13.1. Infrastructură Costuri

Pentru a calcula în mod acurat costurile trebuie să se poată determina în orice moment unde se regăsește fiecare produs recepționat. Pentru a urmări aceste mișcări SocrateCloud folosește noțiunea de "Set Instanță Proprietăți". Astfel, pentru fiecare intrare în stoc se crează o instanță, pentru fiecare articol recepționat. La livrarea produselor, dacă nu se selectează o anumită instanță, sistemul va alege automat instanta, pe baza metodei de descărcare a stocului, de exemplu: LIFO (Last in first out - ultimul venit primul servit) sau FIFO (First in first out - primul venit primul servit).

Instanţă - Definiţii

Instanța reprezintă identificatorul unei cantităţi din cadrul stocului. 
Instanţa se acordă sau se formează la prima tranzacţie de intrare în stoc a unei cantităţi de produs (articol stocabil).
Instanţa se păstrează nealterată pe toate mişcările pe care le va suferi respectiva intrare în stoc (tranzacţional / cantitativ).
Instanța se regăsește şi în costuri dar nu în toate cazurile instanțele din stoc corespund cu instanțele din costuri!

Instanța poate fi generată:
 • automat (acordată de sistem, fără intervenția operatorului) - de forma unei valori numerice (id). Aceste valori nu sunt vizibile pentru operatori în mod implicit.
 • manual (formată de un operator uman, după o regulă predefinită) - este formată după regulile instituite la nivelul definirii articolelor, prin intermediul atributului "Instanță Set Proprietăți" . 
  • folosind instanțe ca de exemplu: Nr. serial sau Nr. Lot, se poate verifica în orice moment ce articol a primit fiecare client în parte.
Prin intermediul instanțelor se aplică în sistem regulile cu privire la descărcarea de gestiune. Tot prin intermediul instanţelor se obţine şi trasabilitatea mişcărilor intrare/ieşire pentru tranzacţiile cu stocuri. La nivelul instantei se păstrează absolut toate ajustările valorice care pot interveni pe parcursul existenței instanței respective (ex: costuri ulterioare).

Dicționar

 • Descărcaredetermină modul în care vor fi descărcate articolele stocabile dintr-o gestiune: FIFO sau LIFO
 • Metodă de cost - reprezintă metoda prin care sunt menținute costurile:
  • Cost standard
  • FIFO
  • LIFO
  • Preţ mediu factură = echivalent PMP (preț mediu ponderat)
  • Preţ mediu comandă
  • Preţ ultima factură
  • Preţ ultima comandă
 • Nivel de cost - nivelul la care se menține costul, independent de tranzacțiile din stocuri:
  • Titular
  • Societate
  • Gestiune - începând cu v13.03
  • Lot/partidă
 • Tip cost - metodă de diferențiere între diferitele costuri urmărite în SocrateCloud;
 • Element cost - elemente care vor forma costul total pentru un articol:
  • Cost standard - legat de metoda Cost standard
  • FIFO - legat de metoda FIFO
  • <altele> - fără legături la metode, pentru evidența costurilor suplimentare, ulterioare.
Articolele cu set de proprietăți dar fără indicație de lot (fară bifa "Lot" la nivel de Set Proprietăți) se vor descarca conform metodei si nivelului indicat pe Categoria de Articole, respectiv Schema contabila. Dacă setul de proprietăți are bifa "Lot" descărcarea se va face pe nivelul Batch/Lot indiferent de setările facute la nivel de Schemă/Categorie.