13.5. Procese Costuri

Procesul Sincronizare Costuri, localizat în meniul Contabilitate -> Costuri -> Verificare / Corecție, actualizează costurile şi coada pe baza cantităţilor din "Detalii Cost", pentru toate metodele de cost.

Procesul Validare Nivel Costuri, localizat în meniul Contabilitate -> Costuri -> Verificare / Corecțierecreează informațiile lipsă din costuri, le actualizează pe cele existente și le șterge pe cele în plus. 

Procesul Generează Înregistrări Costurilocalizat în meniul Contabilitate -> Costuri, generează, pentru un articol, înregistrări în Detalii Costuri, pe baza instanțelor acestuia din stocuri.

Procesul Actualizare Cost Standard, localizat în meniul Contabilitate -> Costuri, se utilizează pentru a seta sau actualiza costul unitar și costul viitor pentru articole. Procesul se poate utiliza doar dacă la nivel de schemă contabila, metoda de costuri selectată este "Cost Standard".  Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 
  • Categorie Articol - filtru de selecție pentru articolele pentru care va fi actualizat costul standard;
  • Setare Cost Standard - listă modalități de calcul pentru valoarea costului standard;
    • costurile istorice se calculează pe baza cantității/valorii cumulate;
  • Set Future Costs To listă cu modalități de calcul pentru valoarea costului viitor;
  • Price list Version - dacă modalitatea de calcul selectată este "Listă Preț", costul standard va fi prețul limită din cadrul listei de prețuri selectată;
Dacă nivelul de costuri este "Titular" procesul va crea înregistrările lipsă din costuri.

Procesul Ștergere Costuri PMP, localizat în meniul Contabilitate -> Costuri, se utilizează pentru a șterge tranzacțiile din costuri pentru un articol pentru care metoda de costuri utilizată este preț mediu ponderat. După repostarea documentelor aferente, costul mediu ponderat va fi recalculat. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 
  • Articol - articolul pentru care se rulează procesul;
  • Data Tranzacție - dată începând de la care vor fi șterse tranzacțiile din costuri;
  • Schema Contabilă, Societate - filtre de selecție pentru tranzacțiile din costuri care vor fi șterse;
  • Ierarhie Raportare - se utiizează pentru a determina articolele pentru care se rulează procesul, dacă articolul selectat ca și parametru este un nivel de consolidare.