15.03. Generare Imobilizari

Prin procesul Generare Imobilizări se pot adăuga mijloace fixe de pe detalii de factură furnizor, bon consum sau avize de expediție.


Condiții pentru generarea de mijloace fixe.
 1. Se generează mijloace fixe de pe detaliile de factură furnizor pentru articole de tip serviciu - nestocabile şi care au bifa "Generează Imobilizare" activă la nivel de document.
 2. Se generează mijloace fixe de pe detaliile de bon consum pentru articole de tip produs - stocabil și care au bifa "Generează Imobilizare" activă la nivel de document.
  • bifa "Generează Imobilizare" se completează ca implicit activă pentru articolele care fac parte dintr-o categorie articol atasată de un grup imobilizări;
  • începând cu v18.03 bifa ”Generează Imobilizare” se modifică automat astfel: în momentul în care documentul intră în procesul de postare, imediat după ce i se determină costul de descărcare, dar înainte de a începe postarea efectivă, se actualizează bifa ”Generează Imobilizare” în funcție de costul unitar determinat:
   • dacă costul unitar >= cu valoarea din ”Valoare prag Imobilizări”, atunci bifa se pune
   • dacă costul unitar e < decât valoarea din ”Valoare prag Imobilizări”, atunci bifa se scoate.
 3. Grupul de imobilizări ataşat trebuie să aibă completate:
  • Secvență nr. Inventar = schema de generare a numerelor de inventar;
   • schema de generare a numerelor de inventar se definește în fereastra Numerotare Documente, localizată în meniul Contabilitate -> Definiri Contabilitate;
  • Nr Ani Utilizare
  • definirile de contabilitate obligatorii (tip transfer, metoda de amortizare,etc);
  • unde este cazul se definesc datele pentru fiecare tip de transfer în parte;
Fereastra Generare Imobilizări, localizată în meniul Imobilizări,  se utilizează pentru a genera mijloace fixe de pe linii de documente. Filtrarea detaliilor de document de pe care se pot genera mijloace fixe se poate face în funcție de:
 • tipul de document sursa (cu alegere din lista);
 • societate;
 • interval dată documente;
Se apasă butonul Căutare Înregistrare pentru a afișa în fereastră detaliile ce corespund filtrelor de căutare selectate. Se bifează înregistrările pentru care se dorește generarea de mijloace fixe, se modifică dacă este cazul societatea imobilizării și durata de amortizare. 

Se apasă butonul Proces pentru a porni procesul de generare mijloace fixe:
 • Pentru fiecare linie din ecranul de generare imobilizări va rezulta un mijloc fix;
 • Mijloacele fixe se generează în valuta schemei implicite de la nivelul titularului;

