15.07. Rapoarte Imobilizări

SocrateCloud pune la dispoziție un număr de rapoarte ce pot fi utilizate pentru evidența operațiunilor cu imobilizări. Rapoartele se găsesc în meniul Imobilizări -> Rapoarte și pot fi modificate în functie de cerințele organizației. Detalii în Rapoarte.

Fisa Mijlocului Fix

Raportul se utilizează pentru a tipări fișa mijlocului fix pentru o imobilizare. Fișa mijlocului fix este un document folosit pentru ținerea evidenței mijloacelor fixe și pentru evidența mișcărilor și a creșterilor sau diminuărilor de valoare a acestora.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/15-9-rapoarte/Fisa%20MFX.png
 • Parametri Raport: Schema contabilă, Tip transfer, Imobilizare, Data;
 • Raportul conține
  • date de identificare ale imobilizării;
  • detalii privind costurile de intrare;
  • detalii privind mișcările imobilizării.

Balanța Mijloacelor Fixe 

Balanța mijloacelor fixe este obținută pe baza valorilor de intrare, amortizări lunare precum și reevaluări și sutilizează pentru centralizarea operațiilor cu imobilizări în format de balanță

Balanța mijloacelor fixe se poate obține cu ajutorul raportului Balanța Mijloacelor Fixe localizat în meniul Imobilizari- > Rapoarte imobilizări. Balanța afișată va conține, în funcție de parametrii selectați, o listă cu imobilizări și informații aferente, grupate și însumate pe grup de imobilizări.
 • Parametrii Raport - reprezintă filtre de selecție pentru imobilizările afișate în raport:
  • Schema contabilă
  • Tip transfer (Obligatoriu)
  • Societate
  • Grup de imobilizări - se pot selecta doar acele grupe ce au bifa de "Amortizare"
  • Imobilizare - se pot selecta doar acele imobilizări cu bifa de "Amortizare" sau cu bifa de "În proprietate"
  • Set imobilizari (v14.03)
  • Clasificare imobilizari
  • Terț
  • Perioada (interval)
  • Cod căutare
  • Nr. serie
  • Data PIF (interval)
  • Metoda amortizare
  • Uz propriu (Da/Nu - în perioada selectata)
  • Ieșit din uz (Da/Nu - în perioada selectata)
  • Amortizat complet (Da/Nu - în perioada selectata)
  • Are modificări valoare (Da/Nu - pentru perioada selectata)
  • Terț Reprezentant
  • Ierarhie rapoarte
  • Celula (v14.11)
  • Data Garanție - ca perioadă (v15.05)
  • Societate Trx - cu preluare din definiția contabilă de pe contul de imobilizare, actualizat de bonurile de mișcare ulterioare (v15.05)
  • Data achiziție - interval (v.18.09) = Data afectare patrimoniu/bilanț din tab Detalii cost - Imobilizări
Obs: Coloanele Nr. ani utilizare și Nr. luni utilizare preiau valorile de pe master imobilizare dacă sunt completate. În caz contrar preiau valorile din definiri contabile. 

Balanța mijloacelor fixe se mai poate obține cu ajutorul raportului Balanța Mijloacelor Fixe Sintetic. Sunt disponibile 2 formate de tipărire:
 • Balanța Mijloacelor Fixe Sintetică - raportul va conține o listă cu imobilizări;
 • Balanța Mijloacelor Fixe Sintetică centralizator pe grupe  - raportul va conține o listă cu grupuri de imobilizări;
Parametrii Raport - reprezintă filtrele de selecție pentru imobilizările sau grupurile de imobilizări afișate în raport:
 • Schema contabilă (obligatoriu)
 • Tip transfer (obligatoriu)
 • Societate
 • Grup de imobilizări
 • Imobilizare
 • Set imobilizări 
 • Clasificare imobilizări
 • Terţ
 • Perioada (interval) (obligatoriu)
 • Cod căutare
 • Nr. serie
 • Data PIF (interval)
 • Metoda amortizare
 • Uz propriu (Da/Nu - în perioada selectată)
 • Ieșit din uz (Da/Nu - în perioada selectată)
 • Amortizat complet (Da/Nu - în perioada selectată)
 • Are modificări valoare (Da/Nu - pentru perioada selectată)
 • Terț (Reprezentant)
 • Ierarhie raportare
 • Celula
 • Data Garanție - ca perioadă 
 • Societate Trx - cu preluare din definiția contabilă de pe contul de imobilizare, actualizat de bonurile de mișcare ulterioare 
 • Data achiziție - interval = Data afectare patrimoniu/bilanț din tab Detalii cost - Imobilizări
Coloanele Raport:
 • Cod Imobilizare
 • Denumire Imobilizare
 • Val. inv DI = valoarea inițială de inventar a imobilizării
 • Amort. DI = valoarea inițială a amortizării cumulate
 • Val. MF intrare = valoarea imobilizării intrate din perioada (intrări noi)
 • Val. modernizări
 • Val. MF ieşite = valoarea de ieşire a imobilizării
 • Din care casate
 • Val. inv. DF = valoarea finală de inventar a imobilizării (se iau în considerare şi reevaluările)
 • Amort. în perioadă = amortizare cumulată
 • Din care amort. MF ieşite = amortizare cumulată imobilizări ieşite
 • Amort. DF = amortizare cumulată finală
 • Val. rămasă DF = valoare contabilă rămasă
Obs: Coloanele Nr. ani utilizare şi nr. luni utilizare preiau valorile de pe master imobilizare dacă este completat, în caz contrar preia din definiri contabile.

