13.1.2. Documente cu efecte asupra costurilor

Reguli noi introduse odată cu SocrateCloud 13.03

1. MatchPO şi MatchINV - ambele se duc în costuri funcţie de valoarea din câmpul "Match Requirement" de pe Recepţie (NIR);
2. Câmpul "Match Requirement" de pe NIR e obligatoriu şi apare inca din draft cu valoarea implicită setată de pe Titular; câmpul devine needitabil după postarea Recepţiei;
3. Întotdeauna la postarea MatchINV şi MatchPO se verifică existenţa costurilor;
4. Ca să pot schimba valoarea "Match Requirement" trebuie să depostez recepţia inclusiv MatchINV sau MatchPO care a scris în costuri.

Reguli noi introduse odată cu SocrateCloud 13.07 pentru metoda PMP

1. Anularea documentelor de ieșire (intrare pozitiva cantitativ) modifica valoare PMP in costuri.


 Document Stocuri Contabilitate Costuri Observaţii
 Comandă furnizor
 --- --- (detalii) În momentul postării în contabilitate este înregistrată informaţia în detalii costuri. Acest lucru ajută în cazurile în care la recepţie se alege postarea după valorile de pe comandă.
 RecepţieÎncarcă stocul fizic.
Resetează stocul comandat prin intermediul Asocierii COF-NIR
 D - cont active/stoc (articol)
 C - cont de recepții nefacturate (terț)
 --- La anulare NIR-ul încearcă să descarce exact din instanţele încărcate de NIR-ul original. Dacă există ieşiri sau LC-uri repartizate atunci NU se poate face anularea.
 La stornare se aplică metoda de cost stabilită (FIFO) pe instanţele existente (stoc curent). Diferenţele dintre NIR şi valoarea de descărcare se postează pe asocierea NIR-FF(v2.1).
Dacă anularea s-a efectuat cu succes atunci NIR-ul original şi cel obţinut sunt "Netransferate" şi sistemul a şters toate Asocierile COF-NIR şi respectiv NIR-FF. La postare rezultă înregistrări cu valoare 0.
Stornarea se face întotdeauna la data curentă (v2.1). Dacă stornarea s-a făcut cu succes rezultă Asocieri NIR-FF cu minus care urmează să fie postate şi care iau data NIR-ului storno, data curentă.
La operare manuală cu cantitate negativă se comportă ca un document de ieşire, cu descărcare FIFO Ţine cont de LC aferente doar din v2.1!
 Asociere COF-NIR ---  ---  Detalii costuri;
 Cost coadă + 
Afectează costurile pentru oricare dintre valorile "Purchase Order",  "Purchase Order and Invoice" sau "None" din câmpul "Receipt Match Requirement" de pe NIR.
 Asociere NIR-FF
 --- D - cont de recepții nefacturate (terţ)
 C - cont în curs de aprovizionare (articol)
 Detalii costuri;
 Cost coadă +
Afectează costurile doar pentru valoarea "Invoice" din câmpul "Receipt Match Requirement" de pe NIR.

La anulare NIR se şterg complet asocierile NIR-FF existente şi se refac costurile.
La stornare NIR se generează asocierile NIR-FF storno, care la postare vor afecta costurile (v2.1)
 Factură cu LC
 (costuri suplimentare)
 --- D - cont active/stoc (articol)
 C - cont de terț furnizor
 Detalii costuri;
 Cost coadă + pe element de cost distinct conform LC
Factura poate fi de valoare pozitivă, caz în care reprezintă un cost suplimentar, iar dacă e de valoare negativă atunci reprezintă un discount repartizat în costuri (diminuare de costuri). ATENŢIE! pentru discount se operează cu cantitate + şi preţ - (negativ).
La anulare FF cu LC se obţine o factură identică dar cu semn schimbat cu aceleaşi efecte dar în sens invers pe partea de costuri.
Nu se poate anula/storna o FF cu LC din care s-au făcut ieşiri.
 Avizul de expediţie Descarcă stocul fizic
 D - cont cost descărcare (articol) sau cheltuială din divers.
 C - cont active/stoc (articol)
 Detalii costuri;
 Cost coadă +
Anularea şi stornarea se face strict pe instanţele originale.
RMA se face întotdeauna tranzacţional pe instanţele originale. Din punct de vedere al costurilor, în funcţie de metodă şi nivel, vor respecta instanţele originale ale descărcării astfel încât postarea să fie identic valoric cu descărcarea originală.
 Bon de primire
 Încarcă stocul fizic.
 D - cont active/stoc (articol)
 C - cont cost descărcare (articol) sau venit din divers.
 Detalii costuri;
 Cost coadă +
Anularea se face strict pe instanţele originale şi doar dacă există stoc suficient.
Stornarea are comportament identic cu o ieşire la data curentă. Pentru instanţe se aplică FIFO, iar pentru loturi se ţine cont de documentul original.
La operare manuală cu cantitate negativă se comportă ca un document de ieşire, cu descărcare FIFO, şi ţine cont de LC aferente! (de evitat folosirea în acest fel)
 Bon de consum
 Descarcă stocul fizic
 D - cont cost descărcare (articol) sau cheltuială din divers.
 C - cont active/stoc (articol)
 Detalii costuri;
 Cost coadă -
Anularea şi stornarea se fac strict pe instanţele originale.
De evitat folosirea acestor documente cu cantităţi negative.
 Bonul de transfer Transferă stocul fizic
   sau
 Mută de pe un lot pe altul
 +/- D - cont cost descărcare (articol)
 (rulaj 0)
 Detalii costuri;
 Cost coadă +/-
Anularea se face strict pe instanţele originale.
Stornarea ţine cont de metoda de cost, cu limitări pentru nivelele Societate şi Titular caz în care recomandăm efectuarea tranzacţiei în sens invers.
 Producţie (BA)
 Transferă stocul fizic
   sau
 Mută de pe un lot pe altul
 Schimbă articolele
  Detalii costuri;
 Cost coadă +/-
 
 Producţie CO
   doar Cost standard
doar cu schema cu reguli Gaap
 Issue to project
 Descarcă stocul fizic D - cont cost descărcare (articol) sau cheltuială din divers.
 C - cont active/stoc (articol)
 Detalii costuri;
 Cost coadă -