Întrebari frecvente


Corecţie articol definit eronat ca şi stocabil

Am definit greşit un articol cu bifa "stocabil" şi am generat factura şi aviz client. Vreau să nu mai fie stocabil şi să pot transfera Avizul şi MatchShip. Cum procedez?

R: pentru corecţie se urmează paşii de mai jos:
 • se anulează Avizul de expediţie - anularea avizului duce automat la anularea Asocierii Aviz-Factură client (MatchShip);
 • se modifică articolul prin ridicarea bifei "Stocabil"; dacă articolul nu este neapărat un produs, se recomandă încadrarea lui ca "Serviciu";
 • se generează noul Aviz de expediţie şi se verifică obţinerea Asocierii Aviz-Factură client (MatchShip);
 • dacă asocierea nu s-a obţiut în mod automat, atunci se efectuează asocierea manual din ecranul Generare Asocieri Avize-Facturi;
 • din acest moment noile documente obţinute se vor posta (automat sau manual) cu valoare 0.

Corecţie Recepţie generata pe gestiune eronată

Am operat greşit un NIR pe o altă gestiune decât cea pe care era făcut avizul de expediţie (cu forţează). Toate documentele sunt postate, costurile fiind la nivel "societate". Cum procedez pentru corecţia stocului între gestiuni?
R: pentru corecţie se urmează paşii de mai jos (răspuns valabil doar pentru nivel costuri "societate" şi articole cu lot):

 • se introduce un Bon de Primire cu cantitatea respectivă, cu preţ 0, pe articolul ŞI instanţa respectivă, pe gestiunea pe care s-a efectuat recepţia, la data la care se doreşte reglajul;
 • se postează Bonul de Primire - va rezulta înscrierea în costuri a cantităţii respective, cu actualizarea costului la 0;
 • se introduce un Bon de Transfer cu cantitatea respectivă, din gestiunea recepţiei către gestiunea din care s-a efectuat expedierea;
 • se postează Bonul de Transfer - se va posta cu 0, costurile nu nu sunt influenţate deoarece nivelul de agregare este "societate";
 • se anulează Bonul de Primire - se va putea anula întrucât la nivel de gestiuni stocul cantitativ există şi trebuie anulat (adus la 0), iar dpdv costuri nu există restricţii deoarece Bonul de Transfer nu a afectat costurile, astfel că şi acestea ajung pe 0;
 • se postează perechea anulată a Bonului de Primire - se corectează şi costurile ajungând şi acesta pe 0;
 • se verifică rapoartele: Stoc Curent şi Balanta Stocurilor - pentru asticolul respectiv şi instanţa afectată trebuie să obţinem 0 şi pe cantitate şi pe valoare.

Logică afişare date în Verificare costuri- coadă

Raport Verificare Costuri Coadă - returnează date. Cum se pot corecta aceste date?

R: Raportul afișează cantitățile existente în momentul rulării raportului din coada cost comparativ cu cantitățile calculate din detalii cost. Procesul Sincronizare Costuri poate corecta doar o parte din aceste desincronizări. Nu se vor putea corecta acele situații din care rezulta ca s-au consumat mai multe din liniile de detalii cost (adică merge pe valori negative). Toate acele situații trebuie analizate distinct și aplicate măsuri de corecție în funcție de caz. 

Raport "Diferenţe Cantităţi Stocuri vs Costuri"

Cum pot verifica dacă toate documentele care afectează stocurile au afectat corect şi costurile?

Raportul cel mai des folosit pentru a determina diferenţele dintre cantităţile înscrise pe documente şi cantităţile ajunse în contabilitate şi în costuri este "Raport Diferenţe Cantităţi vs Costuri". Se recomadă verificarea regulată a acestui raport, cel puţin odată pe săptămână.
Se recomandă rularea acestuia pe varianta de prezentare doar a diferenţelor. Aceasta elimină (începând cu v15.02) şi documentele anulate, astfel încăt lista prezentată să fie cât mai concludentă. Parametri de rulare sunt prezentaţi în imaginea următoare:
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/13-costuri/13-9-intrebari-frecvente/difstocvscost.PNG


Este necesară indicarea contului contabil (pentru stoc) pentru articolul verificat, pentru a se putea determina corect cantitatea din contabilitate. Raportul rezultat prezintă datele în forma de mai jos. Dacă raportul nu afişează nimic atunci înseamnă că nu există diferenţe între stocuri şi costuri, ceea ce este de dorit.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/13-costuri/13-9-intrebari-frecvente/difstocvscostrap.PNG

Comments