20.2.2. Operare Sesizări

Operarea sesizărilor se poate realiza folosind următoarele ferestre:
 • Fereastra Sesizări - se utilizează pentru a defini și pentru a urmări sesizările alocate utilizatorului curent;
 • Fereastra Sesizări - Toate - se utilizează pentru a vizualiza toate sesizările (inclusiv cele alocate altor utilizatori);
 • Fereastra Toate Sesizările Deschise - se utilizează pentru a vizualiza toate sesizările aflate într-o stare "Deschisă". Detalii în Stări Sesizări;
 • Fereastra Sesizări de Facturat - afișează, pentru fiecare terț pentru care au fost introduse sesizări, valorile facturabile de pe fiecare sesizare aferentă;
 • Tabloul de bord Kanban Board - se utilizează pentru a gestiona vizual sesizările. Orice sesizare introdusă devine vizibilă pe tabloul de bord în momentul alocării ei. Se pot adăuga noi sesizari sau vizualiza sesizări existente folosind butoanele din zona customizabilă My Requests.
În SocrateCloud, sesizările se pot introduce în felul următor:
 • prin apăsarea butonului Înregistrare Nouă din fereastra Sesizări, localizată în meniul CRM -> Sesizări;
 • pe baza unei înregistrări din SocrateCloud prin apăsarea butonului Solicitări  din bara de instrumente;
 • pe baza unui lead prin apăsarea butonului Create request din fereastra Lead, secțiunea Referințe. Se apasă butonul atunci când se dorește urmărirea activității/ acțiunilor privind potențialul client. Detalii în Lead Management;
 • pot fi create și actualizate prin intermediul WebStore
Anterior introducerii sesizărilor sunt necesare definiri referitoare la tipurile, grupurile, categoriile, rezoluțiile, stările, răspunsuri standard și sursele sesizărilor, așa cum s-a prezentat în capitolul Definiri Sesizări.

Sesizări

În fereastra Sesizări, localizată în meniul CRM -> Sesizări, sunt disponibile urmatoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/19-crm/19-3-sesizari/19-5-sesizari/Sesizari%201.png
 • Nr. Sesizare - număr asociat sesizării;
 • Termen - indică dacă sesizarea este datorată, depășită sau programată;
 • Tip Sesizare, Grup - se utilizează pentru gruparea sesizărilor în funcție de tip, grup. Detalii în Definiri Sesizări;
 • Categorie - determină regula implicită de facturare;
 • Sesizare Legatăpermite legarea acestei sesizări de o alta existentă;
 • Stare - se selectează o stare din lista determinată de tipul de sesizare selectat. Orice sesizare introdusă pe WebStore va utiliza starea implicită;
 • Rezoluție - pentru o sesizare închisă se poate selecta o rezoluție;
 • Prioritate - indică prioritatea de rezolvare a acestei sesizări (Urgent, Mare, Medie, Mică); 
 • Importanțaindică importanța sesizării din punct de vedere al solicitantului (Urgent, Mare, Medie, Mică);
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/19-crm/19-3-sesizari/19-5-sesizari/Sesizari%202.png
 • Subiect - subiectul sesizării;
 • Sumar - descriere sumară a sesizării;
 • Confidențialitatearată dacă această sesizare poate fi vizualizată de alții. Implicit, un utilizator poate vedea sesizările introduse de el și pe acelea care îi sunt alocate. Tipul de confidențialitate ales determină și utilizatorii care primesc notificări de actualizare;
 • Sursă - se selectează din listă sursa sesizării;
 • Valoare Cerută - valoare asociată cu această sesizare;
 • Total Cantitate Factură - totalul orelor de facturat introduse pentru această sesizare;
 • Facturat - dacă se bifează pe baza sesizării va fi emisă o factură;
 • Self-Service - dacă se bifează sesizarea poate fi actualizată prin intermediul WebStore;
 • RMA - indică faptul că sesizarea reprezintă o cerere de tip RMA (cerere de retur). Acest tip de sesizare duce la generarea de comenzi de retur;
Secțiunea Acțiune - în această secțiune se introduc acțiunile efectuate pe o sesizare:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/19-crm/19-3-sesizari/19-5-sesizari/Sesizari%20Actiune.png
 • Reprezentantindică utilizatorul căruia i s-a alocat sesizarea;
 • Rol - se poate selecta rol. În acest caz sesizarea este alocată oricărui utilizator cu acest rol;
 • Data acțiune - se introduce data acestei acțiuni. Implicit va fi data curentă;
 • Data următoarei acțiunidată planificată pentru următoarea acțiune; 
  • În funcție de această dată se face încadrarea în calendarul de sarcini.
  • Începând cu versiunea 17.03:
   • nu se poate seta data următoarei acțiuni după dată stop proiect, dacă Categorie Sesizare are Regulă Verficare vs. SLA completată cu valoare "Verificare încadrare SLA"
   • utilizatorul primește mesaj de avertizare dacă numărul de zile dintre data următoarei acțiuni și dată stop proiect este mai mic de 30 de zile ( o lună calendaristică).
 • Confidențialitate acțiunenivelul de confidențialitate pentru acțiune;
 • Răspuns Standardpermite selectarea unui răspuns standard predefinit pentru această acțiune. După selectare, răspunsul va fi afișat în câmpul Rezultat, care ulterior poate fi modificat;
 • Machetă mailpermite selectarea unei machete predefinite utilizată pentru trimiterea notificărilor;
 • Rezultatse introduce orice informație care se dorește a fi trimisă celor care primesc notificările referitoare la această sesizare;
 • Articol utilizat - se selectează un articolul  care va fi utilizat pe factură generată de pe sesizare sau de pe acțiunile sesizării (emisa pentru această sesizare)
  • Pentru ca orele introduse în  Timp Consumat să ajungă în pontaj pentru articolul respectiv trebuie să existe o conversie între UM bază articol și UM Minute (vezi Articole/tab Conversie UM).
  • Exemplu de Conversie Oră - Minute între un articol "Depanare Service" care are unitate de măsură de bază: Ora. Se va folosi DOAR unitatea de măsură Minutes definită pe titular Systems (C_UOM_ID=103).
  •  

