13.1.3. Reguli Anulare şi Stornare

Următoarle reguli se aplică la stornarea sau anularea documentelor care afectează stocul:

 Acţiunea  Tipul de articol+metodă+nivel
 Operaţiunea  Documentul  Regula  Observaţii
ANULARE  A1 FARA LOT+FIFO+BATCH
 A2 CU LOT+FIFO+BATCH
 A3 FARA LOT+FIFO+SOCIETATE
 A4 CU LOT+FIFO+SOCIETATE
 A5 FARA LOT+FIFO+TITULAR
 A6 CU LOT+FIFO+TITULAR
[ Intrare ]
Recepţie  1. Se anulează doar dacă mai există suficientă cantitate din intrarea respectivă (din instanţa respectivă).
 2. Se produce ieşirea exact pe instanţele introduse de NIR-ul original.
 3. Anularea şterge automat Asocierile NIR-FF şi şterge postarea NIR-ului. Repostarea se face cu 0=0.
 În caz că există LC aplicat la NIR-ul care se anulează, anularea nu se produce; se dă mesaj de informare despre facturile de LC aplicate.
 Nu pot exista diferenţe de valoare între perechile de documente, postarea fiind tot timpul 0.
STORNARE  A1 FARA LOT+FIFO+BATCH

[ Intrare ] Recepţie  1. Se stornează doar dacă există stoc fizic suficient, indiferent de instanţe!
 2. Se produce ieşirea pe instanţe FIFO, conform stocului tranzacţional. Acestea determină şi costurile (v2.1).
 3. Stornarea se produce la data curentă formând asocieri NIR-FF storno şi COF-NIR storno (v2.1).
 4. Nu se pot storna NIR-uri cu cantităţi negative.
 5. Nu se pot storna NIR-uri dacă sunt legate de Asocieri COF-NIR ce au bifa de "Cost Updated".
 6. Nu se pot storna NIR-uri care nu au Asocieri NIR-FF complete.
 Din v2.1, în caz că există LC aplicat la NIR-ul care se stornează, stornarea se produce!

 Din v2.1 s-a modificat postarea pentru Asocierea NIR-FF storno, pentru a posta valoarea originala identică, iar diferenţa până la cost este trecută pe contul de "Diferenţe preţ achiziţie".

 Din v2.1 nu se pot şterge Asocierile NIR-FF perechi (normal şi storno).

 Din v2.1, la generarea Asocierilor COF-NIR-storno se foloseşte prima instanta descărcată de NIR-ul storno.

 Din v2.1, procesul "Process Match Order Costs(SocrateOpen)" ce actualizează coada pentru asocierile selectate, nu va ţine cont de asocierile legate de NIR-uri storno. Începând cu versiunea 13.10 procesul a fost scos din meniu, actualizarea costuri coada realizându-se automat.
 STORNARE  A3 FARA LOT+FIFO+SOCIETATE
 A5 FARA LOT+FIFO+TITULAR
[ Intrare ]  Recepţie  1. Se stornează doar dacă există stoc fizic suficient, indiferent de instanţe.
 1a. Se produce ieşirea pe instanţe FIFO, conform stocului tranzacţional.
 1b. Separat, se aplică FIFO şi în costuri, putând să obţin alte instanţe.
 2. Stornarea se produce la data curentă formând asocieri NIR-FF storno (v2.1).
 3. Nu se pot storna NIR-uri cu cantităţi negative.
 4. Nu se pot storna NIR-uri dacă sunt legate de Asocieri COF-NIR ce au bifa de "Cost Updated".
 5. Nu se pot storna NIR-uri care nu au Asocieri NIR-FF complete.

 Din v2.1, în caz că există LC aplicat la NIR-ul care se stornează, stornarea se produce!

 Din v2.1 s-a modificat postarea pentru Asocierea NIR-FF storno, pentru a posta valoarea originala identică, iar diferenţa până la cost este trecută pe contul de "Diferenţe preţ achiziţie".

 Din v2.1 nu se pot şterge Asocierile NIR-FF perechi (normal şi storno).

 Din v2.1, la generarea Asocierilor COF-NIR-storno se foloseşte prima instanta descărcată de NIR-ul storno.

