Întrebări frecvente


Cum se pot şterge rate neprocesate?

În vizualizare rate amortizare apar înregistrări fără bifa de Procesat. Cum se pot șterge?

R: Rularea procesului de calcul rate de amortizare va verifica toate ratele neprocesate și le va remedia (șterge și reface) dacă este nevoie. Va recomandam să folosiți procesul cu frecventa lunara, adică sa generați ratele luna de luna. În felul acesta nici nu aveți documente netransferate în viitor (din cauza cursului) și puteți controla mult mai bine ratele generate luna de luna. Pe modelul acesta nici nu ar trebui sa mai apară situații de rate neprocesate.

Cum se efectuează micșorarea valorii unui mijloc fix?

R: Mărirea, respectiv  diminuarea de valoare a unei imobilizări, se realizează prin adăugarea unei linii noi în detalii cost cu valoare pozitiva (pentru mărire de valoare) sau valoare negativa (pentru diminuare de valoare), calculul ratelor de amortizare va fi influențat începând cu luna aferentei datei contabile a detaliului cost. Dacă exista rate de amortizare cu data ulterioara datei detaliului de cost, atunci este necesara regenerarea ratelor de amortizare.

Care este rolul bifei Ieşit din uz în raportul Listă inventariere imobilizări?

R: Filtrul Iesit din uz de pe raportul menţionat functionează în paralel cu filtrul Perioada, astfel în cazul în care Ieşit din uz = Da atunci sunt întoarse imobilizările ieşite din uz cu data ieşirii înainte de sfârşitul perioadei selectate, iar pentru Ieşit din uz = Nu sunt returnate cele care nu sunt ieşite din uz sau sunt ieşite cu data ieşirii după începutul perioadei.