12.1.2. Plan de Conturi

Fereastra Plan Conturi, localizată în meniul Contabilitate -> Definiri Contabilitate, permite definirea de elemente contabile (conturi sintetice, analitice) şi parametrii aferenţi, utilizați la transferul în contabilitate. 

Un plan de conturi este necesar pentru fiecare schemă contabilă şi toate valorile utilizate pot fi importate sau definite aici. La instalarea sistemului SocrateCloud, după importul planului de conturi, fereastra va fi populată cu elemente contabile importate şi ierarhia aferentă. De cele mai multe ori se foloseşte această fereastră pentru a adăuga conturi noi, pentru a schimba parametrii pentru conturile existente şi a adăuga valori noi pentru elemente definite de utilizator.

Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/12-contabilitate/123plan-de-conturi/Plan%20Conturi.png
 • Societate - un plan de conturi poate fi definit doar pe *;
 • Denumire, Descriere - denumire și descriere relevantă pentru planul de conturi;
 • Format Valoareregulă de formatare la care toate elementele din plan (conturile) trebuie să adere. Pot fi variabile, valori fixe, caractere alfanumerice etc.
 • Tip:
  • "Cont" -> Cont Contabil:
   • bifat - planul de conturi va determina conturile contabile utilizate pentru înregistrări de tranzacții contabile;
   • debifat - planul de conturi este utilizat ca și dimensiune contabilă pentru analiză;
  • "User Defined" - planul de conturi este utilizat pentru a grupa elementele unei dimensiuni de de tip "Utilizator";
   • Soldat - soldul final pentru tranzacțiile contabile cu această dimensiune trebuie sa fie (tranzacțiile sa fie balansate pe debit și pe credit);
 • Ierarhie - ierarhia elementelor din planul de conturi;
  • Obs: pentru fiecare plan de conturi trebuie definită câte o ierarhie, care va fi folosită exclusiv pentru planul respectiv;
 • buton Copiază Detalii din Plan Conturi - permite copierea elementelor dintr-un alt plan de conturi;
Tab-ul Element Cont se utilizează pentru a defini și gestiona conturile (elementele planului de cont). În partea din stânga este afișată grafic ierarhia elementelor din planul de conturi. Conturile noi sunt adăugate automat la baza ierarhiei. Se poate modifica oricând nivelul de consolidare și poziția în ierarhie prin drag&drop în fereastra de clasificări. În partea din dreapta sunt afișate înregistrările aferente elementelor de cont. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/12-contabilitate/123plan-de-conturi/Element%20Cont.png
 • Societate - elementele unui plan de conturi se pot defini doar pe *;
 • Cod Căutare, Denumire, Descriere - cod, denumire, descriere relevantă pentru înregistrare;
 • Tip Cont - utilizat pentru determinarea taxelor și pentru validarea conturilor de clienţi și furnizori:
  • "Activ"
  • "Pasiv"
  • "Venit"
  • "Cheltuială"
  • "Memo" - contul nu este folosit pentru a determina soldul jurnalului;
  • "Capital Social"
 • Sold Contindică semnul și modul de calcul al soldului final pentru acest cont;
 • Nivel consolidare - se bifează dacă acest cont este utilizat pentru sumarizarea (consolidarea) altor conturi. În caz contrar mai trebuie indicați ceilalți parametri pentru controlul transferurilor:
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/12-contabilitate/123plan-de-conturi/Nivel%20Cons.png
 • Controlat de documentprevine introducerea de note contabile manuale pentru acest cont;
 • Cont Bancar - indică dacă acest cont contabil este asociat unui cont bancar;
  • Cont Bancar - se selectează contul bancar aferent, definit în SocrateCloud;
  • Cont Valută Străină - se indică dacă contul utilizează o altă valută decât cea a schemei contabile;
 • Transfer Actual, Transfer Buget, Transfer Statistică - tipul de transfer pentru care poate fi utilizat contul;
  • Tipul de transfer "Actual" este utilizat pentru tranzacțiile contabile rezultate în urma transferului de documente operaționale;
 • Grup Cont, GAAP (informative) - modalități predefinite de clasificare a conturilor. Sunt utilizate pentru a genera rapoarte în SocrateBI;
  • grupurile disponibile se definesc în fereastra Grupuri Conturi.