1.2.2. Export date

Un fișier EDI exportat poate conține unul sau mai multe documente. Tranzacția este la nivel de fișier, ori se exportă toate ori niciunul. Obs.: în cazul exportului șansele să apară erori sunt foarte mici, cele mai frecvente erori pot apărea pe partea de comunicare cu serverul de FTP sau SMTP.

Procesarea documentelor:
  • Primul pas este identificare procesorului EDI și a formatului de export cu care se lucrează. Aceste informații se obțin din fereastra "EDI BPartner" în funcție de parametri selectați în proces, terțul și tipul de document. Astfel se pot configura diferite formate de export pentru diferiți terți, pentru documente diferite.
  • Se stabilește denumirea fișierului exportat care este compusă din valoarea câmpului "Subiect" din procesor, concatenată cu data curentă în formatul "yyyyMMddHHmmSS".
  • Este obligatoriu ca formatul sa aibă definite toate caracterele speciale folosite, alfel se aruncă exceptie. Pe baza caracterelor speciale definite se completează primul segment din fișier (UNA)
  • Pe baza tabelei (sau a view-ului) și a condiției WHERE specificate în format se face un select în baza de date pentru a obține un "Result Set" de unde se vor extrage valorile ce vor fi trimise în documentul EDI. Se vor exporta atâtea documente câte linii sunt returnate în result set. Obs.: tabela sau view-ul si tabela reală din spatele documentului exportat trebuie obligatoriu să conțină coloana "IsEDISubmitted", care indică faptul că un document a fost exportat sau nu, pentru a nu se exporta de mai multe ori. Dacă se dorește reprocesarea unui document este suficient să se scoată bifa și să se ruleze procesul.
  • Se parcurge formatul de export și se scrie fișierul EDI. Cele mai importante elemente aici sunt constantele care merg în fișier asa cum sunt definite și cele de tip "Field" care iși extrag datele din view-ul/tabela specificată în format prin intermediul result set-ului creat.
  • Este încărcată clasa specificată în fereastra "EDI Processor Type", prin intermediul procesorului, responsabilă cu trimiterea fișierelor prin FTP sau SMTP. Se încearcă trimiterea fișierului, în caz de eroare se salvează logul, se da rollback și se iese din proces cu eroare. Dacă nu sunt erori, se salvează informațiile în log și se părăsește procesul.Mai jos regăsiți detalii specifice transmisiei EDI pentru implementarea SocrateCloud la Ozone (OTZ)

https://docs.google.com/a/bitsoftware.ro/Doc?docid=0Ac35_2FmTUNwZGdia3RzOWhfNWNmcnozd2hx&hl=en&pli=1