18. Contracte

Contractele reprezintă documente cu tip de document bază "Contract", guvernat de calendar, cu workflow standard și regulă de postare proprie.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/18-contracte/Contract_Diagram.PNG

Prin intermediul acestora, SocrateCloud acoperă următoarele funcționalități:
 • Evidenţa Contractelor pe Relaţia cu Clienţii - contracte client - fereastra Contracte
  • gestionarea etapelor premergătoare apariţiei unui contract - fluxul de aprobare, semnare a unui contract;
  • gestionarea actelor aditionale şi a anexelor la contract;
  • automatizarea proceselor de notificare pe diferite evenimente legate de contracte;
  • control pe lanţul de livrare relativ la indicaţile din contract.
 • Evidenţa Contractelor pe Relaţia cu Furnizorii - contracte furnizor - fereastra Leasing/Asigurări/Credite
  • gestiunea contractelor de tip leasing;
  • gestiunea contractelor de tip asigurare;
  • gestiunea contractelor de tip credit.
Pentru inițializarea unui contract, următoarele setări sunt comune și trebuie realizate indiferent de tipul contractului. Acestea se realizează din meniul CRM -> Contracte -> Definiri Contracte
 1. Categorii Contracte - atribut util în defalcarea contractelor pe categorii dictate de necesitățile interne de raportare ale companiei (ex: Vânzare, Achiziție). La nivelul categoriei se poate indica dacă aceste contracte sunt generatoare de facturi client.
 2. Tipuri Contracte - atribut util în clasificarea contractelor după zona de aplicare, reprezentând un nivel subordonat Categoriilor de Contracte. Tipurile de contract au în definiție un tip de contract de bază prin care se despart contractele de tip furnizor de cele de tip client:
  • "Leasing/Asigurări/Credite" - contract de tip furnizor;
  • "Proiect/Anexe/Ofertă" - contract de tip client;
  • "Contract Muncă"
 3. Surse Contract - atribut util în clasificarea contractelor după modul de apariție al contractului (ex: Licitație, Campanie promo, Reînnoiri etc).