Începând cu v18.03 procesul a fost completat cu următoarele funcționalități:
 1. se pot genera imobilizări de pe detaliile bonurilor de consum marcate cu bifa "Generează Imobilizare", indiferent de Categoria Articolului;
 2. se poate stabili la nivel de Grup Imobilizări, prin bifa ”Un livrabil per UM”, dacă pentru o linie dintr-un bon de consum se generează:
  • un singur mijloc fix indiferent de cantitatea de pe linia din bonul de consum = bifa nu este pusă,
  • atâtea mijloace fixe conform cantității de pe linia bonului de consum = bifa este pusă.
 3. se pot genera imobilizări din sumarizarea detaliilor bonurilor de consum ce nu sunt marcate cu bifa "Generează Imobilizare", caz în care se ridică bifa și se selectează obligatoriu o Categorie de Articole:
  • se vor genera mijloace fixe grupat per articol, cu valoarea de inventar obținută ca sumarizare a costurilor de descărcare din bonurile de consum selectate;
  • este cazul consumurilor materiale pe proiecte de punere în funcțiune a unui mijloc fix produs în regim propriu;
   • sunt disponibile numai articolele din categoria selectată, categorie care trebuie să aibă completat câmpul ”Grup Imobilizări Opțional”
   • se poate alege doar un anumit articol consumat sau toate articolele dintr-o anumită categorie de articole;
Începând cu v18.09 procesul a fost completat cu următoarele funcționalități:
 1. aplicarea bifei de ”Generare Imobilizare” de pe avizele de expediție este acum condiționată de tipul de document și anume doar tipurile de avize marcate cu noua bifă de ”Poate genera imobilizare” vor seta bifa de ”Generare Imobilizare”. În rest, regula de completare a bifei ”Generare Imobilizare” de pe aviz rămâne nemodificată.
 2. pe formularul ”Generare Imobilizări” au fost adăugate următoarele:
  1. pentru Tip sursă = ”Aviz expediție”, în combo Tip Document s-au adăugat și tipurile de documente cu ce au baza = ”AE - fără Factură”;
  2. în combo Tip Document sunt aduse acum doar tipurile de document AE marcate cu noua bifă de ”Poate genera imobilizare”;
  3. în grid s-a adăugat coloana ”Terț”, completată cu terțul de pe documentul sursă;
  4. s-a adăugat opțiunea de generare imobilizare cu preluarea terțului de pe documentul sursă (AE).
 3. a fost completată logica de aplicare a bifei ”Generare Imobilizare” de pe detaliile de aviz de expeditie. Bifa se va aplica ȘI atunci când categoria din care face parte articolul are completat câmpul ”Grup Imobilizare Opțional”.
 4. a fost completată logica de generare imobilizări din formularul ”Generare Imobilizari”. Procesul va ține cont și de setup-ul din grupul selectat în câmpul ”Grup Imoblizare Opțional” de pe categoria articolui, atunci când nu e setat un ”Grup Imobilizări”.
 5. bifa "Poate Genera Imobilizare" este vizibilă și pentru tipurile de document Factură Furnizor, Factură Furnizor servicii și Factura Client.
 6. a fost completată logica de aplicare a bifei ”Generare Imobilizare” de pe detlaiile de facturi furnizor/client. Bifa se va aplica doar pe tipurile de document marcate cu valoarea de la punctul 5 (aceeași logică dezvoltată ca și pentru avizele de expediție).
 7. obligativitatea completării coloanelor din formularul ”Generare Imobilizări” a fost modificată astfel încât să țină cont de definirile din cadrul Grupului de Imobilizări (sau Grup Imobilizări opțional) din definiția categoriei articolelor selectate pentru generare. Astfel dacă în definiție nu există indicații pentru valorile buget, rezervare, statistic și angajament, atunci acestea nu vor mai fi obligatorii în formularul de generare a imobilizărilor.
Începând cu v19.05 procesul a fost completat cu următoarele funcționalități:
 1. se poate stabili la nivel de Grup Imobilizări, prin bifa ”Un livrabil per UM”, dacă pentru o linie dintr-o factură furnizor se generează:
  • un singur mijloc fix indiferent de cantitatea de pe linia din factura furnizor = bifa nu este pusă,
  • atâtea mijloace fixe conform cantității de pe linia facturii furnizor = bifa este pusă.

Ecranul de generare imobilizare conține urmatoarele informații și respectă regulile de mai jos:

Denumire Câmp SCloud

Configurare

Observaţii

Bifa

Editabil

Implicit debifat - Pentru a marca liniile ce se vor transforma în mijloace fixe

Proiect

Needitabil

Se aduce de pe document sursa și se preia de mijocul fix generat

Societate doc Sursă

Needitabil

Se aduce de pe document sursa

Societate MFX

Editabil

Se precompletează cu valoarea de pe documentul sursa dar se poate modifica dacă se dorește generarea mijlocului fix pe o alta societate

Data doc

Needitabil

Data document sursa, data ce va deveni data punere în funcțiune pentru mijlocul fix generat.

Nr doc

Needitabil

Numar document sursa

Articol

Needitabil

Denumire articol de pe detaliu document sursa. Va fi preluata ca denumire mijoc fix

Cant

Needitabil

Reprezinta cantitatea articolului de la nivelul documentului sursa . Uzual cantitatea este 1 și se preia în câmpul cantitate din definirea mijlocului fix.


În cazul în care pe documentul sursa este completată o cantitate mai mare ca 1 dar se dorește generarea a câte un mijloc fix pentru fiecare bucată, atunci la înregistrarea facturii în sistemul informatic se vor adăuga atâtea rânduri câte mijloace fixe se dorește sa rezulte la generare, pentru fiecare articol în parte.


În cazul în care cantitatea este mai mare de 1 va rezulta tot un mijloc fix pentru fiecare linie doar că în câmpul cantitate de pe mijloc fix se va prelua valoarea din câmpul cantitate de pe document iar ca valoare de intrare a mijlocului fix valoare unitară din câmpul preț . Mijlocul fix astfel generat este compact și se comporta ca un singur mijloc fix (nu se va putea "desface" ulterior în componente)

Preț

Needitabil

Reprezintă valoarea de intrare pentru mijlocul fix generat. Generarea se face în valuta de bază aferentă schemei implicite de pe titular.

Valoarea

Needitabil


Lot/Nr inventar

Needitabil

Se aduce lotul de pe articol, dacă există.

