1.1.4. EDI Import

Import EDI este procesul folosit pentru importul fișierelor EDI. Se poate rula manual din meniu sau se poate seta în scheduler.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/01-edi/1-1-configurare/1-1-4-edi-import/EDI%20Import.png

Titular, Societate, Gestiune - informații ce se vor seta pe documentul generat în urma importului;
Utilizator/Contact - este folosit pentru auditul de pe document;

Fișier - Se poate selecta fișierul manual;
EDI Processor - sau se poate folosi unul din procesoarele definite pentru a importa fișierele prin FTP sau IMAP;

Actiune Document - dacă documentul are atașat un workflow, prin "Actiune Document" se specifică dacă se dorește finalizarea documentului după import.
Căsuța Print Documents - după import documentul este printat folosind setările de imprimantă făcute la nivel de utilizator.