14. Producție

Lista de Componente

Lista de componente folosite în procesul de producție al unui articol se definește în tab-ul BOM din fereastra Articole. Tab-ul este editabil doar dacă la definirea articolului a fost bifat Structuri / Rețete. Pentru a defini o structură/rețetă pentru un produs, se adaugă o înregistrare nouă în tab-ul BOM și se completează câmpurile:
 • Denumire, Descriere
 • Tip Structură = "Activ Curent"
 • Utilizare structura = "Producție"
După definirea rețetei în tab-ul BOM Component, se introduc componentele care vor fi folosite în procesul de producție, astfel:
 • Tip Componentă = "Articol Standard";
 • Articol Structură - articolul care se va consuma pentru obținerea produsului finit;
 • Cantitate Structura - cantitatea care se va consuma pentru obținerea unei unități din produsul finit;
 • Abatere permisă - procent admis ca abatere de consum de la cantitatea indicată în structură/rețetă (începând cu v14.06);
După introducerea sau modificarea componentelor se revine pe tab-ul Articol și se apasă butonul Verificare Structuri pentru a se valida rețeta introdusă. Dacă o componentă are la rândul ei o rețetă definită, aceasta trebuie la rândul ei validată. 

Articole pentru care s-a definit o rețetă vor fi afișate și în fereastra Structuri/Rețete, localizată în meniul ArticoleUn articol poate avea o singură rețetă activă la un moment dat. Ferestrele și procesele prin care se definesc și gestionează rețetele de producție sunt detaliate în capitolul Structuri.

Există posibilitatea de a importa în SocrateCloud rețetele definite prin surse externe. Validarea rețetei/structurii importate se realizează folosind procesul Verificare SCP, localizat în meniul Articole. Detalii în Import Date.

Comanda de Lucru

Comanda de lucru reprezintă documentul prin care se inițiază producția și conține informații despre produsul finit, componente, gestiunea unde se realizează producția și data în care are loc. În SocrateCloud pe baza comenzii de lucru pot genera bonuri de consum și de primire, documente prin care se urmăresc ieșirea din stoc a componentelor și respectiv intrarea în stoc a produsului finit.

Comenzile de lucru se înregistrează în fereastra Comandă de Lucru, localizată în meniul Producție. Sunt disponibile următoare câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/14-productie/Comanda%20de%20lucru%201.png

 • Nr. Document, Descriere, Referință Comandă
 • Tip Document - determină stările prin care trece documentul, documentele generate, planul de conturi folosit etc. Detalii în Tipuri Documente;
 • Comanda Client, Detaliu Comandă Client (informativ) - linia de comandă client pe baza căreia se introduce comanda de lucru;
 • Data comandă - data înregistrării comenzii de lucru;
 • Data promisă - data estimată pentru livrarea produsului finit;
 • Data contabilă - data folosită pentru înregistrarea tranzacțiilor contabile;
 • Terț, Adresa și Utilizator/Contact - terțul pentru care se înregistrează comanda (clientul);
Secțiunea Articol:
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/14-productie/Comanda%20de%20lucru%202.png
 • Articol, Instanta Set Proprietăți - produsul finit obținut în urma finalizării comenzii de producție. Se pot selecta doar articole pentru care s-a definit o structură/rețetă. Detalii în Structuri;
 • SCP - rețeta/structura utilizată pentru a determina componentele produsului finit;
 • Cantitatea introdusă, UM - cantitatea produsului finit, în funcție de unitatea de măsură selectată;
 • Gestiune și Celula - reprezintă locația unde vor fi stocate articolele pentru procesul de producție;
 • Regulă Livrare
 • Preț, Listă Prețuri , Valuta - determină prețul de intrare al produsului finit (vor fi preluate de bonul de primire generat);
 • Prioritate - se indică gradul de importanță (mare, medie, mică) pentru comandă. Se utilizează în acest caz în vederea executării, punerii în fabricație a unui anumit produs. Dacă există mai multe comenzi pentru un produs, ordinea procesării în calup este dictată de prioritate;
 • Aprobat - indică faptul că documentul a fost sau nu aprobat (dacă s-a definit un flux de aprobare). Detalii în Fluxuri;
 • Executat 
 • Data start, Data stop (informativ) - datele de începere, respectiv finalizare a procesului de producție;
Secțiunea Referințe - conține dimensiuni contabile de analiză. Detalii în Contabilitate;


Secțiunea Stare:

 • Stare Document - indică starea curentă a documentului;
 • Buton Acțiune Document:
  • "Pregătire" -> Stare Document "în Progres"  - comanda rămâne activă și liniile acesteia pot fi în modificate. Începând cu v16.12, rezervă stocul pentru producție:
   • articolele consumate/produse actualizează cantitatea rezervată din stoc, iar bonurile de consum/primire, procesate, generate  pe baza comenzii de lucru vor stinge cantitatea rezervată;
   • în cazul în care gestiunea de pe comandă nu corespunde cu gestiunile bonurilor de consum/primire, aceasta trebuie închisă pentru a se corecta cantitățile comandate/rezervate din stoc;
  • "Finalizează" -> Stare Document "Finalizat" - generează toate efectele comenzii în sistem;
  • "Anulare" -> Stare Document: "Anulat" - anulează efectele documentului în sistem și împiedică orice altă procesare ulterioară a documentului;
  • "Închide" -> Stare Document "Închis" - determină închiderea definitivă a documentului. Nu va mai putea fi aplicată nici o altă acțiune asupra documentului;
 • Buton Copy Lines - se utilizează pentru a genera liniile comenzii de lucru (necesarul de materiale) pe baza unei alte comenzi de lucru;
 • Buton Generate Disposed Componentsse utilizează pentru a genera liniile comenzii de lucru (necesarul de materiale) pe baza pe baza rețetei/structurii produsului finit.  În urma rulării procesului, în tab-ul Work Order Line, vor astfel aduse automat, conform rețetei de producție, articolele și cantitățile aferente ce vor fi consumate;
 • Buton Generate Production - se utilizează pentru a genera bonul de primire prin care introduce în stoc produsul finit rezultat în urma producției;
 • Buton Generare Bon Consum - se utilizează pentru a genera bonul de consum prin care se scot din stoc articolele dispuse pentru producție;
În tab-ul Bon Primire sunt afișate bonul de primire și bonul de consum, generate pe baza comenzii de lucru.

