15.04. Amortizare Imobilizări

Metode de Amortizare

Metodele de amortizare se definesc la nivel de grup de imobilizări în tab-ul Definiri Contabilitate din fereastra Grup Imobilizări sau la nivel de imobilizare în tab-ul Definiri Contabilitate din fereastra Imobilizări. Următoarele reguli se aplică metodelor de amortizare ale imobilizărilor:
 • ajustările sau adăugările la costul unei imobilizări vor afecta calculul ratelor de amortizare;
 • scoaterea din uz a unei imobilizări nu va genera rate de amortizare de la momentul ieșirii;
 • nu se pot modifica metodele de amortizare în cursul vieții unei imobilizări;
Mai jos sunt descrise setările pentru metode de amortizare, disponibile pentru imobilizări:

Metodă Amortizare:
 • Liniară - constă în calcularea şi alocarea uniformă a valorii contabile de intrare pe toată durata normală de funcționare exprimată în ani;
 • Accelerată - constă în calcularea şi includerea, în primul an de funcționare, în cheltuielile de exploatare, a unei amortizări în % (de până la 50% ) din valoarea de intrare a imobilizării. Amortizările anuale pentru exercițiile financiare următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de utilizare rămași.
  • First Year Percent - se introduce amortizarea din primul an;
 • Degresivă Lunar - constă în multiplicarea cotelor liniare corespondente cu un coeficient care variază potrivit duratei de viață curent admisă pentru imobilizarea respectivă, până la momentul în care rata calculată astfel este mai mică sau egală cu rata în situația în care s-ar calcula prin metoda amortizării liniare pentru fiecare luna în parte.
  • Tabel Metode Amortizare - conține lista de coeficienți aplicați cotei liniare pentru fiecare luna în parte;
 • Degresivă - constă în multiplicarea cotelor liniare corespondente cu un coeficient care variază potrivit duratei de viață curent admisă pentru imobilizarea respectivă, până la momentul în care rata calculată este mai mică sau egală cu rata liniară. Metoda permite repartizarea coeficientului cotei liniare la nivel de an;
  • Tabel Metode Amortizare - conține lista de coeficienți aplicați cotei liniare la nivel de an;
  • Împrăștiere Imobilizare - metodă de distribuție pe luni a cotei obținute la nivel de an;
Convenția Amortizare (a primului an):
 • Zi – amortizarea primului an se va ajusta la numărul de zile dintre data intrării în utilizare şi ultima zi a anului, împărțită al numărul de zile din an;
 • ½ Luna – Amortizarea primului an este ajustată la numărul de luni de la mijlocul lunii datei de utilizare până la ultima zi a anului, împărțite la 12;
 • Luna – Amortizarea primului an este ajustată la numărul de luni de la prima zi a lunii punerii în utilizare până la ultima zi a anului, împărțita la 12;
 • ½ Trimestru – Amortizarea primului an este ajustată la numărul de sferturi de an de la mijlocul sfertului de an al datei punerii în utilizare până la ultima zi a anului, împărțită la 4;
 • Semestru – Imobilizările repartizate acestei convenții vor avea amortizarea calculată din mijlocul anului anului, cu o ajustare de 50%;
 • An întreg – Imobilizările repartizate acestei convenții vor avea amortizarea calculată din începutul anului, cu amortizarea întregului an.
Metodă Amortizare Modernizare:
 • Pe perioada curenta - recalculează cheltuielile actuale cu amortizarea pentru orice ajustări care sunt necesare datorită corecției erorilor sau adăugirilor la imobilizare. Ajustările la cheltuielile cu amortizarea sunt luate în considerare în luna curentă.
 • Pe restul anului de viata - recalculează cheltuielile actuale cu amortizarea pentru orice ajustări care sunt necesare datorită corecției erorilor sau adăugirilor la imobilizare. Ajustările la amortizare se contează în fiecare lună pentru lunile rămase din an.
 • Pe durata de viata rămasă - recalculează cheltuielile actuale cu amortizarea pentru orice ajustări care sunt necesare datorită corecției erorilor sau adăugirilor la imobilizare. Ajustările la cheltuielile cu amortizarea se contează în fiecare lună pentru lunile rămase din durata de viață.

Reguli Calcul Amortizare

Fereastra Reguli Calcul Amortizare, localizată în meniul Imobilizări ->  Definiri și Mentenanță, se utilizează pentru a revizui și ajusta tabelele de amortizare disponibile în SocrateCloud. Regulile de calcul sunt folosite metoda de amortizare degresivă. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/154metode-de-amortizare/Reguli%20Calcul%20Amortizare.png
 • Depreciation Table Code, Description
 • A_Term - tipul de perioadă folosit:
  • "Anual" - coeficientul va fi aplicat la cotei liniare la nivel de an;
  • "Period" - coeficientul va fi aplicat cotei liniare la nivel de lună;
 • A_Table_Rate_Typevalorile coeficientului aplicat cotei liniare pot fi procentaje (rate) sau o valoare fixă (amount);
În tab-ul Depreciation Schedule Details se definesc alocările coeficientului la perioade. Trebuie adăugată câte o înregistrare pentru fiecare perioadă. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/154metode-de-amortizare/Deprecation%20Schedule%20Rates.png
 • A_period - luna sau anul pentru care se aplică coeficientul (e.g. 3 reprezintă a treia lună după data punerii în funcțiune a imobilizării);
 • Rate Amortizare - valoarea coeficientului de depreciere degresivă.

Perioade de Repartizare

Fereastra Perioade de Repartizare Amortizare, localizată în meniul Imobilizări -> Definiri și Mentenanță, se utilizează pentru a revizui și ajusta metodele de împărțire pe luni a cotelor de depreciere degresivă. Tablele de amortizare sunt disponibile pentru selecție dacă se alege metoda amortizării degresive aplicată anual. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/154metode-de-amortizare/Perioade%20de%20Repartizare.png
 • Period (1 - 12) % - procentul din total valorii pe an aplicat fiecărei luni.

