16.1. Definiri Resurse/Utilaje

Tipuri Resurse

Tipurile de resurse reprezintă o modalitate obligatorie de grupare a resurselor în funcție de anumite proprietăți, descrise mai jos (disponibilitate, unitate de măsură, etc.). Pentru a defini tipurile de resurse se deschide fereastra Tipuri Resurse, localizată în meniul Decont de Timp şi Cheltuieli -> Definiri Decont. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/16-resurse/163introducere-resurse-utilaje/162initializare-resurse/Tipuri%20Resurse%201.png
 • Cod Căutare, Denumirea, Descriere 
 • UM, Categorie Articol, Categorie Taxă - valori implicite pentru articolele ce reprezintă resursele din acest grup;
 • Permite fracțiuni UM - se bifează dacă se dorește lucrul cu fracțiuni de unități de măsură;
 • Alocare singulară - dacă se bifează nu se permit alocări multiple simultan;
 • Disponibilitate timp - se bifează dacă utilajele/resursele din această categorie au calendar de timp disponibil (orar). Prin bifare se vor activa câmpurile:
  • Perioadă Start;
  • Perioadă Sfârșit;
 • Zi disponibilă - se bifează dacă resursele din această categorie sunt disponibile doar în anumite zile. Prin bifare se vor activa câmpurile cu zilele săptămânii.

Resurse

Fereastra Resurse, localizată în meniul Decont de Timp şi Cheltuieli -> Definiri Decont, se utilizează pentru a defini și gestiona resursele. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/16-resurse/163introducere-resurse-utilaje/162initializare-resurse/Resurse.png
 • Cod Căutare, Denumirea, Descriere
 • Tip Resursă - modalitate de grupare a resurselor;
 • Utilizator/Contact - utilizatorul responsabil de resursă, indiferent dacă utilajul este transmis spre folosință altui terț/angajat;
 • Gestiune - gestiunea primară de stocare a utilajului/resursei;
 • Disponibil - indica disponibilitatea resursei la alocare;
Începând cu versiunea 13.08 pentru inițializare resurselor se poate folosi importul de date. Pentru realizarea importului consultați Import resurse.

În tab-ul Indisponibilitate Resurse se introduc perioadele pentru care utilajul/resursa nu este disponibilă. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/16-resurse/163introducere-resurse-utilaje/162initializare-resurse/Indisponibilitate.png
 • Data start - data de început a indisponibilității resursei;
 • Data stop - data de sfârșit a indisponibilității resursei;
 • Descriere (opțional) se poate completa cu motivul indisponibilității resursei în perioada indicată;
În momentul creării resursei, se creează automat și articolul aferent, care se regăsește atât în tab-ul Resurse Articol, cât și în fereastra Articole din meniul Articole.

În sub tab-ul Prețuri se introduc detaliile referitoare la preturile utilajului/resursei. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/16-resurse/163introducere-resurse-utilaje/162initializare-resurse/Pret%20Resursa.png
 • Versiune listă preturi - se selectează din listă versiunea de preț corespunzătoare:
  • o versiune de listă de preț pentru achiziție - utilizată în tranzacțiile comerciale de aprovizionare utilaj/resursă;
  • o versiune de listă de preț pentru vânzare - utilizată în raportările utilizării utilajului/resursei (opțional facturabile sau imputabile unui proiect);
 • Preţ Listă - se introduce prețul de listă al resursei - reprezintă prețul de determinare a valorificării utilizării utilajului/resursei (ore efective);
 • Preţ Standard - se introduce preţul standard al resurse - reprezintă preţul de determinare a valorificării staţionării utilajului/resursei (ore staţionare);
 • Preţ Limită - se introduce preţul limită al resursei - reprezintă preţul de determinare a valorificării deplasării utilajului/resursei (ore deplasare).
În tab-ul Contabilitate se setează conturile contabile implicite aferente tranzacțiilor. Detalii în Contabilitate
În tab-ul Alocări sunt afişate datele referitoare la alocarea utilajului/resursei.