  • Articolele pot avea și alte unități de măsură de bază (de exemplu bucata). În acest caz UM va fi bucata. Restul informațiilor vor fi introduse la fel. 
 • Tip Ore - tipul orelor lucrate, folosit pentru raportare, în paralel cu activitățile;
 • Activitate - se selectează o activitate de business la introducerea orelor, utilizată în analiza costurilor;
 • Timp consumat - timpul consumat pentru această acțiune; 
 • Ore de facturat - aici se introduc orele ce determină cantitatea de pe factură (emisa pentru această sesizare);
Secțiunea Planificare:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/19-crm/19-3-sesizari/19-5-sesizari/Planificare.png
 • Task Status - listă cu valori predefinite prin care se indică procentul de realizare al sesizării;
 • Procent Realizare - procent al timpului consumat din efortul estimat;
 • Efort Estimat (h) - totalul orelor estimat pentru această sesizare;
 • Efort consumat - totalul orelor consumate pentru această sesizare;
 • Start Plan - dată planificată pentru alocarea unui efort inițial sesizării;
 • Data livrare - dată planificată pentru închiderea sesizării;
 • Data Start -  este actualizată în momentul adăugării unei sesizări, dar se poate și modifica;
 • Data Sfârșit - este actualizată în momentul închiderii sesizării, dar poate fi de asemenea modificat.
 • Buton Generează RMA - se poate genera o comanda de tip RMA (dacă sesizarea este de tip RMA și se completează în secțiunea Referințe câmpurile: Comanda și Livrare/Recepție). Liniile comenzii sunt generate pe baza câmpurilor corespunzătoare din secțiunea Referințe. Detalii în Retururi.
Secțiunea Referințe este utilizată pentru asocierea sesizărilor de un document sau de o înregistrare. Majoritatea câmpurilor din această secțiune se populează automat dacă sesizarea este creată direct dintr-o înregistrare prin apăsarea butonului Solicitări din bara de instrumenteAceastă secțiune cuprinde următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/19-crm/19-3-sesizari/19-5-sesizari/Referinte%20Sesizari.png
 • Terț - terț-ul alocat sesizării (este folosit la facturare, și poate primi notificări);
 • Contact terț - utilizator/contact pentru terț, pentru a primi notificări;
 • Proiect, Fază Proiect, Sub-fază Proiect  - se completează cu proiectul asociat sesizării și dacă este cazul, faza și sub-faza proiectului;
 • Imobilizări - se completează în cazul în care sesizarea este asociată unei imobilizări;
 • Comandă - se completează în cazul în care sesizarea este asociată unei comenzi;
 • Facturăse completează în cazul în care sesizarea este asociată unei facturi;
 • Livrare/Recepție - se completează în cazul în care sesizarea este asociată unui aviz de expediție;
 • Plată - se completează în cazul în care sesizarea este asociată unei plăți;
 • Articol - se completează în cazul în care sesizarea este asociată unui articol;
 • Lead - se completează dacă sesizarea a fost generată dintr-un lead;
 • Campanie - se completează cu o campanie de marketing, dacă sesizarea a fost generată dintr-un lead;
 • Terț (Reprezentant) - se completează cu un reprezentant de vânzări dacă sesizarea a fost generată dintr-un lead;
 • Regiune Vânzare - se completează cu o regiune de vânzare dacă sesizarea a fost generată dintr-un lead;
 • Comandă RMA - indică comanda RMA generată de pe sesizare;
 • Aviz/Recepție RMA - indică avizul de expediție de tip RMA generat;
 • Cantitate Alocată - suma orelor de pe toate sesizările din proiectul selectat;
 • Cantitate Planificată - cantitatea planificată pentru proiectul selectat;
 • Familie Articole, Versiune Produs - se completează în cazul în care sesizarea este asociată unei familii de articole și respectiv unei versiuni;
 • ID card Trello - ID-ul cardului de Trello asociat cu aceasta sesizare (este necesară componenta Integrare Trello).
Secțiunea Istoric:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/19-crm/19-3-sesizari/19-5-sesizari/Istoric%20Sesizari.png
 • Data ultimei acțiuni - indică data la care s-a făcut ultima acțiune (actualizare) pentru această sesizare;
 • Ultima alertă - indică ultima alertă care a fost trimisă pentru această sesizare;
 • Ultimul Rezultat - afișează rezultatul ultimei acțiuni;
 • Creat la - arată data la care această sesizare a fost creată; 
 • Creat de - arată utilizatorul care a creat această sesizare;
 • Actualizat la - afișează data la care această sesizare au fost modificată ultima oară;
 • Actualizat de - arată utilizatorul care a făcut modificarea;
 • Cerere Schimbare - indică cererea de schimbare pentru structuri/rețete creată din sesizare (nu este implementată n versiunea actuală);
 • Factură Sesizare - indică factura generată de pe sesizare;
 • Vechime - arată numărul de zile de când a fost creată sesizarea;
 • URL - se introduce URL-ul paginii de web a terțului asociat sesizării;

