Import Plan de Conturi

În etapa de inițializare titular se încarcă un plan de conturi implicit. Acesta se poate modifica prin încărcarea altui plan de conturi, împreună cu analiticele acestuia. Conturile contabile pot fi adăugate prin intermediul ferestrelor Încărcare Fișiere pentru Import și Import conturi

Încărcare Fișiere pentru Import

Pentru a importa un fișier, se deschide fereastra Încărcare Fișiere pentru Import prin meniul SysAdmin -> Date -> Import Date.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/02-initializarea-sistemului/2-1-elemente-de-flux/2-1-5-import-clasificari-contabile/Incarcare%20fsiere.png
  • Fișier - se selectează fișierul pentru încărcare. Se poate naviga în orice director de pe stația de lucru. Fișierul este în format CSV. 
  • Format import - se selectează din listă Accounting - Accounts;
  • Sample - după ce se selectează un fișier și un format de import, câmpul Sample va afișa datele încărcate și datele adiționale;
  • Procesare - se foloseste pentru a porni procesul de încărcare a datelor, urmând ca la final să fie afișate într-o fereastra de notificare, numărul de rânduri ce au fost încărcate. 
Pentru a importa conturile încărcate se deschide fereastra Import conturi din meniul SysAdmin -> Date -> Import date.


Import conturi

În fereastra Import conturi din meniul SysAdmin -> Date -> Import date se revizuiesc înregistrările încărcate anterior din fereastra. 

Se apasă butonul Import conturi pentru a începe procesul de import:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/02-initializarea-sistemului/2-1-elemente-de-flux/2-1-5-import-clasificari-contabile/2.1.5.%20Import%20Conturi.png

  • Element - se indică planul de conturi ce se importă sau actualizează;
  • Actualizare conturi implicite - se bifează dacă se dorește actualizarea planului de conturi încărcate inițial. Atenție la faptul că această opțiune va actualiza toate conturile și va afecta toate contările ulterioare. Această opțiune este indicată doar pentru primul import al planului de conturi.
  • Crează combinație nouă - această opțiune este indicată doar pentru primul import al planului de conturi, pentru a creea automat și combinațiile contabile necesare în  funcție de dimensiunile indicate în schema (schemele) contabilă.
  • Doar Validare - prin această opțiune nu se va realiza un import al datelor, ci doar o verificare a faptului că înregistrările sunt valide pentru a fi importate. Se verifică codurile de societate, terți, articole etc, dacă există exact așa definite deja în sistem.
  • Import fără erori - dacă o singură înregistrare nu este validă,  planul de conturi nu se va importa sau actualiza;
  • Șterge importuri vechi - această opțiune se selectează dacă există conturi importate anterior şi se dorește ca acestea să fie șterse.

Cu Start se începe importul conturilor. La finalul procesului de import va fi afișată o altă fereastră de dialog care conține numărul de erori, actualizări, inserări date noi şi date șterse.

Pentru a vizualiza clasificarea contabilă rezultată în urma importului, se deschide fereastra Plan conturi din meniul Contabilitate -> Definiri contabilitate -> Plan conturi. Se selectează tab-ul Element cont din această fereastră. În această fereastră se poate vizualiza și naviga prin planul de conturi. Detalii în Contabilitate.

ċ
Utilizator necunoscut,
13 feb. 2015, 09:37
ċ
Utilizator necunoscut,
6 nov. 2015, 03:38
ċ
Utilizator necunoscut,
22 aug. 2014, 08:34
ċ
Utilizator necunoscut,
8 sept. 2015, 05:47