01. Extensie - EDI

Electronic Data Interchange (EDI) reprezintă o transmisie structurată şi standardizată, de informaţii, între două aplicaţii (organizaţii), pe cale electronică.
Tehnologia este folosită pentru transferul electronic al documentelor sau datelor de business de la un sistem către celălalt, fără intervenţie umană. Este implementat 
EDIFACT, version D, Release 97B (UN).