17.1. Definiri Proiecte

Tipuri Proiecte

Fereastra Tipuri Proiecte, localizată în meniul Project Management -> Definiri Proiecte, permite definirea tipurilor de proiecte care vor determina comportamentul și structura standard pentru un proiect. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/17-proiecte/171initializare/Tip%20Proiect.png
 • Denumire, Descriere, Comentariu
 • Categorie Proiect - determină comportamentul proiectului:
  • "General" - nu există consecințe contabile;
  • "Servicii" - nu există consecințe contabile;
  • "Comandă de lucru" - proiecte pentru producție la care sunt atașate articole din stoc producție/asamblare;
  • "Imobilizări" - proiecte de investiții la care se pot atașa articole cu descărcare din stoc;
   • Grup Imobilizări - grupul imobilizării aferente proiectului;
 • Tip Comandă - folosit atunci când se generează comenzi de pe proiecte;
 • Utilizează Workflow - indică faptul că proiectele de acest tip permit lucrul cu fluxuri (au stare document și li se pot aplica acțiuni document);
  • Creează Promoție - dacă se bifează, la finalizarea proiectului se vor genera liste de prețuri promoționale. Detalii în Extensie - Ofertare;
În tab-ul Tip/Cat. Sesizări se definesc categoriile și tipurile de sesizări care pot fi asociate cu proiecte de acest tip.
În tab-ul Faze Standard se definesc fazele standard care vor fi disponibile pentru toate proiectele de acest tip. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/17-proiecte/171initializare/Tip%20Proiect%201.png
 • Secvența, Denumire, Descriere, Comentariu
 • Articol, Cantitate Standard - articolul și cantitatea aferentă utilizat pentru facturarea proiectului;
  • dacă se definește un articol la nivel de fază, atunci orice articol definit la nivel de inferior va fi ignorat la generarea facturii;
  • se utilizează atunci când se dorește ca terțul facturat să plătească un preț fix pentru fază (ex. Evaluare);

 • Stare Închis - indică faptul că aceasta reprezintă o fază finală pentru proiect;
 • Respins
Tab-ul Subfază Standard se utilizează pentru definirea subfazelor standard pentru proiecte, care reprezintă pașii sau activitățile care pot apărea pentru o fază. La fel ca pentru fază se poate selecta un Articol și o Cantitate Standard, utilizate pentru facturare. În cazul în care s-a selectat un articol la nivel de fază, atunci orice articol definit la subfază va fi ignorat la generarea facturii.

Cicluri Proiecte

Raportul Ciclu Proiect generează un raport privind stadiul unuia sau mai multor proiecte. Raportul ia în considerare fazele şi etapele din cadrul ciclului de raportare și informațiile sunt ponderate cu procentele etapelor și convertite la valuta fazei proiectului (ex. analiză pipeline). Proiectul trebuie să aibă definite un tip, o fază și o valută. Faza trebuie să fie asignată la o etapă din ciclu.

Fereastra Cicluri Proiecte, localizată în meniul Project Management -> Definiri Proiectese utilizează pentru a defini etapele sau stadiile proiectelor pentru care se dorește raportarea, comparându-se stadiile specifice ale unui proiect. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/17-proiecte/171initializare/Cicluri%20Proiecte.png
 • Denumire, Descriere
 • Utilizat în DW - indică faptul că această înregistrare va fi transmisă către baza de date folosită pentru BI (Business Inteligence);
 • Valută - a fi utilizată pentru raportare pe acest ciclu. Proiectul poate utiliza o valută diferită;
Tab-ul Etapă se utilizează pentru definirea etapelor din cadrul ciclului de proiect. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/17-proiecte/171initializare/Etapa%20ciclu.png
 • Denumire, Secvență
 • Importanța Relativăinformațiile aferente fiecărei etape din raportul Ciclu proiect sunt ponderate cu procentele introduse aici;
  • De exemplu, dacă există o șansă de 1:10 de a încheia un contract, când oportunitatea este în etapa de prospectare și 1:2 șansă când oportunitatea este în etapa de contract. se poate pune o importanță relativă de 0.1 respectiv 0.5. 
Tab-ul Cicluri Faze se utilizează pentru a selecta fazele standard de proiect pentru etapă. Toate articolele pentru toate fazele vor fi cumulate când se face raportarea pe această eatpă. Aceasta permite includerea fazelor pentru proiecte diferite și compararea lor. În Raport Cicluri Proiect se poate vedea ulterior care stadiu este mai mare sau mai mic comparativ cu cealaltă etapă. Aceasta este o metodă alternativă pentru a măsura stadiul de finalizare al proiectului.

Funcție Proiect

Fereastra Funcție Proiect, localizată în meniul Project Management -> Definiri Proiecte, permite definirea de funcții pentru terții (angajații) implicați într-un proiect proiect de imobilizări.


Dimensiuni Contabile

Pe schema contabilă se definesc dimensiunile contabile care vor fi utilizate pe tranzacții contabile. Dacă se doreşte urmărirea proiectelor in documente (comenzi, facturi, deconturi) şi implicit în contabilitate, atunci acestea trebuie incluse ca şi dimensiuni contabile. Dimensiunile incluse in planul de conturi se definesc în tab-ul Dimensiuni Schemă Contabilă din fereastra Scheme Contabile. Pentru ca modificările în schema contabilă să fie luate în considerare, este necesară o relogare in sistem.

Începând cu v13.07, următoarele dimensiuni contabile au fost activate:
 • Contractul - ca element superior de agregare pentru proiecte, dar şi ca document distinct (apare ca şi câmp de completat pe comenzi, facturi etc);
 • Faza - ca detaliere a proiectelor, strict pentru postarea de tip "Buget" de la nivel de proiect, dacă acesta este detaliat la nivel de faze.
Detalii în Contabilitate.