 Din v2.1, procesul "Process Match Order Costs(SocrateOpen)" ce actualizează coada pentru asocierile selectate, nu va ţine cont de asocierile legate de NIR-uri storno. Începând cu versiunea 13.10 procesul a fost scos din meniu, actualizarea costuri coada realizându-se automat.
STORNARE 
 A2 CU LOT+FIFO+BATCH
 A4 CU LOT+FIFO+SOCIETATE
 A6 CU LOT+FIFO+TITULAR
[ Intrare ] Recepţie  1. Se stornează doar dacă mai există suficientă cantitate din intrarea respectivă (din lotul respectiv).
 2. Se produce ieşirea exact pe loturile introduse de NIR-ul original! E excepţia de la regula de bază.
 3. Stornarea se produce la data curentă formând asocieri NIR-FF storno (v2.1)
 4. Nu se pot storna NIR-uri cu cantităţi negative.
 5. Nu se pot storna NIR-uri dacă sunt legate de Asocieri COF-NIR ce au bifa de "Cost Updated".
 6. Nu se pot storna NIR-uri care nu au Asocieri NIR-FF complete.

 Din v2.1, în caz că există LC aplicat la NIR-ul care se stornează, stornarea se produce!

 Din v2.1 s-a modificat postarea pentru Asocierea NIR-FF storno, pentru a posta valoarea originala identică, iar diferenţa până la cost este trecută pe contul de "Diferenţe preţ achiziţie".

 Din v2.1 nu se pot şterge Asocierile NIR-FF perechi (normal şi storno).

 Din v2.1, la generarea Asocierilor COF-NIR-storno se foloseşte prima instanta descărcată de NIR-ul storno.

 Din v2.1, procesul "Process Match Order Costs(SocrateOpen)" ce actualizează coada pentru asocierile selectate, nu va ţine cont de asocierile legate de NIR-uri storno. Începând cu versiunea 13.10 procesul a fost scos din meniu, actualizarea costuri coada realizându-se automat..
STORNARE
(manuală)
 A1 FARA LOT+FIFO+BATCH
 A3 FARA LOT+FIFO+SOCIETATE
 A5 FARA LOT+FIFO+TITULAR
[ Intrare ] Recepţie
(manual cu cantitate negativă)
 1. Preia comportamentul documentelor de ieşire, cu limitări.
 2. Pentru articole fără lot se aplică regula de descărcare de gestiune (FIFO).
 3. Limitarea apare în cazul în care unui stoc îi corespunde şi un cost suplimentar, caz în care acest cost nu se va descărca. (eliminată din v2.1)
 Anularea şi stornarea acestui tip de document repune stocurile exact cum au fost, operaţiunea fiind o încărcare pe aceleaşi instanţe şi loturi.
STORNARE
(manuală)
 A2 CU LOT+FIFO+BATCH
 A4 CU LOT+FIFO+SOCIETATE
 A6 CU LOT+FIFO+TITULAR
[ Intrare ] 
Recepţie
(manual cu cantitate negativă)
 1. Preia comportamentul documentelor de ieşire, cu limitări.
 2. Pentru articole cu lot sistemul va cere indicarea loturilor (selecţie manuală).
 3. Limitarea apare în cazul în care unui stoc/lot îi corespunde şi un cost suplimentar, caz în care acest cost nu se va descărca. (eliminată din v2.1)
 Anularea şi stornarea acestui tip de document repune stocurile exact cum au fost, operaţiunea fiind o încărcare pe aceleaşi instanţe şi loturi.
Acţiunea 
 Tipul de articol+metodă+nivel Operaţiunea 
Documentul 
 Regula  Observaţii
ANULARE
 A1 FARA LOT+FIFO+BATCH
 A2 CU LOT+FIFO+BATCH
 A3 FARA LOT+FIFO+SOCIETATE
 A4 CU LOT+FIFO+SOCIETATE
 A5 FARA LOT+FIFO+TITULAR
 A6 CU LOT+FIFO+TITULAR
[ Intrare ] Bon de primire
 1. Se anulează doar dacă mai există suficientă cantitate din intrarea respectivă (din instanţa respectivă).
 2. Se produce ieşirea exact pe instanţele introduse de BP-ul original.
 Nu pot exista diferenţe de valoare între perechile de documente.
STORNARE
 A1 FARA LOT+FIFO+BATCH

