12.1.3. Calendar și Perioade

Calendarele de contabilitate se utilizează în raportare și pentru controlul perioadelor. Fiecare titular poate avea unul sau mai multe calendare contabile. Societățile din cadrul unui titular pot folosi același calendar, sau pot avea fiecare calendarul propriu. Asocierea unui calendar cu o societate se face în fereastra Societăți

Fereastra Calendar Contabilitate localizată în meniul Contabilitate -> Definiri Contabilitate se folosește pentru a defini calendare de contabilitate ce vor fi utilizate pentru raportare și controlul documentelor. Sunt disponibile urmatoarele câmpuri:

 • Denumirea, Descriere - un calendar va avea o denumire și opțional o descriere; 
Tab-ul An se folosește pentru a introduce anii din calendar: 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/02-initializarea-sistemului/2-1-elemente-de-flux/2-1-6-calendar-documente/2.1.6.%20Calendar%20An.png
 • An - se introduce anul (e.g. an fiscal, an calendaristic);
 • Generează Perioade - butonul va crea automat perioade de la 1 la 12 pentru anul dat. Perioadele vor fi create cu "Data Start" = prima zi a fiecărei luni;
     • procesul inserează în tab-ul Control Perioade câte o înregistrare pentru fiecare tip document bază existent și activ.
Tab-ul Perioade se folosește pentru a gestiona perioadele dintr-un an: 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/02-initializarea-sistemului/2-1-elemente-de-flux/2-1-6-calendar-documente/2.1.6.%20Calendar%20Perioade.png
 • Nr. Perioada - număr unic de identificare pentru perioadă;
 • Dată Start - prima zi a perioadei;
 • Data Stop - ultima zi a perioadei. La salvarea înregistrării se actualizează automat cu ultima zi a lunii selectate pentru Data Start. Acestă dată poate fi suprascrisă;
  • începând cu v17.02 nu se pot defini perioade suprapuse sau cu data stop < data start;
 • Tip Perioadă: 
  • Perioadă Calendar Standard - este utilizată pentru determinarea perioadei pentru postare și raportare;
  • Perioadă Ajustare - utilizată doar pentru introducerea manuală de note contabile;
  • Obs: Sistemul va edita perioadele pentru a asigura că nu sunt suprapuneri în datele pentru Perioada Calendar Standard. Sistemul va permite suprapunerea unei Perioade Ajustare peste Perioada Calendar Standard;
 • Închis/Deschis Toate - utilizat pentru a deschide sau închide o perioadă dată pentru toate tipurile de documente. Flag-ul Închis/Deschis pentru fiecare perioadă poate fi setat sau suprascris manual. Acest lucru permite prevenirea postării unor facturi pentru o anumită perioadă în timp ce se permit introduceri manuale în jurnal.
  • Obs: Deschiderea și Închiderea Perioadelor ar trebui făcută doar pentru calendarul selectat în fereastra Info Titular;
Notă: Dacă în perioadele generate nu se regăsesc toate tipurile de documente, se rulează procesul Verificare Tipuri Documente, care verifică dacă există un tip document pentru fiecare document de bază și crează perioadele de control pentru toate tipurile de documente în calendarul contabil.

Tab-ul Control Perioade se folosește pentru a pentru a închide sau deschide perioada pentru fiecare tip de document. Va conține câte o înregistrare pentru fiecare tip de document existent:

 • Stare Perioadă:
  • Dacă o perioadă este deschisă, documentele pot fi transferate în contabilitate;
  • Dacă o perioadă este închisă, documentele nu pot fi transferate în contabilitate. O perioadă închisă poate fi redeschisă;
  • Dacă o perioadă este închisă definitiv, documentele nu pot fi transferate în contabilitate și perioada nu poate fi redeschisă;
 • Acțiune Perioadă - se selectează o acțiune ce se va aplica perioadei după care se apasă butonul Închis/Deschis. Starea perioadei se va actualiza pe baza acțiunii întreprinse:
  • Perioadă deschisă - va deschide perioada;
  • Perioadă închisă - va închide perioada;
  • Perioadă închisă definitiv - va închide perioada, fără posibilitate de redeschidere;
  • <Fără Acțiune>.
Tab-ul Zile Nelucrătoare se folosește pentru a gestiona zilele nelucrătoare pentru calendar. Înregistrările din acest tab conțin un nume și o dată care indică ziua nelucrătoare. Acestea vor fi folosite pentru determinarea disponibilității resurselor.