19.2. Pontaj Zilnic

Introducere Pontaj Zilnic

Fereastra Pontaj zilnic, localizată în meniul Hours Management, se utilizează pentru introducerea pontajului zilnic, individual, de către fiecare angajat în parte. 
În această fereastra se introduce câte o înregistrare (document) pentru fiecare combinație de zi și proiect sau departament în parte. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/16-resurse/161--management-resurse-umane/16-1-2-pontaj-daily-time/Pontaj%20Zilnic.png
 • Nr.document, Descriere
 • Data - reprezintă ziua pentru care se introduce pontajul;
 • Proiect, Fază Proiect, Subfază Proiect - se utilizează pentru a ține evidența pontajului pe proiecte;
 • Departament - se selectează, dacă este cazul centrul de profit, departamentul de care aparține angajatul;
  • începând cu 16.04, departamentele se diferențiază de restul societăților prin opțiunea "Departament", disponibilă din fereastra "Tipuri Societăți";
 • Cant Calculată Ore - numărul total de ore introduse pe detaliile documentului;
 • Stare Document - indică starea curentă a documentului: Drafted, Finalizat sau Anulat;
 • Buton Acțiune Document - se utilizează pentru a gestiona stările prin care trece documentul "Pontaj Zilnic":
  • "Finalizează" - se selecteaza pentru a genera efectele documentului în sistem (înregistrare pontaj pe angajat);
  • "Anulare" - se selectează pentru a anula efectele documentului în sistem;
   • Începând cu versiunea 16.06, anularea unui pontaj zilnic se poate face dacă nu există consum generat prin rularea procesului "Consum pe proiect - din pontaj". Pentru a se putea anula pontajele zilnice trebuie anulate întâi documentele de consum de pontaj.
Secțiunea Istoric - prezintă informații referitoare la modificările efectuate pe această înregistrare: Creat de, Creat la, Actualizat de, Actualizat la.

În Time Line se introduc orele pe angajați (pentru proiectul, departamentul și data selectată). Se introduce câte o linie pentru fiecare angajat în parte. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/16-resurse/161--management-resurse-umane/16-1-2-pontaj-daily-time/Time%20Line.png

 • Angajat - angajatul pentru care se introduce pontajul = utilizator (contact) al unui terț care are cel puțin unul din atributele ”Angajat” sau ”Reprezentant”;
  • în cazul în care terțul e ”Reprezentant”, atunci poate avea mai multe contacte, iar pentru fiecare se pot introduce ore (cazul subcontractorilor pentru care vreau înregistrarea timpului lucrat).
 • Activitatea (opțional) - se poate selecta activitatea (ABC - Activity Based Costing) pentru care a lucrat angajatul;
  • implicit se precompletează cu activitatea din definirea angajatului (fereastra Angajați);
 • Tip Resursă, Resursă - orele introduse pot fi alocate unei resurse;
 • Articol - articol utilizat pentru facturarea orelor;
 • Echipă - echipa în cadrul căreia a lucrat angajatul. Opțiunile disponibile se definesc în fereastra Echipe, localizată în meniul Hours Management -> HRM Setup;
 • Tip ore - se selectează din listă tipul de ore lucrate: ore normale, ore învoire, ore suplimentare, zile concediu odihnă, zile concediu medical etc
 • Timp lucrat (hh:mm), Timp Lucrate (Minute) - se completează timpul lucrate în ore sau respectiv, minute, aferent tipului de ore selectat și a normei zilnice a angajatului;
Secțiunea Istoric - prezintă informații referitoare la modificările efectuate pe această înregistrare: Creat de, Creat la, Actualizat de, Actualizat la;

Introducere Pontaj Zilnic (machete) 

În fereastra Machetă Pontaj Zilnic, localizată în meniul Hours Management -> HRM Setup, se pot defini machete utilizate pentru introducerea pontajului aferent activităților repetitive. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/16-resurse/161--management-resurse-umane/16-1-2-pontaj-daily-time/Macheta%20Pontaj%20Zilnic.png
 • Denumire, Descriere
 • Proiect, Fază Proiect, Subfază Proiect -  se utilizează pentru a ține evidența pontajului pe proiecte;
 • Departament - se selectează, dacă este cazul centrul de profit, departamentul de care aparține angajatul;
  • începând cu 16.04, departamentele se diferențiază de restul societăților prin opțiunea "Departament", disponibilă din fereastra "Tipuri Societăți";
În tab-ul Time Lines se introduc detaliile referitoare la Tip Ore, Angajat, Activitate, Resursă și Timp Lucrat, la fel ca pe liniile pontajului zilnic.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/16-resurse/161--management-resurse-umane/16-1-2-pontaj-daily-time/Macheta%20Time%20Line.png

Macheta se folosește în procesul Generează Înregistrări în Pontajul Zilnic. Procesul generează înregistrări de pontaj zilnic, folosind o machetă, pentru fiecare zi dintr-un intervalÎnainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/16-resurse/161--management-resurse-umane/16-1-2-pontaj-daily-time/Genereaza%20Inregistrari%20in%20Pontaj.png
 • Daily Time Template - macheta pe baza căreia se generează înregistrări de pontaj zilnic;
 • Data (Interval) - vor generate înregistrări pentru fiecare zi din acest interval;
 • Departament, Proiect suprascriu/completează valorile definite pentru machetă pe înregistrările de pontaj zilnic generate;
 • Societate - societatea pentru care se rulează procesul;
 • Exclude Zile Nelucrătoare - dacă se bifează vor fi excluse zilele de Sâmbătă, Duminica și cele specificate ca și zile nelucrătoare în calendarul societății.