Durata amortizare Actual

Editabil

Se aduce de pe schema de tip "Actual" a grupei de imobilizări legata de categoria articolului dar se poate modifica pentru situații excepționale.

Durata de amortizare .....

Editabil

la fel pentru celelalte tipuri de transfer

Imobilizare Părinte

implicit necompletat se poate completa manual acolo unde este cazul,


Completarea informațiilor la nivelul mijloacelor fixe generate se va face după cum urmează:

Informații master Mijloc fix

Denumire Câmp SCloud

Configurare

Observaţii

Titularobligatoriu


SocietateobligatoriuSocietatea de pe document sursă
Imobilizare PărinteOptionalSe poate folosi pentru grupare
Cod căutareobligatoriuGenerat, în functie de Secvența nr inventar atașată la nivelul grupului de imobilizari atașat categoriei de articol.
Denumireobligatoriuse preia denumirea articolului
DescriereOptionalse preia denumirea articolului
Comentariu/AjutorOptionalnu se completează
Activăobligatoriuimplicit bifat
În proprietateobligatoriuimplicit bifat
Amortizare

obligatoriu dacă este în proprietate

implicit bifat
Uz propriuOptionalimplicit bifat
Clasificare ImobilizăriOptionalnu se completează
ActivitateOptionalnu
ArticolOptionalse aduce articolul de pe documentul sursă pentru care s-a făcut generarea
Instanta Set ProprietățiOptionalnu
Data PIFobligatoriudata document sursă
Grup Imobilizăriobligatoriugrupul de imobilizări atașat categoriei de articol
Cantitateobligatoriucantitatea de la nivel de articol (uzual = 1 , dacă este mai mare ca 1 va rezulta tot un singur mijloc fix) - detalii în tabelul de mai sus)
Terțoptionalnu
Reprezentant Terțoptionalnu
Proiectobligatoriuproiectul de pe documentul sursă

Sursă


Se completează tipul de document sursă, documentul și detaliul de pe care s-a generat
Nr ani utilizare(ani)
din grup imobilizari atașat de categorie articol - tip transfer Actual
Număr luni amortizare(luni), Durată Viață
din grup imobilizari atașat de categorie articol - tip transfer Actual

Informații mijloc fix - Detalii cost

Denumire Câmp SCloud

Configurare

Observații

Tip transfer

obligatoriu

- Se definește câte o valoare în detalii cost pentru fiecare tip transfer definit la nivel de grup imobilizare atașat categoriei de articol

- Valoarea nu diferă pentru cele trei tipuri de transfer în momentul generării MFX

Tip Cost

obligatoriu

implicit Capital

Valoare imobilizare

obligatoriu

preț de pe document sursă

Cantitate

obligatoriu

(vezi regula de mai sus pentru cantitate)

Valuta

obligatoriu

valuta de baza de pe schema implicită definită la nivelul titularului

Data Tranzacție
obligatoriu
 • data contabilă document sursă (factură furnizor/ aviz expediție/ bon de consum)
 • daca se va genera un singur mijloc fix de pe mai bonuri de consum atunci Data Tranzacție va fi cea mai mare dată contabilă de pe toate bonurile de consum selectate pentru generarea imobilizării
Data afectare patrimoniu/ bilanțobligatoriu
 • data contabilă document sursă (factură furnizor/ aviz expediție/ bon de consum)
 • daca se va genera un singur mijloc fix de pe mai bonuri de consum atunci Data Tranzacție va fi cea mai mare dată contabilă de pe toate bonurile de consum selectate pentru generarea imobilizării

!!! Data afectare patrimoniu/ bilanț (Data PIF) = data de la care valoarea mijlocului fix afectează patrimoniul (apare in bilanț). Este data la care se face intrarea în patrimoniu a imobilizării sau data de la care devine valabilă noua valoare (datorate modificărilor de valoare sau reevaluărilor)


Informații mijloc fix - Definiri contabilitate - se aduc informațiile din definiri contabilitate  pentru toate tipurile de transfer găsite la nivel de grup imobilizare. 


Pentru generarea definirilor contabile se folosește schema contabilă implicită de la nivelul titularului.


Observații: Începând cu versiunea SocrateCloud 15.04 la generare imobilizări se completează automat şi câmpul Durată Viaţă (idem Nr. luni utilizare)

 

Începând cu versiunea SocrateCloud 15.06 la generare imobilizări:

 • se afişează automat și numărul imobilizării generate.
 • s-a introdus câmp Tip Document filtrat în funcție de tip sursă
 • se preia pe imobilizarea generată câmpul Societate Trx din document