Lista de Inventariere

Raportul Listă Inventariere Imobilizări afișează , în functie de parametrii selectați, o listă cu imobilizarile cu bifa de "Amortizare"  împreună cu informații despre cantitate, valoarea de intrare, ratele de amortizare și amortizarea cumulată.
 • raportul prin definiție afișează doar mijloacele fixe existente în patrimoniu, adică cele cu perioada ieșirii după sau egală cu perioada pentru care se rulează raportul. Parametrul "Ieșit din Uz" controlează dacă sunt sau nu afișate imobilizările ieșite din uz exact în perioada pentru care se rulează raportul sau înainte/după data curentă, astfel:
  • Ieșit din uz = Nu:
   • Sunt afișate imob. care nu sunt ieșite din uz;
   • Sunt afișate doar imob. cu perioada ieșirii mai mare sau egală ca perioada selectată/curentă;
   • Perioadă:
    • Da - sunt afișate imob. care au data ieșit din uz mai mare sau egală ca prima zi din perioada selectată;
    • Nu - sunt afișate imob. care au data ieșit din uz mai mare sau egală ca data curentă;
  • Ieșit din uz = Da:
   • Sunt afișate doar imob. cu perioada ieșirii mai mare sau egală ca perioada selectată/curentă;
   • Perioadă:
    • Da - sunt afișate imob. ieșite din uz și cu data ieșit din uz mai mică sau egală ca ultima zi din perioada selectată;
    • Nu -  sunt afișate imob. ieșite din uz și cu data ieșit din uz mai mică sau egală ca data curentă;
  • Fără parametrul Ieșit din uz:
   • Sunt afișate doar imob. cu perioada ieșirii mai mare sau egală ca perioada selectată/curentă.
Raportul Listă Inventariere Imobilizări cu Detalii Cost afișează, în functie de parametrii selectați, o listă cu valorile costurilor înregistrate pe imobilizări.

Parametrii raport - reprezintă filtre de selecție pentru imobilizările afișate în raport:
 • Societate: cu preluare din definitia imobilizarii
 • Societate TRX: cu preluare din sectiunea Referințe de pe master imobilizări; 
 • Amortizare:
   • DA - aduce doar imobilizările cu bifa de "Amortizare"
   • NU - aduce livrabilele și imobilizările fără bifa de "Amortizare"
 • Grup Imobilizari: grupul de care este legat imobilizarea;
 • Imobilizare: selectie pentru o singură imobilizare
 • Nr. Serie: - preluare de pe master imobilizare sau din fereastra Livrabile
 • Data PIF: data la care imobilizarea a fost pusă în funcțiune
 • Valuta: va aduce doar imobilizările care au în detalii cost completată valoarea și în valuta selectată

Rapoarte Amortizare

Raportul Amortizare Anuala afișează, în functie de parametrii selectați, pentru o listă cu imobilizari, ratele de amortizare înregistrate pe un an, în fiecare lună și în total.

