16.6. Rapoarte Resurse

SocrateCloud pune la dispoziție un număr de rapoarte ce pot fi utilizate pentru evidența resurselor/utilajelor. Rapoartele pot fi modificate în funcție de cerințele organizațieiRapoartele se găsesc în meniul Management Utilaje/Resurse. Detalii în Rapoarte.

Raport Resurse Detaliat

Fereastra Raport Resurse Detaliat reprezintă ecranul în care se regăsesc informațiile centralizate din detaliile foilor de parcurs (utilaje/resurse).

Deoarece informația este prezentată pe fereastră, există posibilitatea de a aplica o multitudine de filtre prestabilite sau avansate (Căutare)Rezultatul interogării se pretează pentru exportul datelor și se poate afișa folosind diferite formate de tipărire (Raport)

Sunt disponibile următoarele câmpuri:
 • Cantitate - cantitatea introdusă pe detaliu foaie;
 • Cant 1,2,3 (ore) - orele introduse (efective, staționare, deplasare);
 • Preţ listă, standard, limită - prețurile corespunzătoare evaluării orelor introduse (vezi definirea resurselor);
  • Este luată în calcul versiunea curentă de preţ de pe lista de preţ de vânzare marcată cu bifa "Implicit"
 • Venit 1,2,3 = cant (1) * preţ (listă) + cant (2) * preţ (standard) + cant (3) * preţ (limită);
 • Venit total ore = (suma veniturilor 1,2,3) * Cantitate;
 • Start index, Stop index - indecşii introduşi pe fişă;
 • Km parcurşi = Stop index - Star index;
 • Km 1,2,3 - km introduşi pe fişă;
 • Preţ - preţul de evaluare al km, acelaşi pentru Km 1,2,3 - stabilit în definirea mijlocului de transport (această informaţie este valabilă doar pentru maşini);
 • Venit Km = suma Km(1,2,3) * preţ km;
 • Venit total = Venit total ore + Venit km.

Decontare Internă pe Resurse

Raportul Decontare Internă pe Resurse este utilizat în decontarea internă a resurselor utilizate pe o numită perioadă de timp, alocate pe proiecte.

Raportarea se poate efectua în două variante de grupare:
 • pe Activitate - caz în care valorile de decontat sunt analizate pe Activități, iar activitățile sunt determinate din definirea proiectului sau a fazei proiectului;
 • pe Societate trx - caz în care valorile de decontat sunt analizate pe Societăți Trx, iar societățile sunt determinate din definirea proiectului sau a fazei proiectului;
Formulele de calcul utilizate sunt aceleași ca și în fereastra Raport resurse detaliat:
 • Venit ore = Cantitate * (sumă (Ore 1,2,3 * Preţ listă, standard, limită))
 • Venit km = sumă (km 1,2,3 * Preţ km mijloc transport) - parte aplicabilă doar pentru resurse tip mijloace de transport pontate şi în km.
 • Venit total = Venit ore + Venit km.

Raport centralizator consum utilaje 

Raportul Raport Centralizator Consum Utilaje este utilizat pentru analiza consumurilor de resurse, în special mașini - utilaje. Formulele de calcul utilizate sunt aceleași ca și în fereastra Raport Resurse Detaliat. Raportul conține următoarele coloane:
 • Preț listă = prețul de lista de pe lista de preț implicita (pentru articolul de pe resursa);
 • Preț standard = prețul standard de pe lista de preț implicita (pentru articolul de pe resursa);
 • Preț limita = prețul limita de pe lista de preț implicita (pentru articolul de pe resursa);
 • Ore efective = Cant. 1 de pe detaliu foaie utilaj;
 • Ore staționare = Cant. 2 de pe detaliu foaie utilaj;
 • Ore deplasare = Cant. 3 de pe detaliu foaie utilaj;
 • Total ore = ore efective + ore staționare;
 • Venit ore efective = ore efective (Q1) * preț listă;
 • Venit ore staționare = ore staționare (Q2) * preț standard;
 • Venit ore deplasare = ore deplasare (Q3) * preț limita;
 • Venit Total Ore = (venit ore efective) + (venit ore staționare) + (venit ore deplasare);
 • Eficienta=ore efective/norma luna (168 ore);
 • Nr. km = index stop - index start;
 • Preț Km = din definirea mijlocului de transport;
 • Venit km parcurși = Nr. Km * Preț Km;
 • Total venit utilaj = venit ore efective + venit ore staționare + venit ore deplasare + venit km parcurși;

