12.1.4.1 Setup Contabilitate - fără tranzite

În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele modificări ale regulilor de postare, comparativ cu regulile standard (”Reguli contabile specifice”).

Atenție! funcționalitatea este încă în versiune alfa, nefiind încă testată în medii de producție.

Document

Regula actuală

Regula nouă


D

C

D

C

Purchase Order

-

-

-

-

Material Receipt

(Articol)

3xx

Active/Stocuri

(P_Asset_Acct)

(Grup Terți)

408
Recepții Nefacturate
(P_NotInvoiced Receipts_Acct)

Fără modifcări

Fără modificări

MatchPO

-

-

-

-

MatchInv

(Grup Terți)

408
Recepții Nefacturate
(P_NotInvoiced Receipts_Acct)


(Articol)

6674 (+/-)

Diferență preț

(P_InvoicePrice Variance_Acct)

(Articol)

32x

În curs de aprovizionare

(P_PurchasesNot

Received_Acct)

Se elimină postarea tranzitelor. Se păstrează doar postarea diferențelor valorice NIR vs FF:

(Articol)

6674 (+/-)

Diferență preț

(P_InvoicePrice Variance_Acct)
(Articol)

408

În curs de aprovizionare

(P_PurchasesNot

Received_Acct)

AP Invoice
TVA

(Articol)

32x

În curs de aprovizionare

(P_PurchasesNot

Received_Acct)


(Articol)

6xx

Cont cheltuieli

(P_Expense_Acct)

(Cote taxe)

4426

TVA deductibilă

(T_Credit_Acct)

sau

4428

TVA la încasare

TVA Neexigibilă

(T_Expense_Acct)

(Terț)

401

Furnizor

(V_Liability_Acct)

sau

404

Vendor Asset Related

(AssetRelated_V_Acct)

sau

4012

Furnizori Servicii (CNT)

(V_Liability_Services_Acct)


(Cote taxe)

pentru TI, val negată

4427

TVA colectată

(T_Due_Acct)


(Articol)

408

În curs de aprovizionare

(P_PurchasesNot

Received_Acct)


Discount primit, operat pe linie cu articol sau divers cu minus, doar regula pentru valoare se modifică și se schimbă semnul:


(Terț)

401

Furnizor

(V_Liability_Acct)

sau

404

Vendor Asset Related

(AssetRelated_V_Acct)

sau

4012

Furnizori Servicii (CNT)

(V_Liability_Services_Acct)


Tratamentul specific se face prin combinația Tip cont + Sold cont (Cheltuială+Credit), care e valabilă doar pentru aceste conturi/articole care vor fi folosite pentru discounturi.TVA - fără modificări


(Terț)

Fără modificări

Discount primit, operat pe linie cu articol sau divers cu minus, doar regula pentru valoare se modifică și se schimbă semnul:


(Articol)

609 sau 767

Cont cheltuieli

(P_Expense_Acct)


(Diverse)

609 sau 767

Cheltuiela Diverse

(Ch_Expense_Acct)


Sales Order

-

-

-

-

Shipmentaccize

(Articol)

357

Cont Custodie

(P_InventoryClearing_Acct)Cheltuieli cu accizele

(ExciseExpense_Acct)

(Articol vs Gestiune)

3xx

cross account

Active/Stocuri,1,2 (articol)

(P_Asset_Acct)

vs

Active/Stocuri (gestiune)

(P_Asset_Acct)


sau dacă ”Aplică conturi vânzări” = Y

atunci

cross account

Active/Stocuri,1,2 (articol)

(P_Asset_Acct)

vs

Active/Stocuri (gestiune)

(P_Asset_Sales_Acct)


Accize

(Excise_Acct)


Valoarea de vânzare (fără tva) se obține de pe SalesOrder, convertiă la valuta de bază la data livrării:

(Articol)

418

”Cont Custodie”

(P_InventoryClearing_Acct)+

Descărcarea de gestiune:

(Articol vs Gestiune)

6xx

cross account Cost (articol)

(P_COGS,1, 2)

vs

Cost (gestiune)

(P_COGS)+

Cheltuieli cu accizele

(ExciseExpense_Acct)

Valoarea de vânzare (fără tva) se obține de pe SalesOrder, convertiă la valuta de bază la data livrării:

(Articol vs Gestiune)

7xx

cross account

Cont Venituri

(articol)

(P_Revenue_Acct)

vs

Cont Venituri

(gestiune)

(P_Revenue_Acct)

+

Descărcarea de gestiune:

(Articol vs Gestiune)

3xx

cross account

Active/Stocuri,1,2 (articol)

(P_Asset_Acct)

vs

Active/Stocuri (gestiune)

