17.9. Managementul Contoarelor

Începând cu versiunea 18.01 SocrateCloud pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea de definire a contoarelor, a planurilor tarifare aplicate, înregistrarea citirilor și generarea liniilor de facturat conform citirilor.Pentru definirea contoarelor și a planurilor tarifare se urmăresc pașii:

1.Definirea tipurilor de Indecși

Definirea tipurilor de indecși (ex.: alb/negru, color, scan, de zi, de noapte etc.) care pot fi folosiți pentru un contor se realizează în fereastra va defini fereastra Tipuri Indecși, din meniul Project Management -> Management Contoare, completând câmpurile:

 • Titular - read only, completat automat

 • Societate - * implicit

 • Denumire - câmp text

 • Descriere - câmp text

 • Activă - check box, marchează înregistrarea ca activă

Tipul de index reprezintă elementul la nivelul căruia se va introduce citirea.


2. Definirea tipurilor de contoare

Definirea tipurilor de contoare (ex. electric, gaz, multifunctionala, copiator etc.) se realizează în fereastra Tipuri Contoare, din meniul Project Management -> Management Contoare, completând câmpurile:

 • Titular - read only, completat automat

 • Societate - * (doar *)

 • Denumire - câmp text, numele tipului de contor

 • Descriere - câmp text

 • Activă - check box, marchează înregistrarea ca activă

În tab-ul Alocări se vor indica tipurile de indecși, definiți la pasul 1, și pentru care se vor înregistra citiri.

 1. Definirea contoarelor

Contorul reprezintă elementul la nivelului căruia se stabilește un plan tarifar.

Definirea contoarelor se realizează în fereastra Contoare, din meniul Project Management -> Management Contoare, completând câmpurile

 • Titular - read only, completat automat
 • Societate - read write, valoare implicită Societatea de la logare, cu posibilitate de definire pe *
 • Nr. serie - câmp alfanumeric, se introduce seria/codul/denumirea ocntorului
 • Tip Contor - se selectează una din înregistrările definite la pasul 2.
 • Echipament (livrabil) - permite asocierea contorului definit la o înregistrare din apelează valorile din fereastra Livrabile (imobilizări)
 • Terț - câmp read only, afișează Terțul introdus în tab-ul Contracte Alocate, pentru care Data curentă se regăsește în intervalul introdus în tab-ul Contracte Alocate
 • Proiect - câmp read only, afișează Proiectul introdus în tab-ul Contracte Alocate, pentru care Data curentă se regăsește în intervalul introdus în tab
 • Contract - câmp read-only, afișează Contractul introdus în tab-ul Contracte Alocate, pentru care Data curentă se regăsește în intervalul introdus în tab.
Un contor se atașează unui contract, în tab-ul Contract, astfel
 • Terț - se selectează Terțul pentru care există un contract pe contorul definit
 • Proiect - se selectează proiectull care va colecta consumurile înregistrate. Sunt afișate doar proiectele terțului selectat.
 • Contract - se completează implicit de sistem cu contractul legat de proiectul selectat
 • Data valabilitate - câmp dată de tip interval - reprezintă intervalul în care consumurile înregistrate pe contor sunt asociate cu terțul, proiectul, contractul selectate.
Tab-ul permite înregistrări multiple, pe intervale diferite.
Pentru fiecare linie de asociere contor - tert/proiect/contract se introduce planul tarifar aplicat, in tab-ul Plan Tarifar
 • se vor introduce linii pentru fiecare tip de index asociat tipului de contor
 • Planurile tarifare suportate sunt:
  • preț aplicat la fiecare unitate consumată
  • valoare fixă pentru consumurile până în pragul specificat, și preț pe unitate pentru nr de unității ce depășesc pragul
  • valoare fixă pentru consumurile până în pragul specificat, și preț pe toate unitățile consumate, dacă unitățiile consumate depășesc pragul.
 • Tip Index - se selectează tipul de index
 • Tarif pe unitate - se aplică în cazurile în care prețul din contract se aplică pentru fiecare unitate consumată.
 • Articol - se selectează articolul care va fi folosit la generarea documentelor - detalii proiect, detalii comandă client, factură client. Prețul introdus la nivelul articolului selectat este cel aplicat.
 • Tarif pe Volum - se aplică în cazul in care prețul din contract se aplică raportat la un prag
 • Articol volum - se selectează articolul care va fi folosit la generarea documentelor - detalii proiect, detalii comandă client, factură client. Prețul introdus la nivelul articolului selectat este cel aplicat.
 • Volum max. - reprezintă valoarea de unități consumate peste care se va aplica prețul articolului de volum
 • Ignoră Volum la depășire - dacă este bifat, la determinarea prețului se va ignora pragul de volum.
Tab-ul  Citiri, tab de tip read-only, afișează citirile înregistrate pe contor.Comments