Acțiune Sesizări

Se generează automat o înregistrare nouă în tab-ul Actualizări când sesizarea este salvată cu modificări pe următoarele câmpuri:
 • Reprezentant
 • Confidențialitate acțiune
 • Confidențialitate
 • Activitate
 • Data Acțiune
 • Rezultat
 • Tip Sesizare
 • Categorie
 • Prioritate
 • Importanță
 • Stare
 • Grup
 • Tip Ore
 • Timp Consumat
 • Machetă Mail
 • Răspuns Standard
La actualizarea unei sesizări se trimit notificări și se pot emite facturi (în funcție regula de facturare selectată la nivel de de categorie).

Tab-ul Actualizări conține toate acțiunile făcute pe această sesizare. Câmpurile din acest tab corespund cu cele din fereastra Sesizări. 
Îcepând cu versiunea 17.09 de pe  acțiune se poate genera o sesizare nouă sau muta actiunea pe o alta sesizarea. La generare de sesizare noua, rezultatul de pe actiune va deveni subiect, ceilalti parametrii fiind preluati de pe sesizarea sursă.
Tab-ul Istoric afișează toate modificările care s-au făcut pe o sesizare. Se va crea automat o înregistrare nouă în acest tab pentru orice modificare salvată în fereastra Sesizări.
Începând cu v19.03, mecnismul ține cont de câmpul ”Data acțiune” (nu de Created) și la înregistrarea unei acțiuni cu dată în urmă, sistemul va închide sesizarea după ce trec zilele față de data acțiune și nu față de Created.

