13.5.2. Ştergere Completă de Costuri şi Transferuri

Procesul descris anterior "Ştergere costuri şi transferuri" este util atunci când putem afla uşor care este documentul ce a determinat desincronizarea costurilor, caz în care prin aplicarea procesului pe documentul respectiv se readuce egalitatea între costuri şi contabilitate şi se pot re-posta restul de documente.

În practică apar uneori situaţii mult mai complicate şi care nu se mai pot rezolva uşor prin aplicarea procesului mai sus amintit. În aceste situaţii se va recurge la o ştergere completă a costurilor şi a tranzacţiilor contabile aferente, pe o perioadă de timp indicată de către operator. Acest proces "Ştergere Completă de Costuri şi Transferuri", accesibil începând cu v14.11, va realiza ştergerea costurilor şi a tranzacţiilor contabile pentru întreaga perioadă indicată de operator şi pentru toate articolele tranzactionate în perioada respectivă. Perioada va fi indicată prin "Data start", dată de la care vor fi şterse toate costurile şi transferurile, până la data curentă!

Pentru a putea lansa acest proces trebuie efectuate manual următoarele:
 1. oprirea serverului de contabilitate - efectuată de către un utilizator cu rol de Administrator, din consola de Monitorizare Servicii;
  • * în cazul clientilor de cloud dacă operaţiunea se estimează că durează mai mult de 1 zi atunci oprirea se va realiza prin inactivarea serverului de contabilitate din fereastra Server contabilitate
 2. deschiderea perioadelor contabile afectate
  • pentru absolut toate tipurile de documente care afectează stocurile
  • toate începând de la data indicată de operator şi până la data curentă.
 3. deschiderea şi ştergerea tuturor declaraţiilor de taxe (tva) din perioada afectată - vor trebui re-generate după finalizarea operaţiunii de corecţie a costurilor;
 4. anularea documentelor de tip "Capitalizare" din perioada respectivă - vor trebui re-generate după finalizarea operaţiunii de corecţie a costurilor.
LIMITĂRI: 
 1. Procesul NU se poate executa dacă nu s-a oprit serverul de contabilitate;
 2. Procesul NU se poate executa dacă nu s-au deschis toate perioadele contabile nececsare;
 3. Procesul NU se poate executa dacă în perioada respectivă s-au aplicat procese de ajustare costuri;
 4. Procesul NU se poate executa dacă se lucrează cu costuri PMP;
 5. Procesul NU se poate executa dacă există declaraţii taxe în perioada respectivă (se pot sterge)
 6. Procesul NU se poate executa dacă există modificări de costuri prin aplicarea de "Reevaluare Stoc cu Nota Credit"
 7. Procesul NU se poate executa dacă există documente Capitalizare în perioada respectivă (se pot anula)
Procesul verifică la lansare cele de mai sus şi dacă acestea nu sunt îndeplinite atunci nu va duce execuţia mai departe.

Atenție: Procesul este unul consumator de timp şi resurse server! Durata lui de execuţie depinde direct proporţional cu mărimea perioadei pentru care se execută ştergerea şi cu numărul de tranzacţii înregistrate în perioada respectivă!


Procesul execută următoarele operaţiuni, aplicate în sens invers cronologic, pornind de la data curentă spre data indicată ca "Data start":
 1. şterge toate tranzacţiile contabile ale documentelor care influenţează stocurile (de-postează documentele primare);
  1. Recepţie
  2. Asociere Comandă - Factură/NIR
  3. Asociere Factură-Recepţie
  4. Aviz Expediţie
  5. Asociere Aviz-Factură
  6. Bon Autorecepţie
  7. Bon Transfer
  8. Consumuri pe Proiect
  9. Factura Furnizor
  10. Factura Furnizor - RMA
  11. Intrări/Ieşiri Stocuri
   • Bon primire
   • Bon consum
   • Inventar fizic
 2. şterge toate detaliile de costuri;
 3. recalculează costurile din coadă conform detaliilor rămase după ştergere:
  • procesul se opreşte dacă rezultă cozi cu cantitate negativă şi prezintă toate articolele care au cantităţi negative în coadă - în astfel de cazuri tratarea va trebui să fie punctuală sau se măreşte perioada pentru care se face ştergerea!
 4. setează serverul de contabilitate cu bifa "Procesare cronologică", după care se efectuează o resetare de cache client+server!
 5. porneşte serverul de contabilitate şi se postează documentele care influenţează stocurile, în ordine cronologică, în conformitate cu setările serverului de contabilitate (a se vedea "Secvenţă transfer" şi "Secvenţă tabele").
  • procesul se opreşte la primul document care întroarce o eroare la postare - în astfel de cazuri tratarea va trebui să fie punctuală în vederea determinării sursei pentru obţinerea costurilor necesare;
  • după remediere sunt două variante de continuare:
   • se porneşte din nou procesul de ştergere indicând ca "Data start" data documentului care a generat eroarea, sau
   • operatorul va rula manual serverul de contabilitate, caz în care se urmăreşte evoluţia acestuia şi documentele transferate;
  • dacă se obţin alte mesaje, se procedează ca mai sus, până se realizează transferul şi obţinerea corectă a costurilor pentru toate documentele.
Doar dacă procesul s-a finalizat cu succes, sau pe cale manuală au fost rezolvate toate mesajele de eroare la postare pentru toate documentele din perioada indicată, atunci se poate reporni serverul de contabilitate.

Se recomadă rularea procesului de "Actualizare solduri contabile" pentru toate schemele contabile şi toate agregările, pe toată perioada afectată de procesul de ştergere a costurilor!

Verificări recomandate:
 • toate rapoartele din Contabilitate - Costuri - Verificare/Corecţie - trebuie să nu afişeze nimic, asta înseamnă că nu mai sunt diferenţe între costuri vs documente vs tranzacţii vs contabilitate!
 • rapoartele Balanţa stocurilor şi Balanţa contabilă pe conturi de stoc şi locaţii trebuie să fie egale.
La final, manual, trebuie:
 1. re-generate Declaraţiile de taxe (tva) şi finalizate;
 2. re-generate Capitalizările (dacă a fost cazul);
 3. închise perioadele din calendar care au fost deschise la pasul 2.