15. Imobilizări

Funcționalitatea "Imobilizări" reprezintă o extensie a sistemului integrat ERP/CRM SocrateCloud care permite în mod rapid înregistrarea, urmărirea și amortizarea imobilizărilor. O imobilizare poate fi descrisă ca fiind o entitate (instanță) distinctă a unui articol cu următoarele proprietăți:
 • imobilizările reprezintă articole produse sau achiziționate care se află în proprietatea societății;
 • imobilizările pot fi utilizate de către organizație sau de către terți;
 • imobilizările pot fi vândute;
Integrare cu SocrateCloud:
 • Terți - pentru a regăsi nume și adrese pentru autoritățile fiscale, financiare și asiguratori;
 • Trezorerie - pentru crearea imobilizărilor la plata facturii;
 • Stocuri - pentru crearea automată a imobilizărilor din stocuri;
 • Contabilitateafișarea amortizării și a altor tranzacții cu imobilizările în planul de conturi;
 • Proiecte - contarea corectă a tranzacțiilor cu imobilizări în proiecte;
 • Import Date - se pot importa imobilizări din fișiere externe.
Alte funcționalități:
 • Amortizare cu Metode Multiple, pentru GAAP și alte planuri de conturi, pentru evidența fiscală și bugetară. Sunt disponibile reguli de amortizare , convenții, perioade de amortizare specifice, utilizate pentru calculul amortizării, pentru orice tip de imobilizare;
 • Administrarea Imobilizărilor pe Grupuri prin setarea de caracteristici implicite cum ar fi metoda de amortizare, contarea automată de cheltuieli și venituri;
 • Stabilirea de relații de părinte-copil (legături intre imobilizare și componentele sale) pentru raportări complexe ale imobilizărilor;
 • Posibilitatea de urmărire a imobilizărilor prin intermediul câmpurilor standard sau definite de utilizatori;
 • Posibilitatea de previzionare a cheltuielilor cu amortizarea pentru stabilirea bugetelor;
 • Vizualizarea istoricului unei imobilizări date;
 • Realizarea de reevaluări a imobilizărilor pe bază contabilă, a asigurării sau valorii de piață a unei imobilizări;
 • Înregistrarea informațiilor financiare de asigurare, licențiere și taxe ale unei imobilizări. Pe lângă aceasta se pot stabili avertizări pentru alertarea utilizatorilor asupra apropierii datelor ce necesită acțiune, de exemplu date de reînnoire a contractelor și licențelor sau termene pentru impozite.
Ciclului de viată al imobilizărilor:
 • Instalarea modulului de imobilizări
  • Definire/Import Clasificări, Grupuri și Seturi de Imobilizări
  • Introducerea inițială de imobilizări:
   • Manual
   • Import
 • Procesarea zilnică:
  • Crearea imobilizărilor din:
   • Contare facturi plătibile
   • Stocuri din Material Management
   • Intrări în jurnal
   • Proiecte
  • Crearea, revizuirea și postarea:
   • Cesiunilor
   • Transferurilor
   • Divizări
 • Procesare periodică:
  • Calcularea amortizării și contabilizarea acesteia
  • Reevaluarea imobilizărilor și contabilizarea acesteia
  • Previzionarea amortizării imobilizărilor fixe
 • Procesarea de sfârșit de an:
  • Inventar