1.1.6. EDI Log

În fereastra EDI Log se păstrează rezultatul rulării proceselor de import / export documente EDI. Datele din fereastra sunt aduse după cum urmează:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/01-edi/1-1-configurare/1-1-6-edi-log/EDI%20LOG.png

Titular - titularul de pe care se execută procesul;
Societatea - este întotdeauna "*";
EDI Format - formatul folosit pentru import / export;
Instanță Proces - instanța procesului (audit proces);
Secvența - număr de ordine pentru log;
Creat la - când a fost rulat procesul;
Fișier - denumirea fișierul importat / exportat;
Căsuța Inbound - diferențiază logurile de import / export;
Căsuța Eroare - specifică dacă documentele din fișierul procesat au fost importat cu succes sau s-a generat eroare;
Căsuța Confirmare de primire - 
Mesaj - mesajul generat de proces (poate fi eroare sau rezultatul rulării procesului)

Obs: Pot exista loguri în care nu se specifică fișierul sau formatul (nu s-a ajuns la aceste informații datorită erorii).