Notificări

Tab-ul Notificări Actualizare indică utilizatorii care vor primi notificări în momentul actualizării acestei sesizări. În această fereastră se pot vizualiza toți utilizatorii/contactele care trebuie să primească notificări în momentul actualizării sesizării. Notificările vor fi trimise în funcție de nivelul de Confidențialitate:
 • Public
  • utilizatorii de pe tipul de sesizare - fereastra Tipuri Sesizări, tab Notificări Actualizare;
  • utilizatorii de pe categoria sesizarii - fereastra Categorii Sesizări, tab Notificări Actualizare;
  • + utilizatori Terț
 • Terț
  • utilizatorul care a introdus sesizarea;
  • contactul terțului de pe sesizare (dacă este selectat);
  • utilizatorii din cadrul rolului selectat pe sesizare;
  • reprezentantul selectat pe proiect;
  • utilizatorii de pe grupul sesizarii - fereastra Grupuri Sesizări, tab Actualizări Sesizări;
  • utilizatorii și utilizatorii din cadrul rolului selectat pe starea sesizarii - fereastra Stări Sesizări, tab Actualizări Sesizări;
  • + utilizatori Intern 
 • Intern
  • reprezentatul de pe sesizare;
  • utilizatorul care a actualizat sesizarea;
Deoarece se pot introduce utilizatori pentru actualizare și notificări în diverse înregistrări (ex. Tip Sesizări, Grup Sesizări, Categorie Sesizări), SocrateCloud va trimite o notificare o singură dată pentru fiecare utilizator.
 • v16.01 - toate adresele pentru notificare se trec în "Cc:" în loc de "BCc:" pentru ca orice destinatar să poată vedea persoanele implicate şi să poată răspunde prin "Reply to all".
 • v17.06 - link-ul folosit în notificarea de pe e-mail va dechide fereastra de sesizări șa care utilizarorul respectiv are acces, astfel:
  • dacă utilizatorul este intrat cu rol fără bifa "Restricții terț", atunci se va deschide sesizarea cu fereastra "Sesizări - Toate",
  • dacă utilizatorul este logat cu rol cu bifa "Restrictii terț", atunci se va deschide sesizarea cu fereastra "Sesizările mele (terţ)".
Tab-ul Toate mailurile afișează toate notificările trimise în momentul actualizării unei sesizări. Notificările trimise pot fi vizualizate și în tab-ul Actualizări, sub tab-ul Emailuri, pentru fiecare actualizare în parte.

Tab-ul Comentarii / Notă conține o înregistrare cu sumarul sesizarii;

În tab-ul Membri se pot aloca utilizatori adiționali unei sesizări.
 • Responsabil - informativ, se indica membrii responsabili pentru sesizare;
 • ID Membru Trello - ID-ul membrului din Trello asociat cu utilizatorul (este necesară componenta Integrare Trello).

Procese

Procesul Actualizare Sesizări su utilizează pentru a actualiza sesizări în calup. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 
 • Filtre de selecție pentru sesizările ce vor fi actualizare: Tip Sesizare, Stare, Grup, Categorie, Terț (client), Reprezentant (utilizator), Rol (rolul responsabil);
 • Parametri prin care se indică valorile ce vor fi aplicate pe sesizări: Tip Sesizare, Stare, Grup, Categorie, Reprezentant, Rol;
Procesul Generează Comenzi de pe Sesizări:  generează comenzi client - câte o linie de comandă pentru fiecare sesizare sau acțiune sesizare în funcție de regulile stabilite la nivel de Categorie Sesizare. 
Articolul care se completează pe linia de comandă se preia:
 •  de pe Categorie Sesizări - dacă regula de Facturare este "Valoare Cerută", "Sesizare"
 •  de pe Acțiune Sesizare - dacă regula de Facturare este "Actualizare"

