13.4. Ajustare Costuri

Din cauza faptului că în practică va exista întotdeauna un decalaj între momentul tranzacțiilor materiale și momentul determinării costurilor aferente acestora, vor exista diferențe valorice și/sau cantitative. Pentru remediul acestor situații se folosesc documentele interne de tip "Ajustare Costuri", care se operează din fereastra Ajustare Costuri, localizată în meniul Contabilitate -> Costuri -> Verificare/Corecție. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/13-costuri/13-6-ajustare-costuri/Ajustare%20Costuri.png
 • Nr. Document, Descriere
 • Data Contabilă - data utilizată pe tranzacțiile contabile rezultate în urma postării documentului;
 • Societate Trx - pentru a indica centrul de cost/profit asupra căruia se alocă diferențele rezultate;
 • buton Creează Detalii Ajustare Costuri - se utilizează pentru a genera detaliile documentului, pe baza cărora, la procesare se vor ajusta costurile;
  • Tip Ajustare Cost - se selectează tipul de ajustare cost din lista cu opțiuni disponibile;
  • Șterge înregistrări vechi/existente - dacă se bifează, procesul va șterge toate înregistrările din tab-ul Detalii Ajustare;
  • Articol - filtru de selecție pentru instanțele pentru care se rulează procesul;
 • buton Zerorizare Costuri - se utilizează pentru a genera detalii de tip "Zerorizare Costuri"
  • Șterge înregistrări vechi/existente - dacă se bifează, procesul va șterge toate înregistrările din tab-ul Detalii Ajustare;
  • Articol, Gestiune - filtre de selecție pentru instanțele pentru care se rulează procesul;
 • Stare Document - indică starea curentă a documentului;
 • buton Acțiune Document - se utilizează pentru a gestiona stările documentului:
  • "Finalizează" - documentul își va produce efectele în sistem. Un document finalizat nu mai poate fi modificat sau șters. Înainte de a putea fi transferat în contabilitate documentul trebuie finalizat;
            Atenție! Documentele de ajustare costuri finalizate nu se mai pot anula!

Sunt disponibile următoarele tipuri de ajustare cost:
 • "Diferențe costuri" - se calculează și se înscriu acele diferențe de valoare între valoarea de intrare în gestiune şi valoarea de ieșire din gestiune a stocabilelor. Diferențele provin de cele mai multe ori din rotunjiri, pentru articole cu cantități mari şi prețuri cu mai multe zecimale. Alte situații întâlnite în practică sunt cele în care, post-obținere a costurilor, se revine pe documentele originale cu o modificare a cursului valutar.
  • Acest tip de document va înscrie aceste diferențe în Detalii costuri și va putea fi postat pentru a regla contabil descărcarea de gestiune.
  • Regula de postare:
   • Debit - ”Cost descărcare” (sau cost descărcare 1 sau 2 funcție de articol și gestiune);
   • Credit - ”Active/Stocuri” (sau active/stocuri 1 sau 2 funcție de articol și gestiune);
 • "Diferențe costuri ulterioare" - se calculează şi se înscriu acele diferențe de valoare aferente costurilor ulterioare. Este un calcul asemănător cu primul, cu diferența că se verifică doar elementele de cost de tip "Landed cost".
  • acest tip de document va înscrie aceste diferențe în Detalii costuri şi va putea fi postat pentru a regla contabil descărcarea de gestiune.
  • Regula de postare:
   • Debit - ”Cost descărcare” (sau cost descărcare 1 sau 2 funcție de articol și gestiune);
   • Credit - ”Ajustare cost” (sau ajustare cost 1 sau 2 funcție de articol în comparație cu  active/stocuri de pe gestiune);
 • "Costuri ulterioare în plus" se calculează şi se înscriu acele diferențe de valoare datorate apariției post descărcare a costurilor ulterioare (Landed Costs).
  • acest tip de document va înscrie aceste diferențe în Detalii Costuri și va putea fi postat pentru a regla contabil descărcarea de gestiune.
  • Regula de postare:
   • Debit - ”Cost descărcare” (sau cost descărcare 1 sau 2 funcție de articol și gestiune);
   • Credit - ”Ajustare cost” (sau ajustare cost 1 sau 2 funcție de articol în comparație cu  active/stocuri de pe gestiune);
 • ”Diferenţe Costuri versus FIFO” - se calculează și se înscriu acele diferențe rezultate din operare de costuri ulterioare multiple (Landed Costs) pe același element de cost (ex: Transport extern). În acest caz costurile suplimentare nu mai ajung să se descarce odată cu descărcarea de bază (FIFO). Tot această variantă reglează și situațiile în care din motive externe apar costuri ulterioare fără legătură cu un cost de bază (”costuri ulterioare orfane”, fără elementul FIFO).
  • acest tip de document va înscrie aceste diferențe în Detalii Costuri și va putea fi postat pentru a regla contabil descărcarea de gestiune.
  • Regula de postare:
   • Debit - ”Cost descărcare” (sau cost descărcare 1 sau 2 funcție de articol și gestiune);
   • Credit - ”Ajustare cost” (sau ajustare cost 1 sau 2 funcție de articol în comparație cu  active/stocuri de pe gestiune);
 • "Zerorizare costuri" - se calculează și se înscriu acele diferențe cantitative sau valorice pentru situațiile în care coada de costuri nu se mai poate sincroniza cu detaliile de costuri. Aceste situații sunt întâlnite atunci când se modifică din mers tipul unui articol (din stocabil în serviciu) sau se modifică nivelul de evidență al costurilor fără a fi trecut prin stoc 0. 
  • procesul generează înregistrările necesare pentru a zerorifica costurile coadă și a obține sincronizarea perfectă între coadă și detalii;
  • se recomandă utilizarea acestuia doar atunci când stocul fizic este 0 și nu există documente nepostate;
  • efectul documentului este la data curentă, indiferent de data completată pe acesta.

DOCUMENTEDEBITCREDIT
Diferențe costuricont Cost descărcare (CNT)(P_COGS_Acct): Articole
(ex.
607, 608)
(sau cost descărcare 1 sau 2 funcție de articol și gestiune)
cont Active/Stocuri (CNT): Articole
(ex.
371,302)
(P_Asset_Acct) (sau active/stocuri 1 sau 2 funcție de articol și gestiune)
Diferențe costuri ulterioarecont Cost descărcare (CNT)(P_COGS_Acct): Articole
(ex.
607, 608)
(sau cost descărcare 1 sau 2 funcție de articol și gestiune)
cont Ajustare cost
(ex.
371, 302)
(sau ajustare cost 1 sau 2 funcție de articol în comparație cu active/stocuri de pe gestiune)
Costuri ulterioare în pluscont Cost descărcare (CNT)(P_COGS_Acct): Articole
(ex.
607, 608)
(sau cost descărcare 1 sau 2 funcție de articol și gestiune)
cont Ajustare cost
(ex.
371, 302)
(sau ajustare cost 1 sau 2 funcție de articol în comparație cu active/stocuri de pe gestiune)"
Diferenţe Costuri versus FIFOcont Cost descărcare (CNT)(P_COGS_Acct): Articole
(ex.
607, 608)
(sau cost descărcare 1 sau 2 funcție de articol și gestiune)
cont Ajustare cost
(ex.
371, 302)
(sau ajustare cost 1 sau 2 funcție de articol în comparație cu active/stocuri de pe gestiune)"