1.1.1. EDI Format

Din perspectiva SocrateCloud toată administrarea EDI este concentrată în meniul Sys Admin / Date / EDIAdministrarea se recomandă a fi efectuată de către administratorul aplicației, după ce și-a însușit pe deplin înțelegerea asupra mecanismelor EDI.

Un format definește:
 • modul în care se interpretează datele din fișierul sursă pentru a obține input-ul documentului sau entităţii țintă;
 • modul în care se formează conținutul fișierului pentru output-ul documentului sau entităţii sursă.
Se definește câte un format pentru fiecare entitate sau tip de document transmis, inclusiv pentru versiunea agreată pentru transmisie.
Atenție, există mai multe versiuni, în timp, pentru fiecare tip de document în parte, deci formatul poate diferi de la o versiune la alta

În cazul în care documentul transmis este de tip master-detail (ex: comandă, factură) atunci se configurează formate distincte pentru master cât și pentru detalii.
În definiția formatului pentru interpretarea documentului, la definirea elementului de tip linie, se va face trimiterea către formatul definit pentru interpretarea detaliilor documentului.

Fereastra EDI Format 

În această fereastră se stabilește formatul specific pentru un document/entitate, conform standardului EDIFact, pentru transmisia și/sau interpretarea datelor.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/01-edi/1-1-configurare/1-1-1-edi-format/Edit%20Format.png


Căsuța Inbound - se bifează dacă formatul este folosit pentru import, se debitează pentru export;
Tabelă - indicația tabelei (sau view) utilizată ca și sursă pentru datele care trebuie transmise (output);
Real_Table_ID - indicația tabelei reale utilizată ca și destinație pentru datele care trebuie transmise (input -> atunci trebuie să indic tabela reală în care se vor scrie datele; nu pot să scriu într-un view);
Căsuța View - se selectează automat dacă tabela este read only;
SQL WHERE - în cazul exportului, clauza WHERE e folosită pentru a filtra documentele ce urmează a fi exportate.
trebuie specificat la nivel de format dacă este unul de import sau de export
EDI Event Listener - se poate specifica o clasă java în câmpul "EDI Event Listener" (în cazul importurilor) unde se pot trata cazuri speciale de procesare, de multe ori foarte specifice pentru documentul importat. Clasa este apelată în special pentru rezolvarea ID-urilor sau codurilor ce vin din import și nu corespund unei mapări cu entități din SocrateCloud și pentru evenimente de tipul "before save", "after save", finalizare document;
Câmpurile Composite Separator, Field Separator, Decimal Point, Segment Separator, Line Separator, Escape Character -  indicația tuturor caracterelor speciale pentru delimitarea datelor și punctul zecimal; acestea sunt stabilite foarte exact de standardul și versiunea EDIFact folosită;
clauze suplimentare, opționale, pentru determinarea datelor de input/output;

Tab-ul EDI Format Line

În acest tab se introduce câte o înregistrare pentru fiecare linie (segment) a documentului/entităţii, conform standardului EDIFact; Ex: UNA, UNB, UNH etc.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/01-edi/1-1-configurare/1-1-1-edi-format/EDI%20LINE.png

EDI Name - standardul EDI folosit pentru interpretarea liniei;
Denumire Variabilănumele segmentului;
Denumire - denumire pentru înregistrarea din SocrateCloud;
Poziția - ordinea în care apare, așa cum indică standardul;
Căsuța Obligatoriu - indicația dacă este obligatorie sau nu existența acestei linii; dacă e obligatorie și ea nu există în fișierul de prelucrat, sistemul oprește procesul și semnalează o eroare de format;
Tip - tipul de linie:
 • element - indică faptul că se va prelucra o structură singulară, fără sub-componente;
 • segment - indică faptul că urmează o prelucrare a unei structuri cu sub-componente, caz în care se face trimitere la formatul aferent!
Exemplu: detaliile unei comenzi reprezintă o linie (segment) pentru care se definește un format propriu, independent de formatul pentru comanda în sine.
    

  Tab-ul EDI Format Line Element

  În acest tab se introduce câte o înregistrare pentru fiecare camp (element) din componența unei linii. Numărul și formatul elementelor este indicat de standard.

  https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/01-edi/1-1-configurare/1-1-1-edi-format/EDI%20Element.png

  Poziția - ordinea în care apare, așa cum indică standardul;
  Căsuța Obligatoriuindicația dacă este obligatorie sau nu existența acestui camp;
  Tip - tipul elementului:
  • Constant, Function - se introduce valoarea acesteia în câmpul ConstValue;
  • Field - câmp, cu indicarea câmpului cu care se face legătura din baza de date:
   • Coloana - coloana utilizată ca și sursă;
   • Lookup Column, Table - destinație pentru datele transmise;
   • Format Date - pentru câmpuri de tip dată se introduce formatul (numai în cazul în care formatul nu este detectat automat);
   • Denumire Variabilă - numele elementului;
  https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/01-edi/1-1-configurare/1-1-1-edi-format/EDI%20FieldRo.png

  • Composite - compunere din mai multe sub-elemente; se trece la nivelul următor de detaliere. Pentru un element de tip "Composite", în tab-ul Formatul Elementului Compozit se introduce câte o înregistrare pentru fiecare sub-element din structura unui element de tip compozit. Structura e identică cu cea de la definirea structurii elementului.
  • Variable:
   • Denumire Variabilă - numele elementului;
   • Valoare Variabilă 

  Tab-ul Valori Implicite

  Acest tab este folosit pentru a se putea specifica valori implicite pentru anumite câmpuri, pentru documentul ce urmează a fi creat în urma importului.