17.8. Capitalizare Om/Ore pe Proiecte

Începând cu versiunea 14.04 SocrateCloud oferă posibilitatea de a calcula costul manoperei pentru proiectele de tip imobilizare în vederea capitalizării acestor costuri și obținerii de imobilizări.


Premize

 • se folosesc orele lucrate pe proiecte; toate orele pe proiecte trebuie să se regăsească în fereastra Pontaj (tabela SHRM_TimeSheet);
 • se iau în calcul doar “orele normale” adică doar tipul de ore marcat cu bifa de “Implicit”;
  • începând cu v16.05 va fi luat în considerare și tipul de ore selectat ca și parametru când se rulează procesul Generare detalii capitalizare pe proiecte;
 • există date introduse sau importate în fereastra Salarizare pentru fiecare angajat în parte:
  • de aici se folosesc valorile din câmpul “TCA orar”.
Procesul determină orele normale lucrate pe proiecte şi costul acestora determinat de TCA orar și alocă conform algoritmului de mai jos o parte din efortul de pe anumite proiecte pe altele.

La nivel de proiect se completează următoarele:
 • în tab Capitalizare, care admite o singură înregistrare pentru un proiect, se specifică:
  • Procent capitalizare (opțional) - câmp de tip procent valori admise între 0% şi 100%; 
  • Proiect destinație (opțional) - câmp de selecție a unui proiect, altul decât cel pe care sunt;
 • în tab Contabilitate se completează conturi extrabilanţiere pentru (aceste conturi trebuie completate şi la nivel de schemă contabilă - conturi implicite):
  • "Capitalizare în curs"
  • "Capitalizare proiect"

Capitalizare Om/Ore pe Proiecte

Se folosește documentul Capitalizare Om/Ore pe Proiecte din meniul Project Management (documentul şi procesul aferent apar doar dacă există componenta HRM) - şi se completează:

 • Societate - societatea de care aparține documentul (doar societăți tranzacționale);
 • Tip Document = "Capitalizare Manoperă Proiecte";
 • data document, data contabilă
 • Data Start - perioada de la - selecție perioadă din calendarul aferent societății;
 • Data Stop - perioada până la - selecție perioadă din calendarul aferent societății - nu se permite salvarea documentului dacă există suprapuneri de perioade cu alte documente deja introduse;
 • Valuta (read only) - este întotdeauna valuta schemei de bază (RON);
 • buton/proces Generare detalii capitalizare pe proiecte - se folosește pentru a aplica algoritmul descris mai jos şi a efectua calculele de ore şi costuri cu manopera:
  • Sunt disponibili următorii parametri:
   • Tip Ore (v16.05) - pentru determinarea orelor pe fiecare angajat din pontaj, pe lângă orele de tip implicit, va fi luat în considerare și tipul de ore selectat aici;
   • Societate, Societate Pontaj - filtre de selecție pentru societățile luate în calcul la generarea detaliilor;
  • Procesul verifică mai întâi să existe înregistrările necesare pentru determinarea TCA aferentă fiecărui angajat care a pontat în perioada respectivă, pentru proiectele luate în calcul de algoritmul de capitalizare.
  • Dacă cel puţin un angajat nu are înregistrarea de TCA aferentă perioadei respective, procesul se opreşte şi va indica angajaţii pentru care nu există TCA.
  • Verificarea se face în fereastra "Angajaţi", tab "Salarizare", pe înregistrătri a căror dată de valabilitate este 01 a lunii pentru care se calculează capitalizarea.
În tab-ul Detaliu Capitalizare pe Om/Ore se păstrează fiecare proiect pentru care s-a calculat capitalizarea:
 • societate - de pe document,
 • proiect - doar acele proiecte care au o înregistrare în tabul “Capitalizare” cu procent de 100!,
 • ore - total ore tip implicit pe proiect în perioada indicată pe master,
 • valoare directă - calcul, din orele de pe proiect,
 • valoare repartizată - calcul, din valorile alocate de pe alte proiecte,
 • total valoare - sumă (vd+vr).
Începând cu v15.09, pentru fiecare proiect se afişează în sub-tab "Capitalizare ore/om pe angajat" orele şi sumele directe, detaliate pe fiecare angajat care a pontat pe proiectul respectiv.