[ Intrare ] Bon de primire
 1. Se stornează FIFO, adică se descarcă din instanţele care au stoc la momentul stornării.
 Pot exista diferenţe de valoare între documentul original şi perechea sa storno datorită selecţiei FIFO la descărcare. Dacă instanţele selectate la descărcare au şi LC atunci se descarcă şi acest cost suplimentar.
STORNARE 
 A3 FARA LOT+FIFO+SOCIETATE
 A5 FARA LOT+FIFO+TITULAR
[ Intrare ] Bon de primire  1. Se stornează FIFO, adică se descarcă tranzacţional din instanţele care au stoc la momentul stornării. Postarea face descărcare FIFO din cost coadă (v2.1)
 Nivelele Societate şi Titular nu au sincronizare între instanţele din stoc şi cele din cost. Cheia de verificare este doar la nivel de total cantitate.
 Pot exista diferenţe de valoare între documentul original şi perechea sa storno datorită selecţiei FIFO la descărcare. Dacă instanţele selectate la descărcare au şi LC atunci se descarcă şi acest cost suplimentar.
STORNARE  A2 CU LOT+FIFO+BATCH
 A4 CU LOT+FIFO+SOCIETATE
 A6 CU LOT+FIFO+TITULAR
[ Intrare ] Bon de primire
 1. Se stornează doar dacă mai există suficientă cantitate din intrarea respectivă (din instanţa respectivă).
 2. Se produce ieşirea exact pe lotul introdus pe BP-ul original. E excepţia de la regula de bază.
 Nu pot exista diferenţe de valoare între perechile de documente.
STORNARE
(manuală)
 A1 FARA LOT+FIFO+BATCH
 A3 FARA LOT+FIFO+SOCIETATE
 A5 FARA LOT+FIFO+TITULAR
[ Intrare ]
Bon de primire 
(manual cu cantitate negativă)
 1. Preia comportamentul documentelor de ieşire.
 2. Pentru articole fără lot se aplică regula de descărcare de gestiune (FIFO).
 
 Nu pot exista diferenţe de valoare între perechile de documente.
 Anularea şi stornarea acestui tip de document repune stocurile exact cum au fost, operaţiunea fiind o încărcare pe aceleaşi instanţe şi loturi.
STORNARE
(manuală)
 A2 CU LOT+FIFO+BATCH
 A4 CU LOT+FIFO+SOCIETATE
 A6 CU LOT+FIFO+TITULAR
[ Intrare ] Bon de primire
(manual cu cantitate negativă)
 1. Preia comportamentul documentelor de ieşire.
 2. Pentru articole cu lot operatorul indică lotul pentru descărcare.
Nu pot exista diferenţe de valoare între perechile de documente.
 Anularea şi stornarea acestui tip de document repune stocurile exact cum au fost, operaţiunea fiind o încărcare pe aceleaşi instanţe şi loturi.
Acţiunea Tipul de articol+metodă+nivel Operaţiunea Documentul  Regula  Observaţii
ANULARE
 A1 FARA LOT+FIFO+BATCH
 A2 CU LOT+FIFO+BATCH
 A3 FARA LOT+FIFO+SOCIETATE
 A4 CU LOT+FIFO+SOCIETATE
 A5 FARA LOT+FIFO+TITULAR
 A6 CU LOT+FIFO+TITULAR
[ Ieşire ] Bon de consum  1. Anularea se produce exact pe instanţele descărcate de BC-ul original.  Nu pot exista diferenţe de valoare între perechile de documente.
 Se anulează (încarcă) corect şi LC pe instanţele originale dacă a fost cazul, inclusiv cele de tip discount.
STORNARE  A1 FARA LOT+FIFO+BATCH
 A2 CU LOT+FIFO+BATCH
 A3 FARA LOT+FIFO+SOCIETATE
 A4 CU LOT+FIFO+SOCIETATE
 A5 FARA LOT+FIFO+TITULAR
 A6 CU LOT+FIFO+TITULAR
[ Ieşire ] Bon de consum  1. Stornarea se produce exact pe instanţele descărcate de BC-ul original. Nu pot exista diferenţe de valoare între perechile de documente.
 Se anulează (încarcă) corect şi LC pe instanţele originale dacă a fost cazul, inclusiv cele de tip discount.
 STORNARE
(manuală)
 A1 FARA LOT+FIFO+BATCH
 A2 CU LOT+FIFO+BATCH
[ Ieşire ] Bon de consum(manual cu cantitate negativă)  1. Se face o încărcare a stocului automat pe prima (cea mai veche) instanţă care mai are stoc în momentul finalizării. Valoarea este dată de instanţa respectivă.
 2. Se face o încărcare a stocului automat pe lotul selectat. Valoarea este dată de lotul respectiv.
 Valoarea trecută la preţ pe acest tip de document este ignorată.
 Anularea descarcă exact din instanţele de pe documentul original şi doar dacă există stoc suficient la momentul operaţiunii respective.
 STORNARE
(manuală)
 A3 FARA LOT+FIFO+SOCIETATE
 A5 FARA LOT+FIFO+TITULAR
 A4 CU LOT+FIFO+SOCIETATE
 A6 CU LOT+FIFO+TITULAR
[ Ieşire ] Bon de consum(manual cu cantitate negativă)  1. Se face o încărcare a stocului automat pe prima (cea mai veche) instanţă care mai are stoc în momentul finalizării, sau pe lotul ales. Pe detaliu document există câmp de preţ dar acesta este ignorat la postare, din v2.1. Postarea se realizează la preţul dat de instanţa determinată de sistem.  Anularea descarcă exact din instanţele de pe documentul original şi doar dacă există stoc suficient la momentul operaţiunii respective. Anularea se face exact la aceeaşi valoare cu cea de pe documentul original, din v2.1

