12.2.2. Server Contabilitate

Serverul de contabilitate se utilizează pentru a transferul automat al documentelor. Configurarea serverului de contabilitate se realizează în fereastra Server Contabilitate din meniul Sys Admin -> Server. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/12-contabilitate/12924transferuri-contabile/12-2-2-procesor-contabilitate/Server_contabilitate.PNG
 • Denumire - numele serverului de contabilitate;
 • Schema contabila - se poate selecta o schema contabilă pentru care să ruleze serverul;
 • Tabelă - se poate selecta o tabelă pentru care să ruleze serverul;
 • Secvență transfer - disponibile pentru selecție sunt variantele: 
  • "Tip document Baza" - se transferă documentele care au tip document baza;
  • "Secvență tabele" - se transfera documentele aferente tabelelor stabilite în fereastra Secvență tabele;
   • Secvența tabele - se selectează ordinea de transfer a documentelor, definita în fereastra Secvență tabele. 
  • "Ambele" - recomandat a se folosi, se transferă atât documentele cu tip doc bază cât și cele din secvența de tabele selectată;
 • Schedule - se selectează intervalul la care va rula procesorul de contabilitate, interval definit anterior în fereastra Orar de execuție;
 • Supervizor - se selectează utilizatorul care va primi notificări cu privire la rularea procesului;
 • Zile jurnalizare - număr de zile pentru care se păstrează înregistrările de audit jurnalizate;
 • Postare Cronologică - determină comportamentul serverului în cazul în care nu se poate transfera un document:
   • dacă se bifează serverul de contabilitate se va opri;
   • dacă nu se bifează serverul de contabilitate va trece la următorul document;
Observații: 
 • procesorul de contabilitate nu execută și procesul de "Actualizare solduri contabile". Acesta trebuie programat separat!
 • serverul de contabilitate se pornește/oprește din fereastra Monitorizare servicii.
 • Începând cu versiunea 17.10, serveul de contabilitate transfera si documentele aferente tabelei GL_SO_Distribution_Repartizare generală.
Atenție! Dacă se fac modificări la setările serverului de contabilitate (ulterioare programării lui în Monitorizare servicii), trebuie să fie urmați următorii pasi, pentru a fi valabile aceste setări:
 • Debifat câmp "Activă" de pe Server contabilitate
 • Resetare cache client + server
 • Oprește tot/Pornește tot în Monitorizare servicii (+ verificare că serverul de contabilitate nu se mai află acolo)
 • Bifat câmp "Activă" de pe Server contabilitate
 • Resetare cache client + server
 • Oprește tot/Pornește tot în Monitorizare servicii (+ verificare că serverul de contabilitate se află acolo)

Ordinea documentelor transferate este dată de secvența definită în fereastra Secvență tabele. Pentru tabela standard, definită pe sistem ("Default") documentele sunt transferate în următoarea ordine, iar pentru fiecare tip de document în parte, în funcție de următoarele valori:
 1. Comenzi
 2. Facturi - data document, data la care a fost introdusă în sistem, ID înregistrare;
 3. Recepții - data document, data la care a fost introdusă în sistem;
 4. Asocieri comandă furnizor - data document, data la care a fost generată;
 5. Asocieri facturi - recepții - data document, data la care a fost generată;
 6. Bonuri de Primire - data document, data la care a fost introdusă în sistem;
 7. Recepții cu cant negativă  - data document, data la care a fost introdusă în sistem, ID înregistrare;
 8. Retur Furnizor - data document, data la care a fost introdusă în sistem, ID înregistrare;
 9. Bonuri de transfer - data document, data la care a fost introdusă în sistem;
  • începând cu 16.04 bonurile de transfer vor fi transferate în funcție de data la care au fost finalizate;
 10. Inventar Fizicdata document, data la care a fost introdusă în sistem;
 11. Bonuri de Autoreceptiedata document, data la care a fost introdusă în sistem;
 12. Avize de expediție - data document, data la care a fost introdusă în sistem, ID înregistrare;
 13. Asocieri Avize - Facturi data document, data la care a fost introdusă în sistem;
 14. Bonuri de Consum - data document, data la care a fost introdusă în sistem;
 15. Consumuri pe Proiectedata document, data la care a fost introdusă în sistem.