Raportul Amortizare Lunara afișează, în functie de parametrii selectați o lista cu ratele de amortizare înregistrate lunar dintr-un interval de timp.
Obs: Parametrul "Doar cu limitare amortizare", se va bifa doar dacă se doreste afișarea imobiliarilor care se încadreaza la regula deductibilitate limitată, nebifat va afișa toate imobilizarile in curs de amortizare.
Pe formatul de tiparire "Raport Amortizare - Fiscala" sunt disponibile coloanele :
 • Rata contabilă - va afișa valoarea totala a ratei de amortizare;
 • Rata fiscală - va afișa valoarea deductibila a ratei de amortizare - rulajul contului completat în câmpul "Cheltuieli cu Amortizarea fiscală" din imobilizare;
 • Rata nedeductibilă - va afișa valoarea nedeductibila a ratei de amortizare - rulajul contului completat în câmpul "Cheltuieli cu Amortizarea nedeductibila" din imobilizare.

Raport de control - Tranzacţii contabile necapitalizate

(v15.12) Este un raport de control ce se rulează după realizarea unei capitalizări de mijloace fixe, pentru a lista tranzacţiile contabile care nu au fost prinse în capitalizarea respectivă, în ideea de a valida dacă nu cumva există şi alte tranzacţii care ar trebui cuprinse în capitalizare însă din modul de operare (lipsa indicaţiei proiectului) acestea au fost excluse de algoritul descris în paragraful de mai sus. Capitalizarea preia doar acele tranzacţii, de pe contul respectiv (dacă e în set), care au proiect de tip "Imobilizare". Raportul se rulează pentru un singur cont şi pentru o perioadă dată şi va indica acele tranzacţii de pe contul ales, care nu au astfel de proiecte. Detalii în Proiecte Imobilizări.

Raportarea Imobilizărilor Alocate

Raport Imobilizări Alocate afișează o listă cu imobilizările (indiferent dacă are aplicată bifa de “Amortizare” sau “În proprietate” și terții la care sunt alocate în funcție de parametrii selectați.

Parametrii raport - reprezintă filtre de selecție pentru imobilizările afișate în raport:

 • Grup Imobilizari

 • Imobilizare

 • Tert

 • Articol

 • Clasificare imobilizari

 • Activa: DA/ NU


Raportul Imobilizări Alocate pe Terț, afișează, pentru un terț, toate imobilizările alocate (NU aduce si livrabilele), împreună cu informații despre cantitate, proiectul și activitatea pentru care au fost alocate.

Raportul Alocări Istorice prezintă alocările istorice înregistrate pentru un mijloc fix. Raportul se obține din detaliile ferestrei Alocare Imobilizări, folosind prin butonul Raport sau TipărireFiltrele sunt disponibile la nivel de fereastră prin butonul Căutare.

În urma unei alocări se pot lista rapoarte (tip document) de tip "Proces Verbal de Predare-Primire" astfel:
 • de la nivel superior de alocare - PV de predare-primire conținând toate imobilizările alocate din detaliul alocării;
 • de la nivel de detaliu de alocare - PV de predare-primire a respectivului mijloc fix, dar și cu listarea întregului conținut al acestuia
  • facilitatea este disponibilă doar pentru mijloacele fixe care sunt legate de mijloace de transport;
  • conținutul listat este preluat din definirea mijlocului de transport, tab "Componenţă".
Raport Custodii Imobilizări
Este un raport ce afișează, în funcție de parametrii selectați, o listă cu imobilizările ce nu au bifa de "În proprietate", nu au bifa de "Amortizare" și Terț este diferit de null (imobilizări ce sunt vizibile în fereastra "Livrabile").
Parametrii raport - reprezintă filtre de selecție pentru imobilizările afișate în raport:
 • Terț - terțul actual de pe imobilizare
 • Utilizator/ Contact - contact aferent terțului completat pe imobilizare
 • Articol - legătura dintre produs și imobilizare
 • Data PIF - data la care imobilizarea a fost pusă în funcțiune
 • Data Garanție - data la care expiră garanția sau termenul de valabilitate
 • Cod Cautare
 • Activ: Da/Nu

Alte Rapoarte

Raportul Stare Imobilizări afiseaza, în functie de parametrii selectați, o listă cu imobilizari și starea în care se afla: în curs de amortizare, amortizat complet sau în conservare.
Raportul Registrul Numerelor de Inventar afișează o listă cu imobilizari și descrierile, comentariile și notele aferente.