13. Costuri

Managementul costurilor trebuie înțeles ca fiind activitatea prin care se gestionează toate mișcările articolelor de la nivel tranzacțional cu repercursiunile acestora în contabilitate. Absolut toate mișcările (intrări și ieșiri) efectuate la nivel tranzacțional vor avea în paralel efecte contabile, pentru toate articolele stocabile, iar valoarea acestora este dată de către cost. Aceste costuri includ atât valori materiale/stocabile cât și valori nemateriale (cheltuieli de transport, manipulare, asigurare, etc.). Acest lucru permite determinarea costurilor actuale totale asociate fiecărui articol în parte și respectiv profitul recunoscut din vânzarea sa. De asemenea permite urmărirea cu acuratețe a costurilor acelor articole care se utilizează intern.

Costurile, dacă sunt privite dintr-un mediu de afaceri rupt de viața reală sunt relativ simple. Se comandă un produs, se recepționează în gestiunea proprie și se primește o factură pentru acesta. Nu există costuri adiționale cum ar fi: cheltuieli de transport sau manipulare și nici discount-uri speciale. Apoi se vinde produsul. Viața reală însă este complet diferită. Câteodată se primește factura înainte să sosească produsul sau produsul este vândut înainte ca să se primească facturile aferente costurilor de transport pentru acesta. Uneori este nevoie de manipulare specială a produsului și se dorește includerea acestor costuri. Acestea, cât și alţi factori afectează acuratețea costurilor. Un aspect important de reținut este că în final, acuratețea costurilor va depinde în mare parte de timpul și efortul alocat pentru a le determina. Vor fi situații când efortul strângerii și alocării acestor costuri (e.g. consumul de curent) va fi mai mare decât avantajul înregistrării acestor costuri.

Funcționalitatea "Costuri" din SocrateCloud acoperă o paletă largă de situații din viața reală și oferă o flexibilitate ridicată față de schimbările care pot interveni pe parcursul utilizării sistemului. Se pot face ajustări pentru a se potrivi nevoilor unice ale business-ului. Nivelul de detaliu la care se evidențiază costurile fiind sub directa decizie a managementului. Se pot indica utilizări în paralel pentru diferite metode de cost, ca exemplu: costuri standard şi costuri actuale, FIFO. 

Pentru a se respecta metodele de descărcare a gestiunii (FIFO, LIFO) este obligatorie operarea documentelor primare în ordine strict cronologică!