16. Management Utilaje/Resurse

Funcționalitatea Management Utilaje/Resurse permite managementul utilajelor și a mijloacelor de transport:

Premize

 • Un utilaj este o resursă:
  • resursa este entitatea de bază în cadrul tranzacțiilor;
  • resursa are proprietatea de tip disponibilitate în timp;
  • resursa se planifică în timp;
 • Un utilaj este și o imobilizare (un mijloc fix):
  • în majoritatea cazurilor utilajele se încadrează ca şi natură contabilă în grupa mijloacelor fixe;
  • mijlocul fix este entitatea care determină costul cu amortizarea;
 • O resursă este un articol:
  • articolul (de tip resursă) este cel care se utilizează pe documente;
  • articolul are legate listele de preț care i se aplică;
 • Legătura între o resursă și o imobilizare se realizează prin articolul obținut prin definirea resursei şi care este trecut apoi în definirea imobilizării.

Definiții

 • Articolul este ceva ce se vinde sau achiziționează (opțional stocabil), care trebuie să aibă un Preţ. Principalele exemple de articole sunt:
  • Produse
  • Servicii
  • Resurse
  • Cheltuieli
 • Resursele reprezintă servicii care sunt limitate ca şi disponibilitate. Spre exemplu, un consultant poate fi disponibil de luni până vineri de la 9:00 la 16:00. Serviciile sunt articole şi ca toate articolele ele trebuie să apară pe o listă de preţuri, în cazul în care se doreşte facturarea lor. Serviciile nu sunt restricționate din punct de vedere al disponibilității, în timp ce resursele sunt.
 • Imobilizarea, denumită uneori și livrabil (în funcție de proprietate) este un articol produs sau achiziționat. Spre deosebire de un Articol, care se află întotdeauna în proprietatea organizației, proprietatea asupra unei imobilizări e opțională. Imobilizarea poate fi utilizată de către organizație sau de alte persoane, însă caracteristica principală a unei imobilizări este aceea că se evidențiază și se înregistrează individual. În plus o imobilizare poate fi opțional vândută. Pe scurt, o imobilizare poate fi descrisă ca fiind entitatea separată a unui articol. O imobilizare fixă este o sub-componentă a unei imobilizări. Această abordare oferă mai multă flexibilitate, pentru că o imobilizare poate avea mai multe "roluri". Poate fi un obiect destinat vânzării, închirierii sau se află în proprietate.


Resurse/Utilaje - Imobilizări

Toate acele utilaje/resurse care au costuri de amortizare se vor defini și ca imobilizări (mijloace fixe). Exemple:
 • mijloacele de transport
 • uneltele, scule și dispozitive de valoare mare
 • instalații și linii de producție, etc
Toate acestea se definesc în fereastra Imobilizări, din meniul Imobilizări. Detalii în Imobilizări.

În mod specific, din perspectiva utilajelor, se vor introduce următoarele informații:
 • data achiziției = Data contabilă din tabul Detalii cost (se completează automat cu data facturii, dacă se indică);
 • valoarea achiziției = Valoare imobilizare;
 • valoarea amortizării = însumarea ratelor de amortizare până la data de raportare;
 • carte de identitate = fișier atașat la imobilizare;
 • șofer/responsabil = Terț din definirea imobilizării;
 • nr. auto = Nr.Lot;
 • serie = Nr.Serie;
 • an fabricație = Nr.Versiune;
 • categorie = Grup imobilizări;
Tot din modulul de Imobilizări se vor putea efectua și următoarele operații:
 • Alocarea imobilizărilor pe persoane (angajați) - prin intermediul ecranului Alocare Imobilizări. Aceste alocări pot să fie:
  • singulare - o singură imobilizare se alocă unui angajat;
  • multiple - mai multe imobilizări se alocă unui angajat.
 • O alocare se poate tipări în format de Proces Verbal de Predare-Primire. Acest format se poate ajusta după modelele utilizate în cadrul companiei.
 • Se poate folosi raportul Raport Utilizare Imobilizări pentru a determina modul de alocare al mijloacelor fixe pe cantităţi şi terţi.