1. Elemente Sistem

Elementele furnizează o referinţă centrală pentru toate câmpurile. Fiecare câmp definit are un element corespondent. Acest fapt duce la etichetarea consecventă a câmpurilor, afişarea rapoartelor, şi a textului de ajutor. Un element se defineşte o singură dată şi poate fi folosit într-o multitudine de tabele şi ferestre. Datele introduse la definirea elementelor sunt sincronizate automat cu câmpurile corespondente atât în tabele cât şi în ferestre.

Element

Definirea elementelor se realizează în fereastra Element din meniul Dicţionarul Aplicaţiei şi poate fi accesată doar la logarea utilizatorului cu rol de administrator de sistem ( de obicei System).
Se completează câmpurile:
 • Nume coloană DB - referinţa folosită la legătura elementului cu un anumit câmp specific dintr-un tabel.
 • Denumire - numele etichetei folosită în orice fereastră, formular sau parametru al unui formular unde se face referire la element
 • Text tipărire - textul coloanei care va apărea la tipărire
 • Descriere şi Comentariu/Ajutor - datele introduse aici vor fi vizibile în "Info Bula" vizibilă la trecerea cursorului deasupra unui câmp si în fereastra de Ajutor
  • Atenție: aceste informații trebuie completate pentru a documenta cu ușu
 • Activă - se bifează pentru ca elementul să fie disponibil
 • Tip entitate - valoarea implicită este User Defined cu posibilitatea de schimbare cu altă entitate definită. Dacă se dorește păstrarea customizărilor la migrare nu se folosesc tipurile SocrateCloud Dictionary, sau entităților aferente competentelor specifice disponibile;

Sincronizare Terminologie

Procesul Sincronizare Terminologie actualizează câmpurile în funcție de elementele de sistem aferente.
 • procesul va actualiza traducerile pentru fiecare câmp din cadrul tab-urilor din fereastră, utilizând traducerile definite pentru elementul aferent;
 • dacă câmpul nu are bifa Întreținere Centralizată, nu va fi actualizat de către proces;
 • pentru parametru de proces în funcție de existența unui element se aplică următoarele:
  • dacă nu exista element sistem la parametru se va crea automat unul și va fi folosit pentru a sincroniza traducerile.
   • elementul de sistem nou va fi creat doar cu denumirea parametrului de pe tab-ul principal. Nu se preiau traducerile.
  • dacă exista un element sistem cu aceeași "Denumire coloana" ca și Denumirea coloana din parametru se va folosi acel element sistem pentru sincronizare terminologie;
  • pentru ambele cazuri elementul sistem nu va fi "legat" explicit la parametrul sistem;
 • începând cu v17.02:
  • elementul sistem va fi obligatoriu la definirea parametrilor proces (la fel ca la coloane tabel);
  • câmpul "Nume coloana DB" va fi read-only și se va completa prin callout cu "Nume coloana DB" de la elementul sistem selectat. (la fel cal coloane tabel)
  • dacă se modifica "Nume coloana DB" de la elementul sistem acesta se va actualiza automat la toți parametri sistem unde este folosit;

Context Area

Înregistrările din fereastra Context Area pot fi selectate pe ferestre, procese și formulare. În funcție de acestea, la rularea procesului Sincronizare Terminologie, pentru un câmp din cadrul procesului, ferestrei sau formularului respectiv și elementul aferent, în locul definirilor din fereastra Element vor fi utilizate definirile elementului din fereastra Element, tab-ul Element Context cu aceeași înregistrare Context Area.