2.3. Push Notifications / WebHooks

Această funcţionalitate pune la dispoziţia beneficiarilor diferite notificări pentru anumite evenimente care au loc în SocrateCloud, aproximativ în timp real.
Aceste notificări sunt trimise în mod automat de către SocrateCloud către adresa url indicată, la apariţia evenimentului indicat.

Pentru a configura un proces de tip push notifications se foloseşte fereastra "Push Data", unde se introduce o înregistrare nouă cu setările necesare sau
se activează o notificare standard prin API, vezi SocrateCloud API

Se pot defini doua tipuri de Push:

Tipul PushTabelă publicată

 • Denumire: denumire unică pentru procesul dorit;
 • URL: adreasa url a terţei aplicaţii care va primi notificările trimise de SocrateCloud;
 • Tabelă: tabela pentru care se doreşte transmiterea notificării
 • Tabelă publicată: configuraţia conţinutul care se transmite prin notificare. Pentru a configura o astfel de publicaţie consultaţi cap. 2,2, Utilizarea serviciilor web RESTful
 • Logică ValDoc: context logic sau filtru pentru datele urmărite pentru notificări. Pentru a verifica variabilele de context disponibile utilizaţi meniul Menu Settings -> Tools -> Context şi selectaţi Tab Context
Pentru a indica evenimentul sau evenimentele apărute pe tabela indicată, se vor seta detalii în tab Coloane declanșatoare. O notificare este trimisă doar dacă valoarea unei coloane specificate în acest tab este modificată!


Tipul PushNotificare

 • Denumire: denumire unică pentru procesul dorit;
 • Tip notificare: se alege un tip standard de notificare;
 • URL: adreasa url a terţei aplicaţii care va primi notificările trimise de SocrateCloud;
Descrierea fiecărui tip de notificare cu parametrii opționali se regăsește în documentația SocrateCloud API

    Push Data Log

Pentru fiecare eveniment produs apare o înregistrare în tab Log. Fiecare înregistrare conţine:
 • ID-ul înregistrării care a provocat evenimentul, deci a acelei înregistrări pentru care valoarea dintr-una dintre coloanele indicate a suferit o modificare sau o adăugare;
 • Tablea de care apartine inregistrarea
 • Tipul modificarii
 • Conţinutul conform publicaţiei;
 • Răspunsul primit de la terţa aplicaţie - text cu maxim 1000 caractere;
 • Utilizatorul care a produs evenimentul (în urma acţiunii căreia s-a produs evenimentul);
 • Data tranzacţiei.


Dacă o notificare eşuează atunci intervine un mecanism de backup care va produce o nouă notificare pentru fiecare log activ şi nesincronizat, la fiecare 5 minute, pentru un maxim de 20 de încercări repetate.   

 • sincronizat: indică factul că notificarea a fost preluată de către terţa aplicaţie. Un răspuns "Ok" este considerat atunci când codul de răspuns este 2xx
 • contor: numără de câte ori s-a încercat trimiterea notificării către terţa aplicaţie. După n de încercări (configurabil in procesorul de data push) înregistrarea (notificarea) devine inactivă.
 • activă: doar pentru notificări active se execută trimiterea mesajului către terţa aplicaţie.

    SDEI Published Table

Când se configurează o publicaţie a unei tabele în vederea setării unui mesaj de notificare, este obligatoriu de respectat următoarea regulă: trebuie folosit neapărat un parametru numeric care reprezintă ID-ul înregistrării modificate care a produs evenimentul pentru notificare.
Trebuie adauugat parametru "where" numeric ca în imaginea de mai jos:


    Push Data Processor

Pentru retrimiterea notificărilor este necesar configurarea procesorului de Data Push, pe System ca în imaginea de mai jos
Aici se poate seta:
- frecventa de rulare
- numărul de încercări de trimitere a notificării
numărul de zilele cât este ținut logul procesorului


Procesorul se poate urmari si in ecranul "Monitorizare servicii", pe titularul "System"
Comments