2. Tabele şi Coloane

Tabelele sunt entităţi baza cărora se construiesc ferestrele. Tabelele şi coloanele asociate lor se pot defini  în fereastra Tabele şi Coloane din meniul Dicţionarul Aplicaţiei, accesibilă doar la logarea utilizatorului cu rol de administrator de sistem ( de obicei System), această definire fiind folosită pentru a creea tabele şi view-uri corespondente în baza de date. Ele se pot defini iniţial în baza de date şi ulterior importate în AD. 
Tabele

Se completează câmpurile:
 • Nume Tabelă DB - numele tabelei, dacă se doreşte importarea uneia deja create în baza de date numele trebuie să fie identic
 • Denumire - denumirea tabelei
 • View - se bifează dacă tabela importată din baya de date este un obiect de tip view
 • Nivel acces date - se selectează nivelul de acces al datelor
 • Transaction Type - indică dacă este nevoie sau nu de o valoare explicită a socităţii când se salvează o înregistrare în această tabelă.
 • Fereastră - indică fereastra care se va deschide în momentul folosirii funcției Zoom
 • Volum Mare - se bifează pentru ca la accesarea ferestrei cu referința la această tabelă să nu se mai afișeze toate înregistrările, ci o fereastră de tip Căutare. Se recomandă selectarea căsuței pentru ferestre cu un număr foarte mare de înregistrări (e.g. articole, terți, facturi) pentru a scurta timpul de încărcare.
 • Tip Entitate - se selectează o valoare din listă
 • Celelalte câmpuri sunt opționale
Pentru importarea unei tabele deja creată în baza de date se apasă butonul Generează Coloane din DB.
Se salvează înregistrarea.


Coloane

Coloanele se vor afişa drept câmpuri în ferestrele care fac referire la tabelă. Valorile selectate şi datele introduse în tab-ul Coloană vor detremina cum şi când cţmpurile se vor afişa într-o fereastră.
Se completează câmpurile:
 • Nume Coloană DB - numele coloanei, de preferat acelaşi cu ala lementului folosit
 • Element Sistem - se selectează elementul aferent coloanei. Dacă se crează coloana din baza de date şi elementul nu există, proces il va crea.
 • Denumire - denumirea coloanei
 • Referinţă - modul în care se acceseayă tabela.
 • Valoare implicită - permite definirea de reguli care vor popula câmpul la creearea unei noi înregistrări.
 • Obligatoriu şi Obligatoriu UI - se bifează dacă această coloană este câmp obligatoriu care trebuie să aibă o valoare pentru ca înregistrarea să fie salvată în baza de date
 • Mandatory Logic - permite definirea de circumstanţe în care este nevoie de această coloană
 • Identificator - se bifează atunci când coloana este parte dintr-o cheie deidentifcare în cadrul înregistrării/tabelei;
  • există posibilitatea de a definii o cheie de identificare la nivel de Titular prin intermediul ferestrei Customizare Identificator Tabelă;
 • Coloană Selecţii - se bifează când această coloană este utilizată pentru fereastra de căutare, în primul tab implicit
 • Nu se copiază - se bifează atunci când la copiere înregistrare (prin apasare butonului sau folosirea procesului de copiere) în fereastra nu se copiază valorile câmpurilor 
Butonul Sincronizare Coloane se foloseşte atunci când creaţi coloane în baza de date sau s-au modificat părţi din definirea tabelelor.