13.1.1. Metode de urmărire, evaluare şi descărcare gestiune

Tabelul de mai jos prezintă reguli generice de comportament al costurilor date de combinațiile dintre nivelul de cost, metoda de cost și setul de proprietăți, definite la nivelul fiecărui articol:

Articolele cu set de proprietăți dar fără indicație de lot (fară bifa "Lot" la nivel de Set Proprietăți) se vor descarca conform metodei si nivelului indicat pe Categoria de Articole, respectiv Schema contabila. Dacă setul de proprietăți are bifa "Lot" descărcarea se va face pe nivelul Batch/Lot indiferent de setările facute la nivel de Schemă/Categorie.

 Nivel de cost
 Metodă de cost Fără set proprietăţi
 Cu set proprietăţi obligatoriu
 Cu set proprietăţi facultativ
TitularFIFO
Tranzacţiile cantitative merg nesincronizat cu tranzacţiile din costuri.
Se respectă principiul FIFO la nivel de Titular, indiferent câte Societăţi şi Gestiuni sunt definite.
Tranzactional: Fifo pe gestiune
Costuri: FIFO pe titular
Lotul determină valoarea, dar este unul singur pentru întreg Titularul, indiferent de Societăţi şi Gestiuni.
 
 LIFO
Tranzacţiile cantitative merg nesincronizat cu tranzacţiile din costuri.
Se respectă principiul FIFO la nivel de Titular, indiferent câte Societăţi şi Gestiuni sunt definite.
Tranzactional: Fifo pe gestiune
Costuri: LIFO pe titular
Lotul determină valoarea, dar este unul singur pentru întreg Titularul, indiferent de Societăţi şi Gestiuni. 
 
   
SocietateFIFO
Tranzacţiile cantitative merg nesincronizat cu tranzacţiile din costuri.
Se respectă principiul FIFO la nivel de Societate, indiferent câte Gestiuni sunt definite în interiorul unei Societăţi.
Tranzactional: Fifo pe gestiune
Costuri: FIFO pe societate
Lotul determină valoarea, dar este unul singur pentru o întreagă Societate, indiferent de Gestiunile din cadrul acesteia.
Excepţie de nerespectare FIFO! În acest caz dată fiind lipsa de omogenitate pe instanţe, ba e FIFO, ba e pe lot de unde rezultă situaţi duale care vor duce la imposibilitatea postării. Se recomandă să NU se lucreze aşa, ci să se treacă pe nivelul de cost Lot/partidă.
 LIFO
Tranzacţiile cantitative merg nesincronizat cu tranzacţiile din costuri.
Se respectă principiul FIFO la nivel de Societate, indiferent câte Gestiuni sunt definite în interiorul unei Societăţi.
Tranzactional: Fifo pe gestiune
Costuri: LIFO pe societate
Lotul determină valoarea, dar este unul singur pentru o întreagă Societate, indiferent de Gestiunile din cadrul acesteia. 
 PMPTranzacţiile cantitative merg nesincronizat cu tranzacţiile din costuri.
Se respectă principiul FIFO la nivel de Societate, indiferent câte Gestiuni sunt definite în interiorul unei Societăţi.
Tranzactional: Fifo pe gestiune
Costuri: PMP pe societate
Lotul determină valoarea, dar este unul singur pentru o întreagă Societate, indiferent de Gestiunile din cadrul acesteia. 
 
   
GestiuneFIFOTranzacţiile cantitative merg nesincronizat cu tranzacţiile din costuri.
Se respectă principiul FIFO la nivel de Gestiune, indiferent câte Societăţi şi Gestiuni sunt definite.
Tranzactional: Fifo pe gestiune
Costuri: FIFO pe gestiune
Lotul determină valoarea, la nivel de Gestiune. 
 LIFOTranzacţiile cantitative merg nesincronizat cu tranzacţiile din costuri.
Se respectă principiul FIFO la nivel de Gestiune, indiferent câte Societăţi şi Gestiuni sunt definite.
Tranzactional: Fifo pe gestiune
Costuri: LIFO pe gestiune
Lotul determină valoarea, la nivel de Gestiune. 
 PMPTranzacţiile cantitative merg nesincronizat cu tranzacţiile din costuri.
Se respectă principiul FIFO la nivel de Gestiune, indiferent câte Societăţi şi Gestiuni sunt definite.
Tranzactional: Fifo pe gestiune
Costuri: PMP pe gestiune
Lotul determină valoarea, la nivel de Gestiune. 
 
   
Lot/partidăFIFO
Tranzacţiile cantitative merg sincronizat cu tranzacţiile din costuri.
Se respectă principiul FIFO la nivel de Titular, indiferent câte Societăţi şi Gestiuni sunt definite.
Tranzactional: Fifo pe gestiune si Lot/partida
Costuri: FIFO pe titular si Lot/partida
Lotul determină valoarea, dar este unul singur, indiferent de Societăţi şi Gestiuni. 
 LIFO
Tranzacţiile cantitative merg sincronizat cu tranzacţiile din costuri.
Se respectă principiul FIFO la nivel de Titular, indiferent câte Societăţi şi Gestiuni sunt definite.
Tranzactional: Fifo pe gestiune si Lot/partida
Costuri: LIFO pe titular si Lot/partida
Lotul determină valoarea, dar este unul singur, indiferent de Societăţi şi Gestiuni. 
 ...