9. Înregistrare nouă

Fereastra Înregistrare nouă din meniul Dicționarul Aplicației permite administratorului aplicației să definească la nivel de titular ferestre noi, accesibile prin apăsarea butoanelor disponibile in partea de jos a tablourilor de bord din SocrateCloud (e.g. Kanban -> Sesizare nouă, Sales Pipeline -> Lead Nou, Calendar Sarcini -> Task Nou) sau prin mutarea unei etichete dintr-o coloană/linie în alta. Sistemul vine cu înregistrări predefinite, iar pentru crearea la nivel de titular se folosește funcția de copiere a unei înregistrări. Sunt disponibile următoarele câmpuri:
  • Cod Căutare - obligatoriu același cu cel de pe înregistrarea sursă, nu se modifică la copiere. Logica de acces la ferestrele definite se bazează pe codul de căutare.
    • De ex. - fereastra New Request Restricted se deschide doar pentru rolul Customer Support.
  • Denumire - denumire relevantă pentru fereastră;
  • Tabela - tabela pe care se bazează fereastra;
  • Tip Entitate
În tab-ul Field se definesc/introduc câmpurile care vor fi disponibile în fereastra deschisă la apăsarea butonului. Se pot configura ce câmpuri se doresc a fi afişate, care sunt obligatorii, care sunt readonly, valori implicite etc.

Notă:
Pentru ca ferestrele noi create să apară în K-Board în locul celor predefinite este obligatoriu ca valoarea din Cod Căutare aferent noi ferestre create să fie identic cu cel  care se dorește a fi înlocuit.