Documentul are flux cu stările:
 • Draft:
  • documentul poate fi şters, modificat;
  • procesul "Generare detalii capitalizare pe proiecte" se poate rula;
 • Finalizat:
  • nu se mai poate interveni pe document;
  • pe poate posta;
 • Redeschidere:
  • se șterge NC rezultată;
  • se poate re-calcula complet.
Documentul se postează în contabilitate cu următoarea regulă de postare:
 • Debit: Capitalizare în curs (“Capitalization în progress”)
 • Credit: Capitalizare alocată (“Capitalization alocated”)
OBS. Incepand cu versiunea 15.05 detaliile documentului vor prelua societatea pe care este definit proiectul. In consecinta postarea notei contabile se va face pe societatea proiectului. In cazul in care proiectul este unul generic si este definit pe societatea "*" atunci detaliile documentului si implict efectul contabil se vor face pe societatea de pe master-ul documentului.

Tranzacţia se înscrie cu toate dimensiunile indicate de schemele contabile şi care se regăsesc şi pe document (societate şi proiectele din detalii).
Transformarea pentru scheme în altă valută se face întotdeauna la Spot la data document.

Algoritmul de calcul

Procesul, apelabil ca buton de pe document, va efectua calculele şi va înscrie rezultatele în detaliile documentului respectiv. La lansarea procesului se cere completarea unui parametru “Societate” - opţional, caz în care calculul va cuprinde toate societăţiile şi toate proiectele.
 • se preiau doar acele proiecte care au o înregistrare în tabul “Capitalizare”, iar procentul indicat e fix 100% !!!;
 • pentru aceste proiecte se determină orele pe fiecare angajat din pontaj, doar orele cu tip ore Implicit (= ore normale);
  • începând cu v16.05 va fi luat în considerare și tipul de ore selectat ca și parametru când se rulează procesul;
 • orele, pentru fiecare angajat în parte, se înmulţesc cu TCA orar aferent angajatului ŞI perioadei respective;
 • se ţine cont de data din pontaj şi se aplică TCA orar din negocierea care corespunde datei respective;
 • la final, orele se salvează ca sumă, total ore normale pe proiect;
 • valoarea rezultată, însumată de la toţi angajaţii care au lucrat pe proiectul respectiv, se salvează la “valoare directă”;
 • “valoarea repartizată” se determină astfel:
  • se preiau doar acele proiecte care au o înregistrare în tabul “Capitalizare”, iar procentul indicat e diferit de 100% !!!;
  • dacă pe un astfel de proiect e indicat în câmpul “Proiect destinaţie” un proiect, atunci valoarea determinată de pe acesta se va repartiza doar pe proiectul destinaţie;
  • altfel valoarea se va repartiza pe toate proiectele de mai sus ponderat valoric (proiectul cu valoarea directă cea mai mare primeşte şi repartizarea cea mai mare);
  • valoarea determinată din orele lucrate * TCA orar se ajustează cu procentul din “Capitalizare” şi apoi se aplocă pe proiecte.

Raport de control capitalizare om/ore proiecte

Raportul (v15.12) este util pentru exportul tuturor datelor care sunt folosite de algoritmul de calcul pentru capitalizare pentru o anumită capitalizare, selecată ca parametru la raport.
Se recomandă ordonarea şi gruparea datelor după: "Proiect destinaţie" şi "Proiect pontaj" şi apoi ordonat după angajat. În acest fel raportul indică modul de calcul, în detaliu, pentru sumele capitalizate pe fiecare proiect destinaţie în parte.