15.08. Proiecte Imobilizări

Funcționalitatea "Proiecte" se poate utiliza pentru gestionarea mijloacelor fixe rezultate în urma proiectelor de investiții interne și este compusă din două elemente: capitalizarea cheltuielilor lunare pe aceste proiecte și generarea mijlocului fix pe baza proiectului.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/15-10-1-capitalizare/mfx-11.png

Capitalizare

Începând cu versiunea 14.04 SocrateCloud oferă posibilitatea de a capitaliza lunar cheltuielile înregistrate pe proiectele care au ca obiect crearea de mijloace fixe. În acest scop s-a adăugat documentul: Capitalizare.

Documentul are ca sursă tranzacțiile contabile dintr-o lună, de pe un set de conturi contabile, pentru proiectele din categoria "Proiect Imobilizări". 


Se va genera un singur document lunar pentru toate valorile capitalizate, având ca detalii, valorile defalcate pe fiecare proiect în parte. La rândul lor, valorile defalcate pe proiecte, vor avea ca detalii, valorile din tranzacțiile contabile capitalizate, grupate pe conturi și articole. Se vor capitaliza valorile în valuta de bază de pe schema implicită a titularului. 

Documentul se postează folosind conturile din definirea proiectului sau pe cele corespunzătoare proiectului din schema contabilă implicită de pe titular. Incepand cu versiunea 15.05 detaliile documentului vor prelua societatea pe care este definit proiectul. În consecință postarea notei contabile se va face pe societatea proiectului. În cazul În care proiectul este unul generic și este definit pe societatea "*" atunci detaliile documentului și implict efectul contabil se vor face pe societatea de pe master-ul documentului.
 • pe debit se completeaza Cont Imobilizare proiect (CNT) ex: 231%
 • pe credit se completeaza Cont Producție în curs (CNT) ex: 722%
Condiții ce trebuie îndeplinite pentru a genera documentul de Capitalizare
 • Se definește un set de conturi de tip "Capitalizare" în fereastra Set Conturi din meniul Contabilitate. Setul va cuprinde acele conturi de cheltuială pentru care valorile se capitalizează lunar şi care se înregistrează din punct de vedere contabil în contul de investiții în curs 231% = 722%. Un set va purta o denumire şi sunt posibil de definit mai multe astfel de seturi. Un set poate fi "Activ" sau nu, caz în care doar seturile active vor putea fi folosite în procesul de capitalizare. Un set va conține un cont contabil sau mai multe, selecția acestora fiind la dispoziția utilizatorului. Decizia de a include sau nu un cont în setul de conturi supuse capitalizării este strict a utilizatorului.
  • Atenţie: nu introduceți în setul pentru capitalizare contul pe care se va posta capitalizarea!
 • Proiectele pentru care se dorește capitalizarea lunară a cheltuielilor se vor defini cu tipuri de proiecte care au Categoria proiect = "Proiect imobilizare".
 • Tipurile de proiecte care se finalizează cu generarea de mijloc fix vor avea atașat grupul de imobilizări din care va face parte mijlocul fix rezultat.
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/15-10-1-capitalizare/mfx-7.png?attredirects=0

La adăugarea unui document de capitalizare se vor completa urmatoarele informații:


Document Capitalizare - master

 Nr. Denumire câmp SCloud Configurare Observații
 1 TitularObligatoriu 
 2 SocietateObligatoriu Se va precompleta cu Societate logare , se poate modifica
 3 Număr document Obligatoriu Poate avea atașată o secvență de numerotare 
 4 Descriere  
 5Tip documentObligatoriu
Unul din documentele de tip Capitalizare definit în SCloud/ Contabilitate/ Definiri contabilitate/ Documente(Tipuri) 
 6 Set conturi Obligatoriu Lista de conturi contabile pentru filtrarea tranzacțiilor contabile în valuta de baza de pe schema implicita a titularului, tranzacții ce se vor aduce în ecranul de capitalizare.  (SCloud/Contabilitate/Set conturi)
 7Perioada ObligatoriuSe poate selecta o lună calendaristică
 8 Data contabilaObligatoriu Se va precompleta cu ultima zi a lunii alese pentru capitalizare 
  9  ValoareNeeditabil  Autocalculat din sumă detalii 
 
  

După completarea informațiilor de mai sus se apasă butonul Încarcă detalii, care va deschide fereastra de start a procesului de încărcare detalii pentru capitalizare, din tranzacții contabile.

Procesul Încarcă Detalii va aduce toate tranzacțiile contabile care îndeplinesc următoarele condiții cumulativ :
 • sunt în valută de baza a schemei implicite de pe titular
 • au valori pe conturile contabile din setul ales
 • au proiect cu categorie proiect = Proiect imobilizare
 • au dată contabilă în perioada selectată
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/15-10-1-capitalizare/mfx-12.png?attredirects=0

În detaliile documentului de capitalizare, se va creea câte un detaliu pentru fiecare proiect din categoria "Proiect imobilizare" găsit pe tranzacțiile contabile din perioada selectată.
Pentru a vizualiza componența valorii capitalizate pentru un proiect, se selectează  detaliul de capitalizare și cu dublu click se deschide fereastra de detaliere. În această fereastră valorile sunt afișate grupat pe articol și cont contabil. Incepand cu versiunea 15.04 detalierea tranzacțiilor contabile va tine cont și de documentele implicate, astfel ca se "renunță" la gruparea pe cont, iar linia afișată se va identifica cu linia de document sursă:
 
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/15-imobilizari/15-10-1-capitalizare/Capit1.png?attredirects=0


Documentul are workflow cu stările:
 • Drafted:
  • documentul poate fi şters
  • procesul "Incarcă detalii" se poate rula;
  • nu se pot face modificări manuale la nivel de detalii
 • Finalizat:
  • nu se mai poate interveni pe document;
  • se poate posta;
  • poate fi adăugat într-un document de tip "PIF Proiect imobilizare" 
 • Anulare:
  • se șterge NC rezultată;
  • se poate genera o altă capitalizare pentru aceeași perioadă
  • nu se poate anula o capitalizare dacă a fost folosită la generarea unui mijloc fix prin documentul "PIF Proiect imobilizare".
Obs: Incepand cu v16.10 la anularea unui document cuprins intr-o capitalizare va fi afisat mesajul  : " Ștergeți mai întâi documentul Capitalizare  Nr: .... " cu indicarea nr document de pe capitalizare.  

PIF Proiect imobilizare

Fereastra PIF Proiecte Imobilizări se utilizează pentru a generarea mijlocului fix și punerea lui în funcțiune pe baza unui proiect din categoria "Proiect imobilizare" pentru care au fost capitalizate cheltuielile înregistrate. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

 • Data contabilă - data punerii în funcțiune;
 • Buton Crează linii din capitalizări - crează linii intrare imobilizare din capitalizările asociate unui proiect. Acestea vor fi preluate în tab-ul Detalii Cost pentru mijlocul fix (imobilizarea) generată;
 • Buton Finalizează - se utilizează după completarea datei contabile și generarea detaliilor, pentru a obține mijlocul fix.