proceselor se face cu metoda HTTP POST.
Serviciile de publicare se apelează utilizân comenzile HTTP GET (pentru extragere de date), HTTP PUT (pentru trimitere de date) şi HTTP POST (pentru executarea proceselor şi trimiterea de parametrii).

URL-ul pentru apelare acestor servicii este de forma: http[s]://<server SocrateCloud[:port]>/sdeiRESTWs/resources/rfDataExchangeInterface
iar pentru fișierul WADL este de forma: http[s]://<server SocrateCloud[:port]>/sdeiRESTWs/resources/application.wadl

ATENȚIE! Se recomandă utilizarea protocolului HTTPS pentru păstrarea confidențialității datelor transmise!