Procesul Facturează Sesizări generează facturi client pentru sesizări, conform următorului algoritm:
 • se incarca toate sesizarile care indeplinesc filtrele indicate la pornirea procesului si care sunt intr-o stare inchisa si au bifa Facturat=Da
 • se creeaza cate o singura factura cumulat din toate sesizarile unui singur tert de pe sesizarile selectate
 • la factura se adauga cate un detaliu factura pentru fiecare Actualizare de la sesizarile tertului pentru care exista "Ore de facturat"
 • la final factura va ramane generata doar daca s-a generat cel putin un detaliu factura

 Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 
 • Tip Sesizare, Grup, Categorie, Terț - filtre de selecție pentru sesizările pentru care se vor genera facturi;
 • Articol - articol utilizat pentru facturare (implicit este folosit articolul de pe sesizare, sau dacă nu de pe categorie);
 • Procesul Generare Comenzi Client din Sesizări generează comenzi client pe baza sesizărilor folosind aceleași reguli ca și procesul de facturare.
  • Gestiunea de pe comandă este preluată de pe proiectul de pe sesizare.
   • Începând cu versiunea 16.11 poate fi precizată Societatea, Gestiunea cu care vor fi generate comenzile client. 
   • Proiectul de pe sesizare trebuie să aibă Regulă de Facturare: "Cantitate Articol"
   • Procesul genereaza o comandă client de tip warehouse. Pentru aceasta este nevoie să fie definit un tip de document comanda client cu subtip COC Comandă Gestiune, care să aibă bifa de Implicit si să nu aibă bifa Return Transaction.

Procesul Redeschidere Sesizări se poate utiliza pentru a schimba starea unei sesizări "Închise", și pentru a o readuce în starea inițiala (e.g. "Inregistrată"). Opțional se poate introduce un text în câmpul "Rezultat" care va apărea pe acțiunea prin care se va redeschide sesizarea.

K-Boards Sesizari

K-Boards Sesizari reprezintă o funcționalitate SocrateCloud care permite utilizatorilor să vizualizeze evoluția sesizarilor prin intermediul unui tablou de bord. Fereastra K-Boards Sesizare (Kanban Board), localizată în meniul CRM -> Sesizari, reprezintă tabloul de bord al sesizarilor-urilor introduse în SocrateCloud. Având la bază principiul managementului vizual, fereastra oferă informații rapide despre situația sesizarilor-urilor. Fereastra se mai poate accesa din meniul Info de pe bara principală a aplicației.

Fereastra este împărțită în 3 zone: 
 • Bara de filtrare
  • Tabloul este grupat și poate fi filtrat funcție de următorii parametri: Grup, Terț, Tip Sesizare, Reprezentant, Proiect, Tip Proiect, Faza Proiect, Categorie, Prioritate și Familie Articole. 
  • Începând cu versiunea 19.05, pentru filtrarea sesizărilor au fost adăugați următorii parametri: Sumar, Subiect și Sesizare (număr sesizare - sunt vizibile doar sesizările neprocesate).
  • Parametri de căutare sunt configurabili pentru fiecare societate funcție de specificul acesteia. Pentru ca o stare sesizare să fie vizibilă în lista de selecție a câmpului Categorie Stări, la definirea ei trebuie bifată căsuța K-Board.
 • Tabloul de bord
  • etichetele din tabloul de bord reprezintă sesizările introduse în fereastra Sesizări din meniul CRM -> Sesizări
  • este impărțit pe coloane funcție de starea starea-ului, grupat și filtrat funcție de parametri introduși în bara de filtrare;
  • Pentru fiecare etichetă din tabloul de bord se afișează:
   • în stânga - numărul de zile trecute de la înregistrarea sesizării;
   • în dreapta - numărul de zile trecute de la ultima notă de pe sesizare, fără a lua în calcul zilele de sâmbătă și duminică.
  • Editarea unei sesizări este posibilă în două moduri:
   • restrâns (minimalist) - se obține prin dublu click pe eticheta sesizării care se vrea a se edita, caz în care se deschide o fereastră cu un număr restrâns de câmpuri;
   • complet - se obține prin click dreapta, selecție Editare, caz în care se deschide fereastra standard de gestiune a sesizărilor;
  • Capetele de coloane afișează:
   • numărul de sesizări filtrate / numărul total sesizări din încadrarea respectivă
   • totalul efortului estimat (cantitate planificată) pentru sesizările afișate în coloana respectivă.
  • Detalii in Tablouri de bord.
 • Sesizările Mele - zona personalizabila, conține butoane de acces către sesizări, documente comerciale (Comenzi, Facturi, Plăţi etc), livrabile (zona de download) pentru care accesul poate fi limitat, în funcție de rolul în organizație. Pentru fiecare utilizator este împărțita în My Requests şi My Documents. 
  • Butoanele din zona My Request se pot personaliza, detalii în Înregistrare nouă. Astfel, butonul New Request va putea deschide o varianta personalizată a ferestrei Sesizări.
  • Butoanele din zona My Documents sunt afișate funcție de selecțiile realizate în fereastra Setări Web din meniul SysAdmin -> System Management. Fereastra este vizibilă doar pentru rolul System.
  • Buton Backlog - afișează sesizarile pentru care nu s-a selectat nici o stare;