Generare Rate de Amortizare

Procesul permite generarea ratelor de amortizare pentru mai multe grupuri de imobilizări. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/154metode-de-amortizare/Generare%20Rate%20de%20Amortizare.png
 • Schema Contabila, Data PIF, Grup Imobilizări, Metoda Amortizare, Tip Transfer - filtre de selecție pentru imobilizările pentru care se vor genera rate;
 • Perioadă - perioada (luna) pentru care se dorește generarea ratelor de amortizare;
Se apasă butonul Start pentru a genera și posta ratele de amortizare în funcție de parametri selectați și contabile regulile de amortizare definite pentru fiecare imobilizare. Pentru o imobilizare, ratele generate se pot vizualiza în tab-ul Rate Amortizare din fereastra Imobilizări -> tab Definiri Contabilitate.


Obs.: Daca se dorește generarea ratelor de amortizare pentru fiecare imobilizare în parte, se poate rula procesul "Generează rate amortizare" de pe fereastra "Imobilizări", tab "Definiri contabilitate”. Acesta generează ratele de amortizare cu Societate = societatea completată pe tab Detalii cost. Apasând butonul se va deschide următoarea fereastră pe care se va apăsa START.
    Ratele generate se pot vizualiza în tab-ul Rate Amortizare din fereastra Imobilizări -> tab Definiri Contabilitate.

Observații: 
 • procesul ia în calcul doar înregistrările din tab-ul Detalii Cost cu data contabila mai veche de ziua 1 a primei luni de amortizare (prima luna se obține în funcție de "Data PIF" si "Perioada Start");
 • pentru ratele de amortizare generate: 
  • Data Tranzacție = data la care este rulat procesul;
  • Data Contabilă = data aferenta perioadei pentru care a fost generată rata de amortizare;
   • ratele de amortizare se vor transfera în contabilitate ținând cont de data contabilă.
 • începând cu v18.09, procesul ”Generează rate de amortizare” a fost ajustat astfel încât să genereze ratele de amortizare pe Societate = societatea completată în tab Detalii cost aferente mijlocului fix respectiv. Se oferă astfel independența față de definirea mijloacelor fixe ca și entitate, respectiv alocarea acestora în timp.


Reguli de postare


Postarea ratelor de amortizare pentru o imobilizare sau mai multe grupuri de imobilizări se realizează astfel :

DOCUMENTEDEBITCREDIT
RATE DE AMORTIZAREcont Cheltuieli cu amortizarea fiscală : Grup Imobilizări
(ex.
681)
Cont Amortizare cumulată : Grup Imobilizări
(ex.
281)

Depostare Rate de Amortizare

Procesul permite depostarea ratelor de amortizare pentru o imobilizare sau mai multe grupuri de imobilizari. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/154metode-de-amortizare/Depostare%20Rate%20Amortizare.png
 • Grup Imobilizări, Imobilizări, Data PIF (interval), Metoda Amortizarefiltre de selecție pentru imobilizările ale căror rate vor fi depostate;
Se apasă butonul Start pentru a deposta ratele de amortizare în funcție de parametrii selectați. Depostarea se folosește atunci când se aduc modificări la datele imobilizării iar ratele de amortizare au fost deja postate.

Ștergere Rate Amortizare

Proces Ștergere Rate Amortizare permite ștergerea ratelor de amortizare pentru o imobilizare sau mai multe grupuri de imobilizari. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/154metode-de-amortizare/Stergere%20Rate%20Amortizare.png
 • Societate, Schema Contabilă, Grup Imobilizări, Imobilizări, Data PIF (Interval), Metoda de Amortizare, Data Contabilă, Tip Transfer - filtre de selecție pentru imobilizările ale cărora rate vor fi șterse;
Se apasă butonul Start pentru a șterge ratele de amortizare în funcție de parametrii selectați. Procesul se folosește pentru cazurile în care ratele generate trebuiesc șterse (e.g. imobilizarea se vinde în cursul anului și s-au generat rate pentru întreaga perioadă).

Ștergere Rate Investiție

Acest proces permite ștergerea ratelor de investiție în calup pentru o imobilizare sau grup imobilizări. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/154metode-de-amortizare/Stergere%20Rate%20Investitie.png
 • Societate, Grup Imobilizări, Imobilizări, Data PIF (interval), Data Contabilă (interval) - filtre de selecție pentru imobilizările ale căror rate de investiție vor fi șterse;
Se apasă butonul Start pentru a șterge ratele de investiție în functie de parametrii selectați. Procesul se folosește pentru cazurile în care ratele generate trebuie șterse în calup.

Generare Rate Investiție

Procesul permite generarea ratelor de investiții pentru mai multe grupuri de imobilizări. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri:

 • Grup Imobilizări, Data PIF - filtre de selecție pentru imobilizările pentru care se vor genera rate;
Se apasă butonul Start pentru a genera și posta ratele de investiție în funcție de parametrii selectați și definirile făcute pentru fiecare imobilizare în detalii imobilizări. Pentru o imobilizare, ratele generate se pot vizualiza în tab-ul Rate Investiții din fereastra Imobilizări -> tab Detalii Investiție.

Verificare Amortizare Completă

Procesul verifică imobilizările active, care au toate ratele procesate şi postate, la data rulării procesului și pune bifa "Amortizat complet". Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/154metode-de-amortizare/Verificare%20Amortizare%20Completa.png
 • Societate, Grup Imobilizări, Imobilizarefiltre de selecție pentru imobilizările verificate;