13.5.1. Ştergere Costuri şi Transferuri

Procesul Ştergere costuri şi transferuri este unul foarte important şi presupune ştergerea informaţiile de cost şi transferul în contabilitate pentru următoarele documente:
 • Asociere Comandă - Factură/NIR
 • Asociere Factură-Recepţie
 • Aviz Expediţie
 • Bon Autorecepţie
 • Bon Transfer
 • Consumuri pe Proiect
 • Factura Furnizor
 • Factura Furnizor - RMA
 • Intrări/Ieşiri Stocuri
  • Bon primire
  • Bon consum
  • Inventar fizic
Paşii care trebuie urmaţi sunt:

1. Verificare documente netransferate pe tipologii.


2. Oprire server contabilitate

Unelte- Monitorizare servicii- Server contabilitate (Accounting processor)- Opreşte (Stop)

* în cazul clientilor de cloud dacă operaţiunea se estimează că durează mai mult de 1 zi atunci oprirea se va realiza prin inactivarea serverului de contabilitate din fereastra Server contabilitate


3. Deschidere calendar contabilitate pentru perioadele dorite

Calendar contabilitate- tab An- tab Perioade

Perioadele pentru care se va aplica ştergerea trebuie să fie deschise pentru tipurile de documente implicate.

* se poate deschide calendarul doar pentru anumite tipuri de documente, în speţă pentru cele care afectează costurile.


4. Rulare Ştergere costuri şi transferuri

Contabilitate- Costuri- Ştergere costuri şi transferuri şi se va selecta:

 • tip document bază

 • tip document: se selectează, dacă este cazul, doar un tip document aferent tipului document bază

 • nr. document: se poate selecta un anumit număr document, pentru care urmează a se aplica procesul

 • data contabilă: se selectează intervalul dorit


Procesul trebuie rulat de mai multe ori pentru acelasi tip document bază şi tip document.


Procesul se va rula pe tipuri de documente bază, mai întâi pentru documentele de ieşire şi apoi pentru documentele de intrare, astfel:

 • Aviz Expediţie (Material Delivery)

 • Intrări/Ieşiri Stocuri (Material Physical Inventory)

  • tip document Bon consum

 • Bon transfer (Material Movement)

 • Bon autorecepţie (Production)

 • Intrări/Ieşiri Stocuri (Material Physical Inventory)

  • tip document Inventar fizic

 • Intrări/Ieşiri Stocuri (Material Physical Inventory)

  • tip document Bon primire

 • Asociere Factură-Recepţie (Match Invoice)

 • Asociere Comandă - Factură/NIR (Match PO)

 • Factura Furnizor (AP Invoice): pentru a se rula cu succes ştergerea pentru facturi trebuie realizate următoarele:

   • reactivare TVA Exigibilă şi ştergere pentru perioadele menţionate

   • ştergere declaraţii taxe pentru perioadele menţionate


5. Rulare proces Reluare transfer.

Contabilitate- Definiri contabilitate- Reluare transfer

Acest proces are ca rezultat trecerea documentele din starea Eroare transfer în starea Netransferat, astfel încât să poată fi repostate de către serverul de contabilitate.


6. Re-postare documente

    6.1 Manual prin rulare proces Transfer documente pe perioade, selectând:

 • societate
 • tip document
 • tabelă
 • data contabilă

sau


    6.2 Automat prin pornire server contabilitate

Unelte- Monitorizare servicii- Server contabilitate (Accounting processor)- Porneşte

*  în cazul clientilor de cloud pornirea se va realiza prin activarea serverului de contabilitate din fereastra Server contabilitate


    6.3. Rulare server contabilitate

Unelte- Monitorizare servicii- Server contabilitate (Accounting processor)- Rulează acum (Start)


Procesul se va rula de mai multe ori şi se recomandă ca între rulări să se ruleze procesul Reluare transfer.


7. Închidere calendar contabilitate.

Calendar contabilitate- tab An- tab Perioade