15.01. Definiri Imobilizări

Grupuri de Imobilizări

Setările grupurilor de imobilizări se aplică/moștenesc la o imobilizare în momentul creării acesteia. Aceste setări controlează caracteristicile implicite cum ar fi durata de viață a unei imobilizări, metoda de amortizare, contabilizarea cheltuielilor și a veniturilor. Grupurile de imobilizări se definesc în fereastra Grup Imobilizări, localizată în meniul Imobilizări. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/152definire-grupuri-de-imobilizari/Grup%20Imobilizari.png
 • Denumire, Descriere, Comentariu
 • În Proprietate - indică faptul că acest grup de imobilizări este în proprietatea titularului și este înregistrat în planul de conturi. Se utilizează pentru a diferenția grupurile de livrabile și grupurile de imobilizări;
  • bifat - grupul va fi disponibil pentru selecție la definirea imobilizărilor;
  • nebifat - grupul va fi disponibil pentru selecție la definirea livrabilelor;
 • Amortizare - indică faptul că imobilizările din acest grup vor fi amortizate;
 • Un livrabil per UM - utilizat atunci când se generează imobilizări din documente:
  • bifat -  numărul de imobilizari generate va fi egal cu cantitatea de pe linia documentului sursă;
  • nebifat - se va genera o singură imobilizare având cantitatea de pe linia documentului sursă;
 • Activare nivel transfer rate:
  • bifat - postarea ratelor de amortizare se realizează la nivel de imobilizare;
  • nebifat - postarea ratelor se vor realiza cumulativ pe grup, din fereastra Amortizare pe Grup Imobilizări;
 • Support Level (nu este utilizat în versiunea curentă SocrateCloud);
 • Secvența nr. inventar - secvența de numerotare folosită pentru imobilizările din acest grup;
Observații
 • Căsuța de selecție Amortizare apare numai după selectarea căsuței În proprietate;
 • Pentru ca grupul de imobilizări sa fie folosit pentru imobilizări, trebuie bifată căsuța În proprietate;

Contabilitate

În tab-ul Definiri Contabilitate se definesc parametrii contabili și metoda de amortizare implicită pentru imobilizările din grup. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/152definire-grupuri-de-imobilizari/Contabilitate%20Imobilizari.png
 • Schema Contabilă, Tip Transfer
Sectiunea Setup - se utilizează pentru a defini metoda de amortizare implicită pentru imobilizările din acest grup. Detalii în Metode de Amortizare.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/152definire-grupuri-de-imobilizari/Setup%20Imobilizari.png
 • Metoda Amortizare - metoda care va fi folosită în calcularea cheltuielilor cu amortizarea: Accelerată, Liniară, Degresivă, Degresivă Lunar;
 • Metodă Amortizare Modernizare - determină perioadele pentru care se vor genera rate de amortizare:
  • "Perioada curentă" - va fi generată o rată pentru luna curentă;
  • "Pe restul anului de viată" - vor fi generate rate pentru lunile rămase din anul curent;
  • "Pe restul duratei de viață" - vor fi generate rate pentru toată durata de viata rămasă a imobilizării;
 • Convenție Amortizare - utilizată pentru stabilirea convenției primului an la amortizare
 • Coef. diviziune - procentajul cheltuielilor de amortizare ce urmează a fi alocat pe aceste conturi. Aceasta permite utilizatorului să aloce o cheltuială cu amortizarea imobilizării la două sau mai multe zone ce împart o imobilizare comună;
 • Nr Ani Utilizare - viața imobilizării în ani, aceasta valoare se preia în definirea imobilizării, pe câmpul "Perioadă Sfârșit";
 • Durată minimă de viață, Durată maximă de viață, Durată Amortizare - valori informative pentru durata de viața a imobilizărilor;
Obs: Coeficientul total de diviziune pentru înregistrările din tab-ul Definiri Contabilitate trebuie să totalizeze întotdeauna 1.00 altfel amortizarea nu se va înregistra corect.


Sectiunea Conturi:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/152definire-grupuri-de-imobilizari/Conturi%20Imob.png
 • Cont Imobilizare - contul contabil unde se vor înregistra valorile imobilizărilor;
 • Cont Amortizare Cumulată - contul contabil unde se vor înregistra valorile cumulate ale amortizării;
 • Cheltuieli cu Amortizarea fiscală - contul contabil unde se vor înregistra valorile deprecierilor realizate. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor. Pentru imobilizarile cu deductibilitate limitată, în acest cont se va inegistra cheltuiala cu amortizarea deductibilă fiscal;
 • Cheltuieli cu Amortizarea nedeductibila- contul contabil unde se vor inregistra valorile reprezentând cheltuielile cu amortizarea nedeductibilă fiscal pentru imobilizarile cu deductibilitate limitată;
 • Venit din Ieșire - contul contabil unde se vor se ține evidenta profitului sau pierderii realizate;
 • Câștig din Ieșire - contul contabil unde se va înregistra venitul realizat;
 • Cheltuiala din Ieșire - contul contabil unde se va înregistra cheltuiala realizată;
 • Cont Subvenție, Cont venit aferent Subvenției
Sectiunea Conturi Reevaluare - se utilizează pentru a defini metoda și parametrii folosiți pentru reevaluarea imobilizărilor din acest grup. Detalii în Reevaluare Imobilizări.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/152definire-grupuri-de-imobilizari/Conturi%20Reevaluare.png
 • Metoda reevaluare - metodă utilizată pentru calculul reevaluării;
 • Compensări costuri an curent, Compensări costuri an precedent, Amortizare cumulată an curent, Amortizare cumulată an precedent, Amortizare an curent - câmpurile nu sunt utilizate in versiunea curentă SocrateCloud. Începând cu 16.05 ele sunt Read Only;
 • Cont Reevaluare, Cont Rezerve din reevaluare, Cont venit din reevaluare, Cont cheltuieli din reevaluare - conturi contabile utilizate pentru înregistrarea tranzacțiilor contabile aferente reevaluării;
Butonul Copiază Conturi Imobilizări se utilizează pentru a copia și suprascrie conturile imobilizărilor din acest grup cele definite pentru grup.
Obs. La selectia conturilor se pot selecta si anumite dimensiuni contabile (ex. societate trx, proiect,activitate ) toate acestea fiind utile la diverse rapoarte financiar-contabile generate pe dimensiunile contabile dorite.