Necesarul de materiale

Necesarul de materiale pentru o comandă de lucru poate fi gestionat în tab-ul Materiale COL. Înregistrările din acest tab pot fi generate pe baza unei rețete, pe baza unei alte comenzi de lucru sau pot fi introduse manual. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/14-productie/Work%20Order%20Line.png
 • Nr Rând, Descriere
 • Terț, Adresă (informativ) - terțul pentru care a fost introdusă comanda de lucru;
 • Articol, Instanță Set Proprietăți - articolul dispus pentru producție;
 • Gestiune, Celulă - celula și gestiunea articolului dispus;
 • Cant Dispusă, UM - cantitatea de articol dispus;
 • Cant Consumată - cantitatea de pe bonurile de consum generate pe baza comenzii de producție;
 • Data Înstrăinării -  data dispunerii articolului pentru producție;
 • Data Promisă - data estimată pentru dispunerea articolului;
 • ISCONSUMED - se indică dacă articolele dispuse trebuie sau nu consumate;
 • Utilizare Structură (menținut de sistem) - indică faptul că linia a fost generată pe baza unei rețete;
Secțiunea Referințe:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/14-productie/Referinte%20Order%20Line.png
 • Societate Trx, Campanie, Proiect, etc. dimensiuni contabile de analiză. Detalii în Contabilitate;
 • Abatere Admisă - procent admis ca abatere de consum de la cantitatea indicată în structură/rețetă; 
Tab-ul Match Work Order afișează linia asociată de pe bonul de consum generat de pe comanda de lucru. 

Generare Bon Consum

Bonul de consum prin care înregistrează ieșirea din stoc a articolelor dispuse pentru producție poate fi generat de pe o comandă de lucru finalizată prin apăsarea butonului Generare Bon Consum. Bonul de consum generat va avea următoarele proprietăți:
 • Data Mișcare = data la care se rulează procesul, indiferent de data comenzii de lucru;
 • Gestiunea = gestiunea introdusă pe comanda de lucru;
 • Data = data curentă;
 • Tip Document = tipul de document folosit pentru consum selectat la definiția tipului de document folosit pe comanda de lucru;
 • Detalii Bon - va conține câte o înregistrare pentru fiecare articol din liniile comenzii de lucru (dispoziția de lucru):
  • Articol, Cant, PrețCelulă - vor fi preluate de pe liniile comenzii de lucru; 
Fereastra Generare Consumuri - Comenzi de Lucru, localizată în meniul Producție, permite generarea bonurilor de consum în calup, pentru mai multe comenzi de lucru cu aceeași gestiune. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/14-productie/Generare%20Consumuri.png
 • Gestiune, Comandă Producție, Terț - filtre de selectie pentru comenzile de lucru afișate în fereastră;
 • Buton Caută înregistrare - se apasă pentru a afișa o listă de comenzi de lucru, în funcție de parametrii selectațiVor afișate doar comenzi de lucru care nu au asociate bonuri de consum;
 • Buton Proces - se apasă pentru a genera câte un bon de consum pentru fiecare comandă de lucru selectată, la data curentă - indiferent de data comenzii, în starea determinată de acțiunea selectată în câmpul Acțiune Document;

Generare Bon Primire

Bonul de primire prin care se înregistrează intrarea în stoc a produsului finit rezultat în urma producției se generează de pe o comanda de lucru finalizată prin apăsarea butonului Generate Production. Bonul generat va avea următoarele proprietăți:
 • Data Mișcare = data la care se rulează procesul, indiferent de data comenzii de lucru;
 • Tipul de document  = tipul de document folosit pentru primire selectat la definiția tipului de document folosit pe comanda de lucru;
 • Listă Prețuri, Valuta - preluate de pe comanda de producție;
 • Gestiunea = gestiunea introdusă pe comanda de lucru;
 • Detalii Bon: Articol, Cant, Preț = produsul finit, prețul și cantitatea aferentă, selectate pe comanda de producție;
Obs: Pentru generarea cu succes a bonului de primire logarea în SocrateCloud trebuie să se facă cu societatea documentului (comenzii de lucru).

Calcul Cost Producție

Procesul Generare Prețuri Producție, localizat în meniul Producție, se utilizează pentru a determina prețul de producție pentru o comandă de lucru. Procesul generează prețuri de producție pentru comenzile de lucru cu stare document "închis",  pe baza bonurilor de consum finalizate și transferate generate pe baza comenzii. Rezultatul generat va conține:
 • Confirmarea procesului calcul de preț ;
 • Valuta în care s-a calculat prețul de producție;
 • Valoare total producție conform bonului de consum;
 • Unitatea de măsură UM;
 • Total unități de măsură produse;
 • Preţ producție/produs conform bon primire.

Rapoarte

Raportul Starea Comenzilor de Producție returnează informații cu privire la starea comenzilor de lucru ,cu posibilitate de filtru pe articol, interval data comenzi, bon primire și/sau bon consum.
Raportul Producție cu Componente returnează, în funcție de parametrii selectați, informații cu privire la comenzile de lucru înregistrate împreună cu bonurile de primire și bonurile de consum aferente.