6. Form

Form-urile sunt ferestre complexe, codificate. De obicei ele implică date din mai multe tabele și pot avea relații de tip "una la mai multe" sau "mai multe la mai multe"

Se definesc în fereastra Form din meniul Dictionarul Aplicaţiei.
Se completează câmpurile:
  • Denumire - se introduce numele form-ului
  • Tip Entitate - se alege un tip din listă
  • Nivel acces date - se determină nivelul de securizare
  • Clasa Java - se introduce clasa java folosită la generarea acestui form
  • URL jsp - se introduce Web URL pentru rularea clasei java; poate fi şi link extern
  • Java Classname for Web UI şi Java Classname for SO Web UI - codul folosit pentru generarea form - ului din interfaţa web
  • Paginare griduri - se bifează când sunt foarte multe înregistrări în baza de date şi are ca efect completarea mai rapidă a gridurilor.
    • Atenţie - există excepţii în situaţii precum cea descrisă mai jos când bifa NU trebuie pusă.
Tab-ul Procese trebuie sa conțină câte o înregistrare pentru fiecare din procesele (butoanele) din cadrul unui form, pentru ca ulterior să fie disponibile in meniul Gestiune Roluri. Un rol poate avea acces doar la procese, rapoarte și/sau formulare disponibile în meniul Gestiune Roluri.

Exemplu:
Simptom: În fereastra de "Alocări plăţi-facturi" (care este un form), bifa "Selectează tot" din gridul de Plăţi nu este activă în situaţia în care Terţul respectiv are un număr mare de înregistrări.
Rezolvare: Bifa nu este activă din cauza paginării în grid, deoarece nu sunt afişate toate înregistrările. Pentru a dezactiva paginarea se intră în AD, în fereastra "Form", pe înregistrarea cu numele "Payment Allocation", unde se ridică bifa "Paginare griduri". Se salvează ca şi customizare locală. Se dă resetare cache client + server. Închideţi şi redeschideţi fereastra de Alocări plăţi-facturi. Acum nu se mai face paginare în griduri, iar acestea sunt populate complet cu toate înregistrările, optiunea de selecţie "toate înregistrările" fiind activă.