Rapoarte

Raportul Raport Metrici pe Sesizări afișează pentru sesizari, în funcție de parametrul Tip Raport următoarele informații:
 • Status Count - afișează de câte ori a ajuns sesizarea într-o stare;
 • Status Between - afișează de câte ori a trecut sesizarea dintr-o stare în alta (se pot selecta ambele stări sau doar starea inițială)
 • Time until First Status - timp trecut de la starea inițială;
 • Time until Last Status - timp trecut de la ultima stare;
Raportul Control Sesizări afișează, în funcție de parametrii selectați (filtre de selecție) , o listă cu sesizări și pentru fiecare sesizare, următoarele informații: terțul (clientul), numărul, categoria, starea, data la care a fost creată și respectiv, închisă (dacă este cazul), dacă este facturabilă și numărul comenzii client generate pe baza sesizării.

Raportul Raport Sesizări Legate afișează, în funcție de parametrii selectați (filtre de selecție), o listă cu sesizări de care au fost legate alte sesizări. O sesizare poate fi legată de altă sesizare cu ajutorul câmpului Sesizare Legată din definirea acesteia.

Rapoartele Raport Sesizări Clienți și Raport Sesizări Angajați afișează pentru un an, numărul de sesizări și sarcini introduse în fiecare lună pentru terți și respectiv, angajați (terți cu bifa Angajat). Sunt disponibile următoarele filtre de selecție pentru sesizările numărate: Societate, Terț (terțul respectiv, angajatul de pe sesizare), Tip Sesizare, Categorie, Stare Închis (opțiune de a afișa doar sesizari deschise, închise sau ambele)

Raportul Sesizări Închise pe Angajați afișează, în funcție de parametrii selectați (filtre de selecție sesizări), numărul de sesizări închise de fiecare angajat pe fiecare lună dintr-un an.

Raportul Sesizări Procesate pe Angajat afișează sesizările la care a lucrat (a introdus acțiuni pe sesizare) un angajat într-un interval de timp dat, cu grupare pe zi și afișarea orelor consumate pe sesizare.

Raportul Raport Flux Sesizări afișează numărul de sesizări dintr-o perioada astfel: 
 • sesizari deschise la începutul perioadei;
 • sesizări noi intrate în perioada dată;
 • sesizări închise în perioada dată;
 • total sesizări rămase deschise la finele perioadei. 
Perioada (implicit luna curentă) se definește folosind parametrul Data (interval). Restul parametrilor reprezintă filtre de căutare pentru sesizările și sarcinile numărate.

Raportul Sesizări pe Stare nu este funcțional în versiunea curentă SocrateCloud.

Raportul Sesizări Deschise pe Proiecte Expirate afișează sesizări aflate într-o stare "deschisă" înregistrate pe un proiect cu Data Stop înainte de data curentă.

Raportul Sesizări pe proiecte prezintă, pentru sesizari legate de proiecte, următoarele date:
 • Sesizare: Nr sesizare, Data, Subiect, Descriere, Responsabil, Facturabil, Valoare facturabilă;
 • Proiect: Nume proiect, Locaţie, Data start, Data finalizare, Terţ, Contact;
 • Terţ (din Proiect): Denumire, Denumire2, Descriere, CUI, Reg Comerţ;
 • Contract (din Proiect, dacă e completat): Adresa facturare, Contact facturare.