 ATENŢIE ! Nu operaţi astfel de documente pentru că este posibil ca tranzacţional să funcţioneze dar postarea să nu fie cu succes. Postarea, ca excepţie, încearcă să descarce din instanţele de pe documentele originale!
Acţiunea
Tipul de articol+metodă+nivel Operaţiunea Documentul  Regula  Observaţii
ANULARE  A1 FARA LOT+FIFO+BATCH
 A2 CU LOT+FIFO+BATCH
 A3 FARA LOT+FIFO+SOCIETATE
 A4 CU LOT+FIFO+SOCIETATE
 A5 FARA LOT+FIFO+TITULAR
 A6 CU LOT+FIFO+TITULAR
[ Ieşire ] Aviz de expediţie
 1. Anularea se produce exact pe instanţele descărcate de documentul original.
 2. Anularea produce automat ştergerea Asocierilor AC-FC şi şterge postarea AC şi detaliilor din costuri. Repostarea se face cu 0=0.
 Nu pot exista diferenţe de valoare între perechile de documente.
 Se anulează (încarcă) corect şi LC pe instanţele originale dacă a fost cazul,inclusiv cele de tip discount.
STORNARE  A1 FARA LOT+FIFO+BATCH
 A2 CU LOT+FIFO+BATCH
 A3 FARA LOT+FIFO+SOCIETATE
 A4 CU LOT+FIFO+SOCIETATE
 A5 FARA LOT+FIFO+TITULAR
 A6 CU LOT+FIFO+TITULAR
 [ Ieşire ]  Aviz de expediţie  1. Stornarea se produce exact pe instanţele descărcate de documentul original.
 2. Stornarea nu alterează asocierile AC-FC existente.
 Nu pot exista diferenţe de valoare între perechile de documente.
 Se anulează (încarcă) corect şi LC pe instanţele originale dacă a fost cazul, inclusiv cele de tip discount.

 La Anularea unei Comenzi client rezultă Stornarea Avizului şi a Facturii generate de pe comanda respectivă, dacă documentele erau în starea Finalizat. Altfel se anulează.
 STORNARE
(manuală)
 A1 FARA LOT+FIFO+BATCH
 A2 CU LOT+FIFO+BATCH
 A3 FARA LOT+FIFO+SOCIETATE
 A4 CU LOT+FIFO+SOCIETATE
 A5 FARA LOT+FIFO+TITULAR
 A6 CU LOT+FIFO+TITULAR
 [ Ieşire ] Aviz de expediţie (manual cu cantitate negativă)
 1. Se face o încărcare a stocului automat pe prima (cea mai veche) instanţă sau lot care mai are stoc în momentul finalizării. Valoarea este dată de instanţa respectivă.  Anularea descarcă exact din instanţele de pe documentul original şi doar dacă există stoc suficient la momentul operaţiunii respective. Anularea se face exact la aceeaşi valoare cu cea de pe documentul original.
 Stornarea descarcă FIFO doar pentru instanţe, deci pot avea diferenţe între documentele pereche, însă acest lucru nu produce de-balansări pentru că ceea ce s-a încărcat la un moment dat s-a descărcat între timp.
 Acţiunea  Tipul de articol+metodă+nivel  Operaţiunea Documentul 
 Regula  Observaţii
ANULARE  A1 FARA LOT+FIFO+BATCH

[Ieşire+Intrare] Bon de transfer
 1. Simultan se face o încărcare şi o descărcare de stoc. Descărcarea este cea care stabileşte instanţele şi valorile, conform FIFO.
 2. Anularea se produce exact pe aceleaşi instanţe şi valori.
 3. Se anulează doar dacă mai există suficientă cantitate din intrarea respectivă (din instanţa respectivă).
 Nu pot exista diferenţe de valoare între perechile de documente.
 Se anulează/stornează corect şi LC pe instanţele originale dacă a fost cazul,inclusiv cele de tip discount.
 ANULARE  A3 FARA LOT+FIFO+SOCIETATE
 A5 FARA LOT+FIFO+TITULAR
[Ieşire+Intrare]  Bon de transfer  1. Simultan se face o încărcare şi o descărcare de stoc. Descărcarea este cea care stabileşte instanţele şi valorile, conform FIFO.
 2. Anularea se produce exact pe aceleaşi instanţe şi valori.
 3. Limitări: dacă transferul este între două societăţi diferite şi se transferă mai mult de o instanţă, postarea nu se poate realiza! (v2.1)
 4. Limitări: dacă nu există în coadă cantitatea necesară pe instanţa de pe documentul retur (storno), sau pe o primă instanţă FIFO, atunci postarea nu se poate realiza! (v2.1)
 ATENŢIE ! Nu operaţi astfel de documente descrise la punctul 3 pentru că este posibil ca tranzacţional să funcţioneze dar postarea să nu fie cu succes.

