1.2.3. Transmitere documente - text file

Sub formă de componentă specifică există o variantă a funcționalității de transmitere şi recepție de documente în format electronic, prin intermediul e-mail-ului.
Fișierele folosite sunt de tip text, cu rânduri cu lungime fixă, cu informațiile în poziții fixe. Fiecare rând reprezintă un segment clar definit.

Pentru a utiliza acest mecanism sunt necesare următoarele definiții și setări:

1. Stabilirea datelor pentru conectarea la sistemul de e-mail;2. Stabilirea formatului și a conținutului pentru exportul de date - documente, de tip master - detalii

    


   
3. Execuția procesului de export - manual sau automat prin programarea în scheduler4. Verificarea rezultatului rulării procesului în log