(P_Asset_Acct)


sau dacă ”Aplică conturi vânzări” = Y

atunci

cross account

Active/Stocuri,1,2 (articol)

+

Accize

(Excise_Acct)

Shipment No

Invoice


accize

(Articol vs Gestiune)

6xx


cross account Cost (articol)

(P_COGS,1, 2)

vs

Cost (gestiune)

(P_COGS)

Cheltuieli cu accizele

(ExciseExpense_Acct)

(Articol vs Gestiune)

3xx


cross account

Active/Stocuri,1,2 (articol)

(P_Asset_Acct)

vs

Active/Stocuri (gestiune)

(P_Asset_Acct)


sau dacă ”Aplică conturi vânzări” = Y

atunci

cross account

Active/Stocuri,1,2 (articol)

(P_Asset_Acct)

vs

Active/Stocuri (gestiune)

(P_Asset_Sales_Acct)


Accize

(Excise_Acct)

Fără modificări

Fără modificări

MatchShip

(Articol vs Gestiune)
6xx


Cost (articol)

(P_COGS,1, 2)

vs

Cost (gestiune)

(P_COGS)


sau dacă ”Aplică conturi vânzări” = Y

atunci

cross account Cost (articol)

(P_COGS, 1, 2)
vs

Cost descărcare Vânzări

(gestiune)

(P_COGS_Sales_Acct)


(Articol)

357


Cont Custodie

(P_InventoryClearing_Acct)

Doar diferențele +/- rezultate din reevaluarea valorii de vânzare de pe Factură vs Aviz:

(Articol)

418

”Cont Custodie”

(P_InventoryClearing_Acct)

Doar diferențele +/- rezultate din reevaluarea valorii de vânzare de pe Factură vs Aviz:

(Articol vs Gestiune)

7xx

cross account

Cont Venituri

(articol)

(P_Revenue_Acct)

vs

Cont Venituri

(gestiune)

(P_Revenue_Acct)

AR Invoice  • TVA

(Terț)

411

Clienti (CNT)

(C_Receivable_Acct)

sau

461

Customer Asset Related

(AssetRelated_C_Acct)

sau

4112

Clienţi Servicii (CNT)

(C_Receivable_Services_Acct)

+

(Articol)

dacă schema are bifa

”Transfer discount”

atunci

7761

Discount Comercial Acordat

(P_TradeDiscountGrant_Acct)(Cote taxe)

pentru TI, val negată

4426

TVA deductibilă

(T_Credit_Acct)(Articol vs Gestiune)

7xx

cross account

Cont Venituri

(articol)

(P_Revenue_Acct)

vs

Cont Venituri

(gestiune)

(P_Revenue_Acct)

(Cote taxe)

4427

TVA colectată

(T_Due_Acct)

sau

4428

TVA la încasare

TVA Neexigibilă

(T_Expense_Acct)

(Terț)

411

Clienti (CNT)

(C_Receivable_Acct)

sau

461

Customer Asset Related

(AssetRelated_C_Acct)

sau

4112

Clienţi Servicii (CNT)

(C_Receivable_Services_Acct)+

“Discount” acordat

pe linie cu articol (diferit de tip produs) sau divers cu minus, doar regula pentru valoare se modifică și se schimbă semnul:


(Articol)

709 sau 667

Cont cheltuieli

(P_Expense_Acct)


(Diverse)

609 sau 767

Cheltuiela Diverse

(Ch_Expense_Acct)

(Articol)

418

”Cont Custodie”

(P_InventoryClearing_Acct)

doar pentru articolele de tip Produs (Item), iar pentru restul să rămână regula actuală:

(Articol vs Gestiune)

7xx

cross account

Cont Venituri

(articol)

(P_Revenue_Acct)

vs

Cont Venituri

(gestiune)

(P_Revenue_Acct)

+

“Discount” acordat

pe linie cu articol (diferit de tip produs) sau divers cu minus, doar regula pentru valoare se modifică și se schimbă semnul:


(Terț)

411

Furnizor

(V_Liability_Acct)

sau

461

Vendor Asset Related

(AssetRelated_V_Acct)

sau

4112

Furnizori Servicii (CNT)

(V_Liability_Services_Acct)


Tratamentul specific se face prin combinația Tip cont + Sold cont (Venit+Debit), care e valabilă doar pentru aceste conturi/articole care vor fi folosite pentru discounturi.