Raport P&L / Resurse

Raportul Raport P&L / Resurse se utilizează pentru a determina profitabilitatea pe resurse. Acesta trebuie sa fie structurat, astfel:
 • Linii raport: Resursele (articolele de tip resursa) 
 • Coloane raport: 
  1. Veniturile sunt cele din: 
   • Pontaje resurse (CR cont 9520/Resursa (articol)) – NC pe articol care e legat de resursa (din issue to project); 
   • Închirieri utilaje extern (CR cont 70608) –> Facturi Clienti- completat Imobilizare. (Legatura este: Resursa=> articol, Imobilizare se selecteaza articolul de tip resursa). 
  2. Cheltuielile sunt cele din repartizare cost – resursa (val. trebuie luata din valoarea alocata - Tab Alocare, camp Valoare și Reursă, iar contarea se găsește pe documentele sursa: amortizare, BC, FF, registru casa, doc. INC/PLT, extras);

Raport centralizator FAZ

FAZ = Fişa Activităţii Zilnice a autovehiculului.

Raportul 
Raport centralizator FAZ aduce informaţiile din pontaj (Foaia de utilaj) şi din Alocări costuri pe resurse. În pontaj se introduc toate datele conform FAZ.

Raportul centralizează aceste informaţii şi le prezintă cronologic în formă tabelară după modelul de mai jos.


Date societate:

Centralizator FAZ, perioada: 01.luna.anul - 31.luna.anul

 Auto  Zi
 Foaie  Şofer  Ore
Km Km
Km  Consum  În rezervor
 Alimentare  Alimentare  Consum  Consum  Diferenţa   În rezervor   În rezervor
        exploatare
 efectivi  plin  gol  mediu  iniţial  acasă  tranzit  efectiv  normat  consum  final (calc)
  final (măs)
                                 
                                 

Coloane Raport:
 • Auto - nr de înmatriculare mijloc de transport;
 • Zi - 1 până la 31;
 • Foaie - număr document foaie utilaj;
 • Şofer - angajat de pe foaie utilaj;
 • Exploatare ore - sumă de ore exploatare, staţionare şi deplasare din detalii;
 • Km efectivi - stop index - start index;
 • Km plin - Km 1 din detalii;
 • Km gol - Km 2 din detalii;
 • Consum mediu - din definirea mijlocului de transport, Consum std. mediu;
 • În rezervor iniţial = finalul zilei anterioare (măsurat, dacă e diferit de 0, dacă nu există atunci e egal cu Q rezervor din definirea mijlocului de transport;
 • Alimentare acasă = cantitate de pe Bon Consum alocat cu Categorie cost-resursă = "Combustibil" (categoria trebuie denumită exact aşa) - la data BC;
 • Alimentare tranzit = cantitate de pe Factură Furnizor alocata cu Categorie cost-resursă = "Combustibil" (categoria trebuie denumită exact aşa) - la data Alocării;
 • Consum efectiv = sumă Alimentare acasă + Alimentare tranzit;
 • Consum normat = Km efectivi * Consum mediu / 100;
 • Diferența = Consum efectiv - Consum normat;
 • În rezervor final (calculat) = În rezervor iniţial + Alimentare acasă + Alimentare tranzit - Consum normat
 • În rezervor final (măsurat) = Combustibil din detaliu foaie utilaj, doar atunci când e trecută o valoare diferită de 0.
Totaluri se calculează pe:
 • ore exploatare;
 • km efectivi, plin, gol;
 • alimentare acasă, tranzit;
 • consum efectiv, normat, diferenţă;