În tab-ul Amortizare fiscală se completează valoarea cu deductibilitatea maximă admisă de lege cât și data de la care este valabilă. În cazul în care valoarea maximă admisă va fi modificată se va adăuga o nouă înregistrare cu noua valoarea și data de la care este aplicată.

Clasificare Mijloace Fixe

Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe se inițializează folosind funcționalitatea de import disponibilă în SocrateCloud, astfel:
 • În fereastra Încărcare Fișiere pentru Import, folosind formatul de import "Import Asset Classification" se încarcă fișierul atașat paginii Definiri Imobilizări;
 • Nomenclatorul va fi importat în fereastra Import clasificare imobilizări de unde, pentru a importa lista din tabela de import, se apasă butonul Import Clasificare Mijloace Fixe de pe una din înregistrările din fereastră. Opțiunile pentru procesul de import sunt:
  • Doar validare - procesul execută doar o validare a datelor din tabela de import și determină valorile pentru entități indicate (ex UM, Categorie, Tip etc). Dacă s-a indicat o valoare incorectă, sistemul răspunde cu mesaj pe înregistrarea respectivă;
  • Import Fără Erori - procesul NU va importa acele înregistrări pentru care sistemul a răspuns cu o eroare. Înregistrările anterioare acesteia şi care au fost importate cu succes, rămân importate. Înregistrările ulterioare acesteia nu sunt importate. Utilizatorul poate interveni și corecta înregistrarea spre a elimina eroarea, iar apoi poate porni procesul de import încă odată.
  • Șterge Importurile vechi - procesul șterge mai întâi din tabela de import înregistrările importate cu succes dintr-o rulare anterioară.
  • Toate înregistrările - procesul va importa toate înregistrările din tabel de import
  • Durata de viață în ani - procesul consideră valorile din tabel de import ca fiind exprimate în ani; nebifat consideră valorile ca fiind luni. Fișierul atașat are valori exprimate în ani, prin urmare procesul se rulează cu bifa aplicată.
Toate clasificările mijloacelor fixe importate cu succes vor putea fi vizualizate în fereastra Clasificare Imobilizări localizată în meniul Imobilizări. Meniul din stânga ferestrei prezintă ierarhic toate clasificările din sistem și permite restructurarea structurii ierarhice prin Drag&Drop. În dreapta ferestrei, pentru fiecare clasificare, sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/152definire-grupuri-de-imobilizari/Clasificare%20Imobilizari.png
 • Cod Căutare, Denumire, Descriere
 • Nivel Consolidare - dacă se bifează, această clasificare va putea avea clasificări subordonate;
 • Durată minimă de viată în luni
 • Durată maximă de viață în luni
 • Durată minimă de viață (ani)
 • Durată maximă de viată (ani)
Raportul Raport de Control Încadrare Durată Amortizare este util pentru verificarea definirii corecte a mijloacelor fixe din punct de vedere al încadrării în codul de clasificare republicană a imobilizărilor versus durata de amortizare indicată. Raportul afişează limitele de durată specificate în catalog și durata înscrisă pe mijlocul fix. Se afişează doar acele imobilizări pentru care durata nu se încadrează în intervalul indicat în catalog.

Seturi de Imobilizări

Un set de imobilizări reprezintă o grupare a imobilizărilor în funcție de alte criterii decât cele specifice unui grup de imobilizări sau a unui cod de clasificare. Fereastra Set Imobilizări, localizată în meniul Imobilizări, se utilizează pentru a defini și gestiona seturile de imobilizări. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/152definire-grupuri-de-imobilizari/Set%20Imobilizari.png

Tab-ul Detalii set imobilizări se utilizează pentru a adăuga unui set grupuri de imobilizări sau imobilizări individuale.

Seturile de imobilizări active sunt disponibile ca și criteriu de selecție în următoarele rapoarte: Balanța Mijloacelor Fixe, Balanța Mijloacelor Fixe - Detaliat,  Amortizare Lunară, Mijloace Fixe în Conservare, Listă Inventariere Imobilizări.
ċ
Utilizator necunoscut,
8 iun. 2017, 01:51
ċ
Utilizator necunoscut,
8 iun. 2017, 01:51
ċ
Utilizator necunoscut,
20 iul. 2015, 01:17