Pentru cazul de la punctul 4, determinaţi o primă instanţă în coadă care are suficientă cantitate şi treceţi-o pe aceasta pe BT.
 ANULARE  A2 CU LOT+FIFO+BATCH
 A4 CU LOT+FIFO+SOCIETATE
 A6 CU LOT+FIFO+TITULAR
[Ieşire+Intrare] Bon de transfer  1. Simultan se face o încărcare şi o descărcare de stoc. Descărcarea se face pe loturile selectate iar valorile sunt aferente acestora.
 2. Anularea se produce exact pe aceleaşi loturi. Anularea NU se poate realiza în situaţiile în care documentul original face o mutare cu schimbarea loturilor! (v2.1)
 3. Se anulează doar dacă mai există suficientă cantitate din intrarea respectivă (din instanţa respectivă).
 4. Atenţie! mutările de pe un lot pe altul produc modificarea preţului lotului pe care se face intrarea!!! (medie ponderată cu cantitatea).
 Nu pot exista diferenţe de valoare între perechile de documente.
 Se anulează/stornează corect şi LC pe instanţele originale dacă a fost cazul,inclusiv cele de tip discount.
STORNARE  A1 FARA LOT+FIFO+BATCH
[Ieşire+Intrare] Bon de transfer  1. Simultan se face o încărcare şi o descărcare de stoc. Descărcarea este cea care stabileşte instanţele şi valorile, conform FIFO.
 2. Stornarea se produce FIFO, la data curentă.(v2.1)
 Pot exista diferenţe de valoare între perechile de documente.
 Se recomandă a se lucra cu BT normal în locul unui storno.
 Se stornează corect şi LC pe instanţele FIFO dacă a fost cazul, inclusiv cele de tip discount.
 STORNARE  A3 FARA LOT+FIFO+SOCIETATE
 A5 FARA LOT+FIFO+TITULAR
[Ieşire+Intrare]  Bon de transfer  1. Simultan se face o încărcare şi o descărcare de stoc. Descărcarea este cea care stabileşte instanţele şi valorile, conform FIFO.
 2. Stornarea se produce FIFO, la data curentă.(v2.1)
 3. Limitări: dacă transferul este între două societăţi diferite şi se transferă mai mult de o instanţă, postarea nu se poate realiza! (v2.1)
 4. Limitări: dacă nu există în coadă cantitatea necesară pe instanţa de pe documentul retur (storno), sau pe o primă instanţă FIFO, atunci postarea nu se poate realiza! (v2.1)
 ATENŢIE ! Nu operaţi astfel de documente descrise la punctul 3 pentru că este posibil ca tranzacţional să funcţioneze dar postarea să nu fie cu succes.

Pentru cazul de la punctul 4, determinaţi o primă instanţă în coadă care are suficientă cantitate şi treceţi-o pe aceasta pe BT.
 STORNARE
 A2 CU LOT+FIFO+BATCH
 A4 CU LOT+FIFO+SOCIETATE
 A6 CU LOT+FIFO+TITULAR
[Ieşire+Intrare]  Bon de transfer  1. Simultan se face o încărcare şi o descărcare de stoc. Descărcarea se face pe loturile selectate iar valorile sunt aferente acestora.
 2. Stornarea se produce exact pe aceleaşi loturi, la data curentă. Stornarea NU se poate realiza în situaţiile în care documentul original face o mutare cu schimbarea loturilor! (v2.1)
 3. Se stornează doar dacă mai există suficientă cantitate din intrarea respectivă (din instanţa respectivă).
 4. Atenţie! mutările de pe un lot pe altul produc modificarea preţului lotului pe care se face intrarea!!! (medie ponderată cu cantitatea).
 Nu pot exista diferenţe de valoare între perechile de documente.
 Se anulează/stornează corect şi LC pe instanţele originale dacă a fost cazul,inclusiv cele de tip discount.