13.3. Distribuție Costuri pe NIR

Pot exista situații când se primește o factură pentru costuri adiționale la un NIR deja facturat. Acestea pot include cheltuieli de transport, de manipulare sau alte taxe, chiar și discount-uri. Dacă se dorește alocarea acestor costuri adiționale la articolele recepționate atunci se crează o factură furnizor de costuri adiționale. Este, de asemenea, posibilă alocarea de costuri adiționale și prin intermediul facturii inițiale (cea care conține produsele recepționate), folosind articole separate în baza cărora se realizează alocarea.
Detaliul de factură furnizor care reprezintă costurile adiționale trebuie sa conțină un articol nestocabil, de tip serviciu sau cheltuială! (nu sunt admise rândurile cu Diverse).

După ce se salvează factura și detaliul prin care se înregistrează costurile adiționale, pe înregistrarea aferentă din fereastra Facturi Furnizor, tab Detalii, va fi disponibil subtab-ul Landed Costs care se utilizează pentru a introduce recepția (NIR), detaliul de pe recepție sau articolul recepționat la care se alocă valoarea costurilor adiționale. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/13-costuri/1332costuri-aditionale/Landed%20Costs.png
 • Distribuție Cost - determină regula de distribuție a costurilor adiționale. Valoarea va fi distribuită ponderat pe fiecare instanță generată pe baza recepției, detaliului sau articolului recepționat, în funcție de valorile existente atributul selectat:
  • "Costuri" 
  • "Cantitate"
  • "Greutate"
  • "Volum"
  • "Rând"
  • "Taxe Vamale" - valoarea costului de repartizat pentru fiecare articol se va calcula: "Baza calcul vama * % taxa vamala asociata articolului". Unde Baza calcul vama este compusa (suma) din urmatoarele valori în lei:
   • Valoare Factura Furnizor marfa (FF asociata de NIR-ul asupra căruia se face repartizarea) convertita în lei/la cursul de pe document.
   • Alte valori repartizate prin Landed Cost asupra NIR-ului asupra căruia se face prezenta repartizare. (convertite în lei/la cursul de pe document). Se aduc doar acele Landed Costuri care au bifa de "Intra în baza de calcul Declarație Vamala".
   • Se iau în considerare doar LC procesate (adică facturile care au LC și sunt finalizate)
 • Element Cost - elementul utilizat pentru înregistrarea costului adițional. Elementul, se definește în fereastra Element Cost și trebuie să aibă următoarele proprietăți:
  • Tip Element Cost = "Material";
  • Metodă Costuri = <nimic>;
 • Descriere - descriere relevantă pentru distribuția de costuri adiționale;
 • Livrare/Recepție, Detaliu, Articol - determină articolele pentru care se distribuie valoarea costurilor adiționale;
 • Buton Repartizare Costuri - costurile sunt repartizate pe articol (instantă) ponderat, în funcție de baza de distribuție cost;
Pentru a vedea rezultatele după completarea procesului, se face click pe tab-ul Landed Cost AllocationÎn acest tab se găseşte câmpul de tip checkbox numit Intră în bază calcul. Acest câmp selectat se foloseste pentru un algoritm de repartizare de taxe vamale sau comisioane vamale, care se fac pe baza unor procente predefinite la nivelul articolelor. Astfel, pentru a stabili "baza" asupra căreia se face calculul pentru taxe/comisioane, se foloseste bifa pentru acele costuri adiționale care formează baza (transport, manipulare, asigurare etc) și care trebuie sa fie operate înaintea taxelor/comisioanelor.

Notă: Acest tab este vizibil numai dacă s-a selectat în Preferinţe Utilizatri opțiunea Afişează funcţionalitate avansată

Începând cu v18.03 a fost limitată procedura de alocare a costurilor adiționale asupra recepțiilor astfel încât alocarea se realizează doar asupra articolelor recepționate de tip ”Produs” stocabil !

Contabilitate

Incepand cu versiunea 16.11 contarea landed-cost la nivel de categorie articol si gestiune se face in functie de conturile setare la nivel de contabilitate categorie articol si contabilitate gestiune.

Ex: pentru articolul " Test" se doreste contarea distincta pentru cele 2 gestiuni existante astfel : pentru gestiunea "A"se doreste contarea pe contul 301 iar pentru gestiunea "B" se doreste contarea pe contul 302
       - Setari pentru gestiunea "A" : in tab-ul contabilitate la nivel de categorie articol se va selecta in campurile Active/Stocuri(CNT) si Ajustare Cont(CNT) acelasi cont in cazul de fata contul 301 iar in campul Cost descarcare(CNT) se va selecta contul de cheltuiala aferent descarcarii de gestiune al articolului de stoc selectat , in tab-ul contabilitate al gestiunii nu se vor modifica setarile ;
       - Setari pentru gestiunea "B" : in tab-ul contabilitate la nivel de categorie articol se va selecta la Active/Stocuri 1 (CNT) si Ajustare Cost 1 (CNT) acelasi cont in cazul de fata contul 302 iar in campul Cost descarcare 1 (CNT) se va selecta contul de cheltuiala aferent descarcarii de gestiune al articolului de stoc selectat, in tab-ul contabilitate al gestiunii la Active/Stocuri 1 CNT) , Ajustare Cost 1 (CNT) si Cost descarcare 1 (CNT) se vor vor completa aceleasi informatii completate la nivel de articol in exemplul dat contul 302 .

Campurile  Active/Stocuri 3 CNT) , Ajustare Cost 3 (CNT) si Cost descarcare 3 (CNT) sunt folosite in cazul in care se doreste contarea contabila distinct al aceluiasi articol pe cele 3 gestiuni

Ștergere Costuri Adiționale

Începând cu v2.2 procesul denumit "Ştergere Costuri şi Transferuri" a fost îmbunătățit şi astfel oferă posibilitatea de a şterge din costuri şi din contabilitate acele facturi furnizor care au dus la formarea de Landed Costs. În general procesul se poate folosi şi pentru a şterge postarea Facturilor Furnizor indiferent de tipul acestora. Documentele a căror efecte (postare şi cost) pot fi șterse cu ajutorul acestui proces sunt:
 • Facturi furnizor (AP Invoice);
 • Asocieri NIR-FF (MatchINV);
 • Asocieri COF-NIR (MatchPO);
 • Avize de Expediţie (Material Delivery);
 • Bonuri de Transfer (Material Movement);
 • Bonuri de Primire/Consum (Material Physical Inventory).