TVA - fără modificări

BankStatement

(BankAccount)

512x

Banca CNT

(B_Asset_Acct)


(BankAccount)

5125C

Disponibilitati in curs (CNT)

(B_InTransit_Acct)

sau

403

Efecte de platit

(B_Check_Payment_Acct)

(BankAccount)

5125C

Disponibilitati in curs (CNT)

(B_InTransit_Acct)

sau

5112

Incasari neconciliate (CNT)

(B_Unidentified_Acct)


(BankAccount)

512x

Banca CNT

(B_Asset_Acct)


Fără modificări

Fără modificări

Receipt

(BankAccount)

5125C

Disponibilitati in curs (CNT)

(B_InTransit_Acct)

sau

5112

Incasari neconciliate (CNT)

(B_Unidentified_Acct)

(BankAccount)

4731

Recepţii Nefacturate (CNT)

(B_UnallocatedCash_Acct)

(BankAccount)

5125C

Disponibilitati in curs (CNT)

(B_InTransit_Acct)

sau

5112

Incasari neconciliate (CNT)

(B_Unidentified_Acct)

(Terț)

411

Clienti (CNT)

(C_Receivable_Acct)

sau

461

Customer Asset Related

(AssetRelated_C_Acct)

sau

4112

Clienţi Servicii (CNT)

(C_Receivable_Services_Acct)

Payment

(BankAccount)

4732

Selecţie Plată

(B_PaymentSelect_Acct)

(BankAccount)

5125C

Disponibilitati in curs (CNT)

(B_InTransit_Acct)

sau

403

Efecte de platit

(B_Check_Payment_Acct)

(Terț)

401

Furnizor

(V_Liability_Acct)

sau

404

Vendor Asset Related

(AssetRelated_V_Acct)

sau

4012

Furnizori Servicii (CNT)

(V_Liability_Services_Acct)

(BankAccount)

5125C

Disponibilitati in curs (CNT)

(B_InTransit_Acct)

sau

403

Efecte de platit

(B_Check_Payment_Acct)

Allocation

(AR)

(BankAccount)

4731

Recepţii Nefacturate (CNT)

(B_UnallocatedCash_Acct)


+

Loss

(Terț)

411

Clienti (CNT)

(C_Receivable_Acct)

sau

461

Customer Asset Related

(AssetRelated_C_Acct)

sau

4112

Clienţi Servicii (CNT)

(C_Receivable_Services_Acct)

+

Write-Off

+

Payment Discount

+

Realized Gain

Se elimină postarea tranzitelor.


Se păstrează doar postarea diferențelor de curs, a discount-urilor la încasare și a rotunjirilor:


665

Pierdere nerealizată

(UnrealizedLoss_Acct)


În corespondență cu


(Terț)

411

Clienti (CNT)

(C_Receivable_Acct)

sau

461

Customer Asset Related

(AssetRelated_C_Acct)

sau

4112

Clienţi Servicii (CNT)

(C_Receivable_Services_Acct)

Se elimină postarea tranzitelor.


Se păstrează doar postarea diferențelor de curs, a discount-urilor la încasare și a rotunjirilor:


5124

(Banca CNT)


în corespondență cu


(Terț) 

411

    Clienti (CNT)(C_Receivable_Acct)

sau

461

Customer Asset Related

(AssetRelated_C_Acct)

sau

4112

Clienţi Servicii (CNT)

(C_Receivable_Services_Acct)

(cu minus diferența de curs)


și concomitent


5124

(Banca CNT) 


în corespondență cu


765

 Câștig nerealizat

     (UnrealizedGain_Acct)

(cu plus diferența de curs)

Allocation

(AP)

(Terț)

401

Furnizor

(V_Liability_Acct)

sau

404

Vendor Asset Related

(AssetRelated_V_Acct)

sau

4012

Furnizori Servicii (CNT)

(V_Liability_Services_Acct)

(BankAccount)

4732

Selecţie Plată

(B_PaymentSelect_Acct)

Se elimină postarea tranzitelor.

Se păstrează doar postarea diferențelor de curs, a discount-urilor la încasare și a rotunjirilor:

665

Pierdere nerealizată

(UnrealizedLoss_Acct)


în corespondență cu

5124

(Banca CNT)

(Terț)

(cu plus diferența de curs)


și concomitent


401

Furnizor

(V_Liability_Acct)

sau

404

Vendor Asset Related

(AssetRelated_V_Acct)

sau

4012

Furnizori Servicii (CNT)

(V_Liability_Services_Acct)


în corespondență cu


                5124

(Banca CNT)

(Terț)

(cu minus diferența de curs)

Se elimină postarea tranzitelor.

Se păstrează doar postarea diferențelor de curs, a discount-urilor la încasare și a rotunjirilor:

(Terț)

401

Furnizor

(V_Liability_Acct)

sau

404

Vendor Asset Related

(AssetRelated_V_Acct)

sau

4012

Furnizori Servicii (CNT)

(V_Liability_Services_Acct)


și


765

Câștig nerealizat

(UnrealizedGain_Acct)

(cu plus diferența de curs)

Comments